< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย

สสส.ตั้งเป้าปี 55 ลดแม่วัยรุ่น 20%

 

 

สสส.ตั้งเป้าปี 55 ลดแม่วัยรุ่น 20% (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

พบ 50% เลือกทำแท้งไม่ปลอดภัย

         
สสส. เร่งเดินหน้ามาตรการรับมือแม่วัยรุ่น ตั้งเป้าปี 55 ลดจำนวนแม่วัยรุ่น 20% หลังพบแม่วัยใสคลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 360 คน  ขณะที่ 50% เลือกทำแท้งไม่ปลอดภัย และ 1 ใน 4 เป็นการทำแท้งซ้ำ 

         
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส. โดยมี นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานคณะกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2 เป็นประธาน โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญคือ มาตรการสนับสนุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

         
นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  สสส. กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์เยาวชนไทยปัจจุบัน พบว่า วัยรุ่นไทย อายุระหว่าง 15-19 ปี ปัจจุบันจำนวน 5 ล้านคน มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ถึง 1.25 ล้านคน มีอัตราการตั้งครรภ์อยู่ที่ 2.5 แสนคน/ปี โดยครึ่งหนึ่งเลือกที่จะทำแท้ง และมีอัตราการคลอดบุตร เฉลี่ย 1.2 แสนราย/ปี หรือเฉลี่ยวันละ 360 คน ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ขาดการดูแลครรภ์ที่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาคือ การคลอดก่อนกำหนด ทารกน้ำหนักตัวน้อย และมี 1% ที่มีการตายคลอด

         
วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ที่ตั้งครรภ์และเลือกที่จะทำแท้ง พบว่ามี  50% เป็นการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนสูงจนถึงขั้นเสียชีวิต และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูง และประมาณ 1 ใน 4 ของวัยรุ่นที่ทำแท้ง เป็นการทำแท้งซ้ำ ทั้งนี้มีวัยรุ่นเพียง 1 ใน 3 ที่มีการคุมกำเนิดทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาที่ตามมาของแม่วัยรุ่นคือ ปัญหาการดูแลทางสาธารณสุข และปัญหาการใช้ชีวิตทางสังคม โดยเฉพาะอนาคตทางการศึกษา ขณะที่มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาในสังคมไทย มีหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นต้นแบบในการผลิตสื่อและคู่มือสร้างความรู้และความเข้าใจ แต่ยังขาดกลไกประสานและเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพนพ.ยงยุทธ กล่าว 

          นพ.ยงยุทธ กล่าวว่า มาตรการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จึงแบ่งออกเป็น
2 มาตรการสำคัญคือ มาตรการระยะสั้นโดยการดำเนินงานที่สำคัญคือ การสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่น การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักในสังคม เพิ่มการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเสี่ยง ศึกษาและพัฒนาแนวทางป้องกันการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย และดูแลครอบครัวที่เต็มใจเป็นแม่ โดยได้ตั้งเป้าหมายการลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 20% ภายในปี 2555

         
นพ.ยงยุทธ กล่าวว่า ส่วนมาตรการการขับเคลื่อน ควรมีกลไกคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในมาตรการระยะสั้น โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน หรือผู้ที่นายกฯมอบหมาย เพื่อทำหน้าที่เชื่อมประสาน กำกับ และติดตาม ให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันทำงาน เพื่อปิดช่องว่างของการดำเนินงานที่ยังขาดอยู่ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะเวลา 2 ปี โดย สสส.จะทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการเพื่อเชื่อมประสานในการทำงานจากทุกฝ่ายและสนับสนุนงบประมาณที่จำเป็นในการดำเนินงาน จนกว่าคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ จะเกิดขึ้นตามร่าง พ.ร.บ.การอนามัยเจริญพันธุ์ ที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีกลไกคณะกรรมการระดับชาติทำหน้าที่เชื่อมประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ และมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกำกับดูแลและสนับสนุน จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจากวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
หน่วยงานที่ยินดีให้คำปรึกษา
ปรึกษาปัญหาท้องโดยไม่พร้อม สายด่วน 1323
ปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม
คุย, ปรึกษา ก่อนคิดตัดสินใจ
บ้านพักชั่วคราว และฝึกอาชีพสตรี
บ้านพักชั่วคราว และฝึกอาชีพสตรี
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional