< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย

ก่อนจะท้อง..ป้องกันดีกว่า

คู่มือรักฉบับกระเป๋า
คู่มือรักฉบับกระเป๋า

          เมื่อชายและหญิงคบหาใกล้ชิด เป็นแฟนกัน คนรักกันก็ย่อมอยากจะแสดงความรู้สึกดีๆที่มีต่อกัน อยากสัมผัส แตะเนื้อต้องตัว กอดจูบ ซึ่งบางครั้งก็อาจล่วงเลยไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ แต่คุณเคยถามกับตัวเองหรือคู่ของคุณบ้างหรือยังว่า เมื่อมี Sex แล้ว คุณและเขาพร้อมจะเป็นแม่และพ่อกันหรือไม่พร้อมจะรับผิดชอบดูแลชีวิตน้อยๆที่จะเกิดขึ้นหรือไม่?”ฝ่ายชายอาจจะไม่ต้องคิดมากเท่ากับฝ่ายหญิงที่ต้องเป็นฝ่ายอุ้มท้องถึง9 เดือน แต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายหญิง และยังไม่พร้อมจะเป็นคุณแม่ด้วยสาเหตุหลากหลายประการ คุณควรทำอย่างไรดี ?

ทางเลือกในกรณีท้องเมื่อไม่พร้อม

          คนแต่ละคนให้ความหมายของคำว่า พร้อมแตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้น คนที่จะตัดสินว่าพร้อมหรือไม่ คือตัวคุณเอง ถ้าคุณท้องและยังไม่พร้อมจะมีลูก คุณสามารถขอคำปรึกษาเพื่อดูว่าคุณมีทางเลือกอะไรบ้าง ได้จากหน่วยงานต่อไปนี้

          • มูลนิธิผู้หญิง  โทร 0-2433-5149 ,0-2435-1246
          • มูลนิธิเพื่อนผู้หญิง โทร 0-2513-1001
         
ถ้าคุณต้องการที่พักชั่วคราวในระหว่างรอคลอด
          • บ้านพักฉุกเฉิน  โทร 0-2929-2222
          • บ้านพระคุณ โทร 0-2759-1238

ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง และอยากให้มีคนช่วย
          • สหทัยมูลนิธิ โทร 0-2381-8834 ,0-2392-9397


ท่องและบอกตัวเองเสมอว่าอย่าพร้อมมี Sex” แต่ มี Sex เมื่อพร้อมเพราะการมีเซ็กส์ต้องมีความพร้อมหลายด้าน ทั้งความพร้อมทางร่างกาย ความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายมิใช่เป็นความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ

          • ความพร้อมในวุฒิภาวะ
          • การรู้จักการคุมกำเนิด
          • การรู้จักป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
          • พร้อมหรือไม่ที่จะรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมา เช่น หากพลาดตั้งครรภ์ , หากติดโรค,หากสังคม, หากครอบครัวรับรู้ถึงความสัมพันธ์ ฯลฯ

พร้อมมี Sex แต่ไม่พร้อมตั้งครรภ์หรือเป็นแม่ต้องทำอย่างไร????
          ในกรณีที่คุณและคนรักของคุณคิดว่าพร้อมจะมีเซ็กส์ และรู้ว่ายังไม่พร้อมหรือไม่อยากจะเป็นพ่อแม่คนมีหลากหลายวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงสามารถทำได้


วิธีคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเป็นส่วนประกอบ

          วิธีการคุมกำเนิดส่วนใหญ่มักเป็นแบบที่มีฮอร์โมนเป็นส่วนประกอบ จำให้แม่นว่าฮอร์โมนธรรมชาติในร่างกายเรา ที่ทำให้ผนังมดลูกเราหนาขึ้นพร้อมให้ตัวอ่อนมาฝังตัว คือ ฮอร์โมนเอสโตรเจน ถ้าฮอร์โมนตัวนี้ถูกหลั่งออกมามากๆ ก็ทำให้ตกไข่และก็จะมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ที่ทำให้ผนังมดลูกยึดตอกแน่นเหมาะกับการฝังตัวของตัวอ่อน

          ยาคุมกำเนิดส่วนใหญ่จึงมีส่วนประกอบของฮอร์โมนสังเคราะห์ เลียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติในร่างกายของเรา ทำให้ไม่มีการตกไข่ เมือกที่ปากมดลูกเหนียวข้นจนอสุจิผ่านเข้าไปในโพรงมดลูกไม่ได้ และทำให้เยื่ยบุผนังมดลูกบางตัวอ่อนฝันตัวไม่ได้ เป็นต้น

วิธีการคุมกำเนิดแบบต่างๆ

ยาเม็ดคุมกำเนิด

          ป้องกันการตั้งท้องได้ 95-99.9% แต่ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เลย

          ยาเม็ดคุมกำเนิดมีสองชนิดคือ ชนิดฮอร์โมนเดี่ยว(Progestin-only)  และชนิดฮอร์โมนผสม ( Combination Plus) และมีการทำงานที่แตกต่างกันไป คุณน่าจะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรว่าชนิดใดดีที่สุด สำหรับคุณถ้าคุณเลือกที่จะกินยาเม็ดคุมกำเนิด ต้องกำหนดเวลาในการกินยาให้ตรงกันทุกวัน และจำไว้ว่าจะต้องกินยาคุมกำเนิดอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงนั้นๆ

          วิธีการกินยา ถ้าคุณเริ่มกินยาภายใน 5วันแรกนับจากวันที่มีประจำเดือน ก็จะมีผลป้องกันการตั้งท้องได้ทันที่ แต่ถ้ากินในช่วงอื่น ต้องรออีก 7 วันถึงจะสามารถป้องกันได้ ดังนั้น ในระหว่างนี้ต้องใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วย

การนับระยะปลอดภัย หน้า 7 หลัง 7

          ใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีระยะการมาของประจำเดือนสม่ำเสมอเท่ากันทุกเดือนเท่านั้น กรณีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ และคนที่มีระยะรอบเดือนสั้นกว่า 28 วัน ใช้วิธีนี้ไมได้ เพราะคนกลุ่มนี้ เมมมื่อมีประจำเดือนแล้ว   จะมีการตกไข่เร็ว อาจหลังจากมีประจำเดือนวันแรกแล้วเพียง 3-4 วัน

วิธีการนับระยะปลอดภัย


         


ยาฉีดคุมกำเนิด


          ป้องกันการตั้งท้องได้ 99.7% แต่ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เลย

          สามารถรับการฉีดยาคุมกำเนิดได้ตามสถานบริการสาธารณสุขของรัฐหรือเอกชน โดยมีกำหนดฉีดยาทุกๆ 12 สัปดาห์หรือ 3 

          การฉีดยา ควรฉีดยาภายใน 5 วันแรก นับจากวันที่มีประจำเดือน ก็จะมีผลป้องกันการตั้งท้องได้ทันที แต่ถ้าฉีดยาหลังจากมีประจำเดือนไปแล้ว 7 วัน อาจจะป้องกันไข่ตกไม่ทัน ต้องใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ต่อไปอีกระยะประมาณ 14 วัน  เพื่อให้แน่ใจว่าพ้นระยะไข่ตกแล้ว การฉีดยาคุมช่วยให้ไม่ต้องพกแผงยาคุมติดตัวทุกวัน ทำให้รักษาความลับเรื่องการคุมกำเนิดของคุณไว้ได้ แต่ก็มีผลข้างเคียง เช่นการไม่มีประจำเดือน

ยาฝังคุมกำเนิด

          มีขนาดเท่ากับไม้ขีดไฟ ใช้โดยการสอดเข้าใต้ท้องแขนของผู้หญิงเป็นระยะเวลา 3-5ปี  ขึ้นอยู่กับชนิดที่ใช้ โดยแพทย์จะเป็นผู้ฝังตัวยา

แผ่นคุมกำเนิด

          ใช้แปะบริเวณผิวหนัง ทั้งนี้ ควรจะเปลี่ยนในวันเดียวกันของแต่ละสัปดาห์ รวมเป็นเวลา 3 สัปดาห์  ต้องหยุดพัก 1 สัปดาห์ ก่อนใช้แผ่นคุมกำเนิดใหม่ 

ในวันเดียวกัน ของสัปดาห์  สามารถหาซื้อได้จากร้านขายยา โดยต้องมีใบรับรองแพทย์

ห่วงคุมกำเนิด 

เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้สอดเข้าในมดลูก ของผู้หญิงโดยแพทย์ ใช้ได้ผลดีเป็นเวลา 5-10 ปี  การใส่ห่วงอนามัยทุกชนิด ไม่เหมาะกับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีประจำเดือนมามาก หรือ ปากมดลูกแคบ เพราะจะทำให้มีอาการระคายเคืองหรืออับกแสบรุนแรงได้

ถ้ามี Sex กะทันหัน แต่ไม่พร้อมเป็นแม่กรณีฉุกเฉินนี้ต้องทำอย่างไร ???

          บางครั้งด้วยอารมณ์และปัจจัยอื่นๆทำให้คุณอยากมีเพศสัมพันธ์กะทันหัน โดยไม่ได้มีการป้องกัน หรือ พบว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติเช่น

          - ไม่ได้มีการป้องกัน เช่น ใส่ถุงยาง กินยาคุม
          - ถุงยางอนามัยแตก มีรูรั่ว หรือ หลุด
          - ลืมกินยาคุมไปวันหรือสองวัน หรือมากกว่านั้น
          - ถูกบังคับ หรือ ไม่เต็มใจ
          - ไม่แน่ใจว่านับระยะปลอดภัยคลาดเคลื่อนไปหรือเปล่า

          และหากคุณยังไม่พร้อมตั้งครรภ์ หรือ เป็นแม่คนอย่ามัวแต่รอลุ้น การคุมกำเนิดฉุกเฉินอาจจะเป็นทางออกสำหรับคุณ

ยาคุมฉุกเฉิน 


          ยาคุมฉุกเฉิน ป้องกันตั้งครรภ์ได้ประมาณ 8.5%

          • ถ้ากินถูกต้องตามหลักวิธี คือ กิน 2 วัน เม็ดแรกกินภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากมีเพศสัมพันธ์ หลังจากนั้นอีก 12 ชั่วโมง จึงกินเม็ดที่ 2
          • แต่ถ้าเป็นยาคุมฉุกเฉินหลัง 72 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 120 ชั่วโมง ก็อาจสามารถป้องกันกาตั้งครรภ์ได้เช่นกัน เพียงแต่ประสิทธิภาพของยาอาจจะลดลงบ้าง

สรุปยิ่งกินเร็วเท่าใด ก็จะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากเท่านั้น 

          ข้อต้องระวัง : การใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินบ่อยๆจะทำให้ตัวยาป้องกันการตั้งครรภ์เสื่อมประสิทธิภาพ และอาจจะถึงกับป้องกับไม่ได้เลย

          • หรือถ้าใครกินยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเข้าไปแล้ว มีอาการคลื่นไส้ หรืออาเจียน ควรกินยาพร้อมกับกินอาหารเข้าไปด้วยก็จะช่วยลดอาการแพ้ได้บ้าง
          • ถ้าอาเจียนในช่วง 2ชั่วโมงแรก หลังจากกินยานี้แล้ว ประจำเดือนของคุณควรจะมาภายใน 2-3 สัปดาห์
          • ถ้าประจำเดือนไม่มาภายในเวลาดังกล่าว และคุณมีอาการปวดท้องเจ็บหน้าอก ไอ หรือ หายใจขัด ปวดหัวมาก วิ่งเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย มึน งง มองเห็นไม่ชัดเจน หรือ ปวดน่องอย่างหนัก ให้รีบไปปรึษาแพทย์ทันที เพราะคุณอาจตั้งครรภ์ หรือ เกิดอาการแทรกซ้อนได้ 

          เพราะเรื่องเพศ และการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน สำหรับทั้งชายและหญิง ถึงแม้จะมีวิธีป้องกันการตั้งครรภ์หลากหลายวิธี แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากนั้น คือ ต้องคิดมองไกล ถึงผลต่างๆ ที่จะตามมา หากตัดสินใจที่จะมีเพศสัมพันธ์ 


 

 
 สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://talkaboutsex.thaihealth.or.th/

 


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก

Talk about SEX

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
หน่วยงานที่ยินดีให้คำปรึกษา
ปรึกษาปัญหาท้องโดยไม่พร้อม สายด่วน 1323
ปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม
คุย, ปรึกษา ก่อนคิดตัดสินใจ
บ้านพักชั่วคราว และฝึกอาชีพสตรี
บ้านพักชั่วคราว และฝึกอาชีพสตรี
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional