< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย

พบวัยรุ่นไทยทำแท้งพุ่ง ไม่รู้เรื่องการคุมกำเนิด

 

 

พบวัยรุ่นไทยทำแท้งพุ่ง ไม่รู้เรื่องการคุมกำเนิด (ไทยโพสต์)

 

เผยวัยรุ่นไทยไม่สนคุมกำเนิดจนเกิดปัญหาท้องไม่พร้อม  และทำแท้งในวัยเรียนเพิ่มขึ้น   พบแม่วัยรุ่น  150,000  คนต่อปี  แนะผู้หญิงต้องรู้วิธีหลบเลี่ยงเมื่อถูกชวนให้มีเพศสัมพันธ์  หากไม่พร้อมต้องกล้าปฏิเสธ

 

สภาวิชาการคุมกำเนิดแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก   ร่วมกับ  กรมอนามัย  สถาบันอุดมศึกษา  และภาคเอกชน  จัดงานวันคุมกำเนิดโลก  ซึ่งตรงกับวันที่  26  กันยายนของทุกปี  โดยปีนี้มุ่งปลูกฝังค่านิยม  "ไม่พร้อม...ต้องพูด"  นำเสนอผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปภายใต้แนวคิด  "เรื่องจริงที่ต้องคุม"   ด้วยการจำลองสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด  3  เหตุการณ์   ได้แก่  รักออนไลน์  เที่ยวต่างจังหวัด  และงานปาร์ตี้  พร้อมถ่ายทอดเทคนิคการหลบเลี่ยงและวิธีคุมกำเนิดอย่างถูกต้องเมื่อเผชิญกับสถานการณ์จริง  เพื่อรณรงค์ให้วัยรุ่นตระหนักถึงปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และลดการทำแท้งในในวัยเรียน

ศ.นพ.สุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล  คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในฐานะผู้แทนสภาวิชาการคุมกำเนิดแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกประจำประเทศไทย  เปิดเผยว่า   จากผลการสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับทัศนคติการมีเพศสัมพันธ์และการคุมกำเนิดในวัยรุ่นหญิงและชายใน  15  ประเทศทุกทวีปทั่วโลก  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเฉลี่ยร้อยละ  31  ไม่มีการปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก  โดยเฉพาะประเทศไทยมีอัตราสูงถึงร้อยละ  41  และร้อยละ  24  มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนใหม่โดยไม่ป้องกันและคุมกำเนิดเลย

"สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน   ส่วนใหญ่ไม่เตรียมอุปกรณ์  มีอัตราร้อยละ   31  รองลงมาคือ  ลืม  ร้อยละ  12  ตนเองไม่ชอบป้องกัน  ร้อยละ  12  คู่นอนไม่ชอบป้องกัน  ร้อยละ  12  และเมา  ร้อยละ  11"

 

สำหรับประเด็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุมกำเนิด  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างยังมีความเข้าใจเรื่องการป้องกันและการคุมกำเนิดที่ไม่ถูกต้อง  โดยพบว่าร้อยละ  36  ใช้วิธีหลั่งข้างนอก  ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าวิธีนี้มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดเพียงแค่  70%  ทำให้ความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ยังอยู่ในระดับที่สูง  และที่น่าสนใจคือวัยรุ่นใน  15  ประเทศมักจะปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิดกับคู่นอนและเพื่อนมากที่สุด  โดยมีสาเหตุหลักมาจากอายไม่กล้าเข้าไปปรึกษา

ศ.นพ.สุรศักดิ์กล่าวอีกว่า  ในประเทศไทยได้มีการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นชายหญิงที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา  พบสาเหตุหลักที่ทำให้ยอมมีเพศสัมพันธ์ในขณะอยู่ในวัยเรียนนั้นมาจากความรักและปฏิเสธไม่ได้   ส่วนสถานที่ที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด  ได้แก่  หอพักหรืออพาร์ตเมนต์  ร้อยละ  44  โรงแรมหรือที่พักหลังจัดงานปาร์ตี้และเที่ยวกลางคืน  ร้อยละ  28  และสถานที่ท่องเที่ยวต่างจังหวัด  ร้อยละ  15

พญ.นันทา  อ่วมกุล  ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษา  กรมอนามัย  ระบุว่า  วัยรุ่นไทยตระหนักต่อปัญหาท้องไม่พร้อมและการทำแท้ง  โดยร้อยละ  36-43  ของวัยรุ่นหญิงชายมีเพศสัมพันธ์แล้ว  อายุการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ  มารดาวัยรุ่นอายุต่ำกว่า  20  ปี  มีร้อยละ  19.2  ของการคลอดทั้งหมด  หรือประมาณ  150,000  คนต่อปี

นอกจากนี้  ยังพบว่าผู้ที่เข้ารับการรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งมีอายุต่ำกว่า  20  ปีถึงร้อยละ  30  สถิติดังกล่าวนับเป็นปัญหาที่สำคัญและยังคงต้องเร่งแก้ไข  โดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ  เอกชน  สถาบันครอบครัว  โดยเฉพาะเพื่อน  ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและการตัดสินใจของกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมาก

ด้าน   นพ.สุกมล  วิภาวีพลกุล  จิตแพทย์และนักพูดชื่อดัง  เผยว่า  สาเหตุที่ปัญหาท้องไม่พร้อมและการทำแท้งในวัยเรียนทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  มาจากการขาดความรู้ความเข้าใจ   รวมทั้งความมั่นใจในตนเอง  โดยผู้หญิงมักมีจุดอ่อนที่การไม่กล้าปฏิเสธเพราะกลัวคนรักทิ้ง  และเมื่อยอมครั้งแรก   ครั้งต่อ ๆ  ไปก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอีกต่อไป  ทำให้พลาดและตั้งท้องในที่สุด  ทั้งนี้  วัยรุ่นควรเรียนรู้ถึงจิตวิทยาในการปฏิเสธเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม  โดยควรตระหนักถึงการรักนวลสงวนตัว  และวิธีการป้องกันตัวเองเมื่ออยู่ในสภาวะการถูกกดดันให้มีเพศสัมพันธ์.

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2552

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
หน่วยงานที่ยินดีให้คำปรึกษา
ปรึกษาปัญหาท้องโดยไม่พร้อม สายด่วน 1323
ปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม
คุย, ปรึกษา ก่อนคิดตัดสินใจ
บ้านพักชั่วคราว และฝึกอาชีพสตรี
บ้านพักชั่วคราว และฝึกอาชีพสตรี
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional