< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย

ก่อนจะท้อง..ป้องกันดีกว่า

ยาคุมกำเนิดแบบยฉุกเฉินใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

 

 

ยาคุมกำเนิดแบบยฉุกเฉินใช้อย่างไรให้ถูกต้อง (มูลนิธิหมอชาวบ้าน)

          1.การใช้ยาคุมกำเนิดแบบ ฉุกเฉินใช้อย่างไรให้ถูกต้อง ?

          2.กินยาคุมกำเนิดต่างจากการทำแท้งอย่างไร

         
3.ควรใช้เมื่อใด และวิธีการใช้มีข้อห้ามอะไรบ้าง

ตอบ

          การคุมกำเนิดหลังการมีเพศสัมพันธ์มีหลายวิธีการ แต่การใช้ยาเม็ดแบบกินเป็นวิธีการที่สะดวก และนิยมใช้มากที่สุด เดิมเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาคุมกำเนิดหลังเพศสัมพันธ์ แต่ต่อมาเพื่อความเข้าใจและการใช้ที่ถูกต้องจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นยาคุม กำเนิดแบบฉุกเฉิน ซึ่งเป็นยากลุ่มที่มีผลต่อฮอร์โมนเพศทั้งสิ้น

         
ชนิดของฮอร์โมน
          
ใน กลุ่มของยาเม็ดกินยังมีหลายกลุ่ม เช่น ฮอร์โมนเอสโตรเจนอย่างเดียว ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอย่างเดียว ฮอร์โมนรวมและดานาซอล แต่ที่นิยมและหาได้ง่ายมีเพียง ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวและฮอร์โมนรวมเท่านั้น

         
ยาเม็ดโปรเจสเต อโรนอย่างเดียว (มีชื่อการค้าว่า โพสตินอร์) มีส่วนประกอบหลักเพียงอย่างเดียว คือ Levonorgestrel ขนาดเม็ดละ 0.75 มิลลิกรัม โดยกิน 2 ครั้ง ระยะห่างกัน 12 ชั่วโมง และต้องกินภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ผลข้างเคียงที่อาจพบได้บ่อยคือ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน    คัดเต้านม และระดูมาผิดปกติ โดยอาจมาเร็วขึ้นหรือช้าก็ได้ บางครั้งอาจพบเลือดออกกะปริดกะปรอย  ดังนั้น ถ้าขาดระดูหรือระดูมากะปริดกะปรอยหลังใช้ยานี้ จำเป็นจะต้องตรวจให้ทราบว่าเป็นการตั้งครรภ์หรือเป็นผลของยา ในกรณีที่ ป้องกันไม่ได้ ยังมีโอกาสตั้งครรภ์นอกมดลูกสูงกว่าปกติอีกด้วย

         
ยา เม็ดฮอร์โมนรวม หรือที่เรียกว่า Yuzpe regimenเป็นการใช้ฮอร์โมน ethinyl estradiol 0.1 มิลลิกรัม และ Levonorgestrel ขนาด 0.5 มิลลิกรัม โดยแบ่งกินเป็น 2 ครั้ง ระยะห่างกัน 12 ชั่วโมง โดยกิน ภายใน 72 ชั่วโมงเช่นกัน วิธีนี้เป็นที่นิยมในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และยุโรปแต่มีข้อเสียคือ มีผลข้างเคียงมากกว่าแบบแรก อีกทั้งในประเทศไทยยังไม่มีบริษัทใดผลิตออกมาจำหน่ายโดยตรงหลายคนเข้าใจว่า การกินยาเม็ดเหล่านี้จะทำให้เกิดการแท้ง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เนื่องจากกลไกของการป้องกันการตั้งครรภ์จะมีกลไกหลายอย่าง ซึ่งไม่ใช่เป็นการทำให้ตัวอ่อนที่ฝังตัวแล้วแท้งหรือหลุดลอก ออกมา แม้ว่ากลไกที่แท้จริงจะยังไม่ทราบแน่นอน แต่มีหลักฐานเชื่อว่ามีกลไกหลายอย่าง เช่น ยาจะไปขัดขวางการปฏิสนธิของสเปิร์มและไข่ ยับยั้งการตกไข่ หรืออาจมีผลต่อการ ทำงานของคอร์ปัสลูเตียมก็ได้

          การใช้ยากลุ่มนี้ควรจะใช้เมื่อมีความจำเป็น "ฉุกเฉิน" เท่านั้น เนื่องจากประสิทธิภาพการป้องกันการตั้งครรภ์ยังไม่สูงเท่ากับการใช้ยาเม็ด คุมกำเนิดแบบปกติ
โดยมีประสิทธิภาพการป้องกันราวร้อยละ 58-95 ซึ่งยังขึ้นอยู่กับการใช้ที่ถูกวิธีและระยะเวลาที่เริ่มใช้ด้วย โดยถ้ากินครั้งแรกภายใน 24 ชั่วโมงแรก พบว่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า (the sooner-the better) การกินยามากกว่าขนาดที่กำหนดก็ไม่พบว่าได้ ประโยชน์มากขึ้นแต่จะมีผลข้างเคียงมากขึ้น

         
ข้อบ่งใช้สำหรับยากลุ่มนี้ ได้แก่
         
1.มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจและไม่ได้คุมกำเนิด
         
2.มีความผิดพลาดของการใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น เช่น ลืมกินยาคุม มากกว่า 3 วัน ลืมฉีดยาคุม หรือ  ถุงยางอนามัยเกิดรั่วหรือแตก
         
3.ถูกข่มขืน
         
ข้อบ่งห้าม มีการตั้งครรภ์แล้ว หรือมีข้อห้ามต่อการให้ฮอร์โมนดังกล่าว

         
โดย สรุป การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน มีประโยชน์สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ในระดับหนึ่ง แต่ผู้ใช้ควรใช้อย่างถูกวิธีและใช้เมื่อมีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

  

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
หน่วยงานที่ยินดีให้คำปรึกษา
ปรึกษาปัญหาท้องโดยไม่พร้อม สายด่วน 1323
ปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม
คุย, ปรึกษา ก่อนคิดตัดสินใจ
บ้านพักชั่วคราว และฝึกอาชีพสตรี
บ้านพักชั่วคราว และฝึกอาชีพสตรี
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional