< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย

วัยโจ๋รู้ไหม? ทำไมวัยรุ่นตั้งท้องถึงน่าเป็นห่วง!
วัยโจ๋รู้ไหม? ทำไมวัยรุ่นตั้งท้องถึงน่าเป็นห่วง! (สสส.)
โดย: กิตติยา  ธนกาลมารวย

         "ถ้าวันหนึ่งฉันพบว่าตัวเองท้องในวัยเรียนจะทำยังไง" 

         นี่คือปัญหาใหญ่ที่ทำให้ผู้หญิงคิดไม่ตก เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาการตั้งท้องไม่พร้อมเกิดขึ้นในวัยเรียน เด็กสาวมักวิตกกังวลใจ และต้องการทางออกจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น กลายเป็นปัญหารุมเร้าโดยไม่ทันตั้งตัว ความเครียดที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของแม่วัยรุ่นและเด็กในครรภ์ ซึ่งอาจส่งผลระยะยาวในการใช้ชีวิตหากวัยรุ่นไม่สามารถปรับตัวหรือจัดการกับ ความเครียดได้อย่างเหมาะสม 

         สำหรับ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คือ การตั้งครรภ์ของสตรีที่เริ่มตั้งแต่เมื่อเข้าสู่วัยสาวจนถึงอายุ 19 ปี หรือน้อยกว่านั้น ผลจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันหรือคุมกำเนิดไม่ถูกวิธี หรือเกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉิน เช่น โดนลวงละเมิดทางเพศ ฯลฯ เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านการคุมกำเนิดและข้อมูลเรื่องเพศศึกษา ได้อย่างทั่วถึงและรอบด้านในการสร้างความรู้ความใจเรื่องสุขภาวะทางเพศ ตลอดจนความไม่พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สถานภาพทางสังคมและฐานะทางการเงิน ขาดโอกาสทางการศึกษา เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

         จากรายงาน ขององค์การอนามัยโลก เพื่อนๆ ทราบไหมว่ามีการคลอดที่เกิดขึ้นจากวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-19 ปี ทั่วโลก ด้วยอุบัติการณ์ที่แตกต่างกันมาก ตั้งแต่อัตราการคลอด 4 คนต่อพันในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และสวิตเซอร์แลนด์ ไปจนถึง 212 คนต่อพันในประเทศแองโกลา ส่วนในประเทศไทยนั้นมีอัตราการคลอดของเด็กจากมารดาอายุ 15-19 ปี อยู่ที่ 70 คนต่อพัน 

         นอกจากนี้วัยรุ่นตั้งครรภ์ยังมีความสุ่มเสี่ยงตั้งครรภ์ซ้ำ ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือ ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของแม่วัยรุ่นตั้งครรภ์ อีกทั้งเส้นทางชีวิตการศึกษายังถูกตัดออกไปโดยปริยาย หรือการจะกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาทำได้ลำบาก นั่นเพราะนักเรียนหญิงส่วนใหญ่ที่ตั้งท้องในวัยเรียนจำต้องลาออกจากโรงเรียน เพื่อหนีความกดดันและการตีตราของสังคม ในขณะที่เด็กผู้ชายยังสามารถเรียนหนังสือต่อไปได้ หรือย้ายโรงเรียนได้อย่างง่ายดาย โดยที่วิถีชีวิตไม่ได้ถูกกระทบหรือเปลี่ยนแปลงไปมากนัก ที่น่าเป็นห่วงคือ..การปล่อยให้ผู้หญิงเป็นผู้รับผิดชอบปัญหาเพียงฝ่ายเดียว ขณะที่ฝ่ายชายไม่จำเป็นต้องมาแบกรับร่วมกับฝ่ายหญิง หนำซ้ำบางรายรู้เท่าไม่ถึงการณ์ซ้ำ!ไปทำให้คนอื่นตั้งท้องอีก แต่ก็ยังคงเรียนต่อไปได้ สุดท้ายปัญหาจึงเกิดซ้ำไปซ้ำมา ถามว่า "สังคมจะได้ประโยชน์อะไร" หากละเลยไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

         ดังนั้น มารดาอายุน้อยจึงควรได้รับการ ดูแลใส่ใจสุขภาพแม่และเด็กทั้งก่อนและหลังคลอด ไปพร้อมๆ กับการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศที่ปลอดภัยและวิธีคุมกำเนิดที่เหมาะ สมให้กับวัยรุ่นโดยความร่วมมือของทุกฝ่าย เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็ก และผลกระทบด้านสุขภาพต่างๆที่จะตามมามากกว่ามองว่าเด็กเป็นตัวปัญหาสร้าง ภาระให้แก่สังคม ที่สำคัญแพทย์พยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้บริการด้วยความเข้าใจ เปิดใจรับฟัง เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และพร้อมเยียวยาสภาพจิตใจมารดาวัยรุ่นจัดการกับความเครียดได้อย่างเหมาะสม ทั้งหมดนี้หากครอบครัวและชายหนุ่มคนรักผู้รับผิดชอบ เข้ามามีส่วนร่วมรับฟังแนวทางดูแลแม่วัยรุ่นตั้งครรภ์กับสถานพยาบาลจะช่วย ให้สุขภาพแม่วัยใสได้รับการดูแลทั่วถึงและรอบด้านมากยิ่งขึ้น 

         โดยในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่3 ประจำปี 2553 เรื่อง "วัยรุ่นตั้งครรภ์ และทารกเกิดก่อนกำหนด ปัญหาที่ท้าทาย"  ผศ.พญ.สุพร  อภินันทเวช ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หนึ่งในวิทยากรผู้ให้ความรู้ บอกถึงภาวะเสี่ยงตั้งครรภ์ในวัยรุ่นว่า วัยรุ่นไม่ได้เป็นช่วงเหมาะสมแก่การตั้งครรภ์ ทำให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบตามมา 

         เช่น ในทางการแพทย์อาจพบอาการแทรกซ้อนจากภาวะเลือดจาง อาทิ ความดันโลหิตสูง ขาดสารอาหาร เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด(การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด หมายถึง ภาวะที่มีการเจ็บครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ ส่วนการคลอดก่อนกำหนดหมายถึงการคลอดทารกออกมาก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์) หรือคลอดติดขัดจากสภาพร่างกายที่ยังเจริญเติมโตไม่สมบูรณ์ ทั้งยังเสี่ยงตั้งครรภ์ซ้ำ ตามมาด้วยปัญหาสุขภาพจิต ภาวะซึมเศร้าช่วงเริ่มตั้งครรภ์และหลังคลอดก็เป็นปัญหาสำหรับมารดาวัยรุ่น ด้วยเช่นกัน 

         ส่วนบุตรที่เกิดจากมารดาวัยรุ่นเองก็มี ความเสี่ยงด้านสุขภาพ น้ำหนักตัวแรกคลอดน้อย พัฒนาการภาษาล่าช้า รวมทั้งมีโอกาสเสียชีวิตในขวบปีแรกสูงโดยเฉพาะทารกที่คลอดจากมารดาอายุน้อย กว่า 18 ปี รวมไปถึงผลกระทบด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคม เมื่อมารดาวัยรุ่นขาดความรู้ หรือขาดวุฒิการศึกษาทำให้เกิดปัญหาว่างงาน ไม่สามารถหารายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายในครอบครัว เท่านั้นยังไม่พอแม่วัยใสเองยังขาดทักษะในการเป็นผู้ปกครองและทักษะในการ ดูแลบุตรส่งผลให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในชีวิตเด็กตามมา ไม่ว่าจะเป็นการถูกทารุณกรรม ลวงละเมิดทางเพศ หรือมีพฤติกรรมไปในทางที่ไม่เหมาะสม ถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีได้ง่าย 

         เหล่านั้นคือความสุ่มเสี่ยงสำหรับแม่วัย รุ่นตั้งครรภ์ ซึ่งขณะเดียวกันนั้นยังมีกลุ่มผู้หญิงตั้งท้องโดยไม่พร้อมอีกจำนวนไม่น้อย ที่เลือกยุติการตั้งครรภ์ด้วยการทำแท้ง(เถื่อน)ส่งผลต่อสุขภาพของผู้หญิง เกิดการตกเลือด หรือติดเชื้อในกระแสเลือด บางรายอาจถึงขั้นต้องตัดมดลูกทิ้งที่สุดแล้วอาจต้องเสียชีวิต…..... 

         ทั้งนี้กฎหมายอนุญาตให้ผู้หญิงสามารถยุติครรภ์ได้ในกรณีที่ การตั้งท้องเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของผู้หญิง, ผู้หญิงที่มีอาการทางจิตก่อนหรือขณะตั้งครรภ์, การตั้งท้องเกิดจากการข่มขืน, การตั้งท้องโดยผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า 15 ปี 

         อย่างไรก็ตาม เมื่อเจอปัญหาท้องไม่พร้อม แล้วไม่กล้าปรึกษาครอบครัว เพื่อนๆ สามารถขอรับคำปรึกษาจากหน่วยงานที่ให้บริการช่วยเหลือการปรึกษาทางเลือก สำหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อม เพื่อประเมินหาทางเลือกที่เป็นไปได้ และเหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพราะทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ...... 

          ศูนย์นเรณทรพึ่งได้ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โทร. 1669 

          ศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลประทุมธานี โทร.02-598-8753 

          มูลนิธิเพื่อนหญิง โทร.02-513-1001 

          โรงพยาบาลตำรวจ โทร. 02-253-0121 02-253-0121 ฯลฯขอขอบคุณข้อมูลจาก
 
icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
หน่วยงานที่ยินดีให้คำปรึกษา
ปรึกษาปัญหาท้องโดยไม่พร้อม สายด่วน 1323
ปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม
คุย, ปรึกษา ก่อนคิดตัดสินใจ
บ้านพักชั่วคราว และฝึกอาชีพสตรี
บ้านพักชั่วคราว และฝึกอาชีพสตรี
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional