< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย

เครือข่ายฯ เสนอแก้ กม.ทำแท้งหลังหญิงไทยทำแท้งเถื่อนตาย 10 เท่าของการคลอด

 

 

เครือข่ายฯ เสนอแก้ กม.ทำแท้งหลังหญิงไทยทำแท้งเถื่อนตาย 10 เท่าของการคลอด (โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ)

         
เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม เสนอแก้ กม.ทำแท้งมาตรา 305 ให้สตรีที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์เข้าถึงบริการแบบปลอดภัย หลังพบอัตราหญิงไทยทำแท้งเถื่อนตายร่วม 10 เท่าของการทำคลอด 

         
วันนี้ (23 พ.ย.) ที่โรงแรมเฟิสท์ กทม.เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม มีการจัดแถลงข่าวเรื่อง ทัศนคติของสังคมต่อเรื่องท้องไม่พร้อมและจุดยืนของเครือข่ายโดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากกรณีที่มีข่าวเรื่องการพบชิ้นส่วนตัวอ่อนมนุษย์ (ซากทารก) ที่วัดไผ่เงินนั้น เป็นการสะท้อนบทเรียนของสังคมไทยต่อความอ่อนแอของมาตรการการป้องกันการตั้งท้องและการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม ซึ่งสื่อมวลชนจะให้ความสำคัญกับการเสนอแนวประณามผู้หญิง และผู้ให้บริการทำแท้งเท่านั้น โดยไม่สนใจการนำเสนอทางออกที่สมควรจะเป็น โดยการผลักดันให้สังคมมีมุมมองต่อผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมในเชิงเข้าใจมากขึ้น เพื่อป้องกันการเผชิญปัญหาอย่างหลบซ่อน และนำไปสู่การทำแท้งในสถานบริการที่ไม่ปลอดภัยส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง ทำให้สถานการณ์การเสียชีวิตจาการทำแท้งไม่ปลอดภัยเพิ่มสูงเรื่อยๆ

         
รศ.กฤตยา กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ทั่วโลกนั้นพบว่าปัจจุบันมีประเทศร่วม 97% ทั่วโลก ที่เปิดโอกาสให้ทำแท้งได้ ภายใต้ในเงื่อนไข 7 ข้อ ดังนี้ 1.เพื่อรักษาชีวิตผู้หญิง 2.มีปัญหาสุขภาพ 3.มีปัญหาทางจิต 4.ถูกข่มขืน 5.ตัวอ่อนพิการ 6.มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม และ 7.ตามการร้องขอ ทั้งนี้ ในประเทศพัฒนาปี 2551 พบว่า มีจำนวนการตั้งท้อง 205 ล้านต่อปี เกิดการท้องที่ไม่วางแผน 25% โดย 22% ของจำนวนท้องทั้งหมด จบลงด้วยการทำแท้ง ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาพบว่า มีจำนวนการตั้งท้อง 182 ล้านต่อปี เกิดการท้องที่ไม่วางแผน 33% โดย 19% ของจำนวนท้องทั้งหมดจบลงโดยการทำแท้ง 19% และ 11% เป็นการทำแท้งโดยไม่ปลอดภัย สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยพบว่า จากการตั้งครรภ์ 1,000 ครรภ์ของสตรีไทย พบว่า 8% ของจำนวนนี้ไม่มีการวางแผนการตั้งครรภ์ ส่งผลให้มีอัตราการทำแท้งถึง 16% ขณะที่ในรายที่มีการวางแผนก็ยังพบว่ามีการทำแท้งเช่นกันแต่มีอัตราการทำแท้งที่น้อยกว่า คือ มีแค่ 1%

         
รอง ผอ.สถาบันวิจัยประชากร กล่าวด้วยว่า ปัญหาจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยซึ่งเกิดจาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมนั้น ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอย่างมาก โดยล่าสุดค่าเฉลี่ยการทำแท้งจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบว่า ใช้จ่ายการทำแท้ง ตกแล้วรายละ 2,654 บาท แต่ค่ารักษาหลังจากทำแท้งแล้วประมาณ 21,024 บาท/ราย สะท้อนให้เห็นว่า ผู้หญิงไทยเข้าไม่ถึงการรักษาที่มีคุณภาพฉะนั้น ปัญหาการยุติการตั้งครรภ์เป็นปลายเหตุของปัญหา โดยมีสถิติบ่งชี้อัตราการตายจากการทำแท้งของคนไทย 300 คนต่อแสน ขณะที่การตายจากการทำคลอดของคนไทยนั้นอยู่ที่ 30 คนต่อแสนประชากร         

         
ถึงเวลาแล้วที่สังคมควรเปิดใจยอมรับการเข้าถึงบริการการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ทั้งเรื่องของสถานพยาบาลและบุคคลากรผู้ให้บริการ ด้วยการปรับเปลี่ยนกฎหมายทำแท้งให้มีความครอบคลุมมากขึ้น ในกรณีสำคัญๆ เช่น กรณีถูกข่มขืน กรณีที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และ กรณีที่การตั้งท้องส่งผลกระทบด้านลบกับสุขภาพกาย และสุขภาพใจของผู้หญิง นอกจากนี้ภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการรองรับในการช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม เช่น การมีบ้านพักรอคลอด พร้อมทั้งมั่งช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งก่อนและหลังคลอดที่เพียงพอรอง ผอ.สถาบันวิจัยประชากร กล่าว        

         
รศ.กฤตยา กล่าวด้วยว่า สิ่งแรกที่เครือข่ายฯ เห็นว่าเหมาะแก่การหาทางออก คือ ต้องการยื่นข้อเสนอให้มีการแก้ไขมาตรา 305 ที่ เสนอในร่างแก้ไข พ.ศ. 2524 ระบุว่า แพทย์เท่านั้นที่มีอำนาจทำแท้ง และหญิงยอมให้ทำ ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อ คือ 1.จำเป็นจะต้องกระทำเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ 2. หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทำผิดทางอาญามาตรา 276, 277, 282, 283, และ 284 โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติม 4 ข้อ ดังนี้ 1.จำเป็นจะต้องกระทำเนื่องจากสุขภาพทางกาย หรือสุขภาพทางจิตของหญิงนั้น หรือ 2.หากทารกในครรภ์คลอดออกมา จะพิการทางกายหรือทางจิต หรือ 3.เมื่อการคุมกำเนิดของหญิงหรือสามีซึ่งได้รับบริการจากแพทย์ หรือโดยคำสั่งแพทย์ ไม่ได้ผล และ 4.หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทำผิดทางอาญา (หมายถึงตั้งครรภ์เพราะถูกข่มขืน) เพิ่มเติมจากประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2500 ที่มีข้อยกเว้นให้ผู้หญิงทำแท้งได้ในมาตรา 305

         
ด้าน น.ส.อุษาสินี ริ้วทอง หัวหน้าฝ่ายรณรงค์ทางสังคม องค์การแพธ กล่าวว่า ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา องค์กรแพธได้สำรวจและศึกษาการสอนเพศศึกษาในสถาบันการศึกษา ทุกระดับ ทั้งโรงเรียนมัธยม วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจำนวนร่วมกว่า 1,400 แห่งนั้น มีเพียง 30% เท่านั้นที่ให้ความสนใจ ครูส่วนใหญ่มักไม่เลือกที่จะเสนอประเด็นการทำแท้งในการสอนเพศศึกษา แต่เลือกที่จะหยิบเอาเรื่องบาปมาสอน ทำให้ยังไม่ก้าวข้ามประเด็นอื่นๆ เช่น วัยรุ่นหญิงชายจะทำอะไรได้บ้างเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในสภาวะทำแท้ง หรือต้องการได้รับความช่วยเหลือแบบไหน มีเพียงแต่ห้ามไม่ให้ทำแท้ง หรือห้ามไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ แต่จะทำอย่างไรให้เกิดความช่วยเหลือแก่คนรุ่นใหม่ให้เขาได้รับความรู้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในเรื่องเพศศึกษา เพื่อให้หลุดออกจากมายาคติที่สังคมได้สร้างกรอบไว้

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 

 

 

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
หน่วยงานที่ยินดีให้คำปรึกษา
ปรึกษาปัญหาท้องโดยไม่พร้อม สายด่วน 1323
ปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม
คุย, ปรึกษา ก่อนคิดตัดสินใจ
บ้านพักชั่วคราว และฝึกอาชีพสตรี
บ้านพักชั่วคราว และฝึกอาชีพสตรี
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional