< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย

ขอทางให้เจ้าของปัญหาตัวจริง

 

ขอทางให้เจ้าของปัญหาตัวจริง (Teenpath)

โดย : รุจน์ โกมลบุตร  

         
นับตั้งแต่พบซากทารกที่มาจากคลินิก "ทำแท้งเถื่อน" ดูเหมือนว่าท่าทีของสังคมที่ผ่านทางสื่อมวลชนจะออกไปในทิศทางลบต่อทั้งผู้หญิงผู้เป็นเจ้าของปัญหา และ "หมอเถื่อน" ที่ดำเนินการยุติการตั้งครรภ์ 

         
ผู้เขียนเชื่อว่าทั้งผู้หญิงเจ้าของปัญหา (รวมถึงผู้ชายที่มีส่วนทำให้ตั้งครรภ์) และ "หมอเถื่อน" รู้ดีว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นล่อแหลม สุ่มเสี่ยง และไม่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม

         
แต่ทำไมพวกเขาเหล่านั้นยอมเสี่ยงฝืนกระแส ฝ่ากฎหมาย และความรู้สึกผิดบาปทางจิตวิญญาณ เพื่อทำในสิ่งที่น้อยคนจะเข้าใจและเห็นด้วย

         
การศึกษาของ สกว.พบว่า มีหญิงได้รับภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งที่ผิดกฎหมายแล้วไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐถึงปีละ 4.5 หมื่นราย

         
แปลว่าน่าจะมีผู้หญิงอีกไม่รู้เท่าไหร่ที่ได้รับบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย โดยไม่ต้องถูกส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ

         
การศึกษาของ ณัฐยา บุญภักดี และคณะพบว่า เหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมมาจากการได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในเรื่องวิธีคุมกำเนิด รัฐไม่จัดบริการด้านคุมกำเนิดที่เพียงพอ หรือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าจนทำให้ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์คุมกำเนิด หรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ใช้ยาคุมไม่ได้

          นอกจากนี้ปัจจัยสืบเนื่องจนอาจนำไปสู่การยุติการตั้งครรภ์ยังมาจากการตั้งครรภ์นอกสมรส การตั้งครรภ์ขณะเรียนหนังสือ ซึ่งสังคมมักไม่ยอมรับ หรือหลังจากตั้งท้อง สามีก็เสียชีวิต หรือพบว่าสามีมีภรรยาอยู่แล้ว ฯลฯ ผู้หญิงจึงต้องหาทางยุติการตั้งครรภ์ เพื่อบรรเทาความยุ่งยากต่างๆ ที่คาดการณ์ได้ไม่ยากเลยว่าน่าจะมีอะไรตามมาบ้าง

         
ข้อสังเกตที่ควรมีต่อการศึกษาข้างต้นก็คือ เรื่องการยุติการตั้งครรภ์ไม่ได้เกิดขึ้นกับวัยรุ่น หรือ "คุณแม่วัยใส" เท่านั้น แต่เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ หรือผู้ที่แต่งงานแล้วด้วยซ้ำ

         
ดังนั้น เมื่อเหตุปัจจัยมาครบ การท้องไม่พร้อมก็สามารถเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตาม

คำถามคือ หากเราต้องการจะลดสถานการณ์เรื่องนี้ เราจะทำอะไรได้บ้าง

         
ประการแรก คือ การจัดการศึกษาเรื่องเพศ ทำให้คน ไม่เฉพาะเยาวชน สามารถประเมินโอกาสการมีเพศสัมพันธ์ของตัวเองได้ พูดอีกนัยหนึ่งคือเขาและคู่ ควรสามารถสื่อสารและตกลงกันได้อย่างเสมอภาคว่า จะมีเพศสัมพันธ์กันหรือไม่ หากต้องการที่จะไม่มี พวกเขาจะมีสัมพันธภาพแบบไม่มีเซ็กซ์กันต่อไปอย่างไร ในระดับใด แบบไหน จนถึงเมื่อไหร่ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีแนวโน้มจะละเมิดข้อตกลง อีกฝ่ายหนึ่งจะทำอย่างไร ฯลฯ

         
หรือหากตัดสินใจด้วยกันที่จะมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ด้วยอุปกรณ์แบบไหน แต่ละอุปกรณ์มีข้อดีข้อด้อยอะไรบ้าง และใครจะเป็นคนหา/เตรียม/ใช้อุปกรณ์เหล่านั้น

         
การสื่อสารและการตัดสินใจแบบนี้ไม่สามารถเกิดขึ้น "บนเตียง" แต่ต้องเกิดล่วงหน้า ทว่า บรรยากาศทางสังคมแบบ "ไทยๆ" จะอนุญาตให้คนสองคนคุยกันล่วงหน้าแบบนี้ไหม หากไม่คุยกัน แปลว่าเขาจะไม่มีเซ็กซ์กันแน่ๆ ใช่ไหม? หรือหากต้องการให้มีการสื่อสารและการตัดสินใจที่แม่นยำเกิดขึ้น ใครควรจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะเหล่านี้บ้าง

         
หรือสังคมจะใช้วิธีแบบเดิมคือ สั่ง (สอน) ว่า "ห้ามมีเซ็กซ์" เป็นคำตอบเดียวและเป็นคำตอบสุดท้าย

         
ประการที่สอง คือ บริการบ้านพัก ทั้งในระหว่างตั้งครรภ์ และหลังคลอด รวมทั้งสถานที่ที่จะช่วยดูแลเลี้ยงดูเด็ก ทั้งในแบบชั่วคราวหรือรับอุปถัมภ์ถาวร ตัวช่วยเหล่านี้จะเป็น "ที่หลบภัย" เพื่อให้ผู้หญิงสามารถเลือกตั้งครรภ์ต่อจนคลอดลูก และกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติได้

         
ประการที่สาม คือ การเปิดกว้างทางกฎหมายให้มากขึ้น ปัจจุบันกฎหมายอนุญาตยุติการตั้งครรภ์ให้เฉพาะหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือเมื่อครรภ์เป็นอันตรายต่อสุขภาพของแม่ หรือการตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืน

         
แต่หากไปพิจารณาเหตุแห่งการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมดังที่กล่าวไปแล้ว ก็จะพบว่ามีบางส่วนไม่เข้าเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาต จึงเป็นเหตุให้คนกลุ่มหนึ่งต้องยอมเสี่ยงต่อสุขภาพ เสี่ยงต่อความพิการ เสี่ยงต่อชีวิต และเสี่ยงต่อกฎหมาย โดยเลือกใช้บริการยุติการตั้งครรภ์ใต้ดินที่มักมีราคาแพงลิ่วและเกิดเหตุการณ์ลอบเอาซากทารกไปทิ้งที่วัดดังกล่าว 

         
แท้จริงแล้ว กฎหมายที่ปิดกั้น หรือค่อนข้างปิดกั้นการทำแท้ง มิได้ทำให้จำนวนการทำแท้งลดลง การศึกษาของ Human Right Watch พบว่า ประเทศในแถบละตินอเมริกาที่มีกฎหมายเข้มงวด แต่ก็ยังมีการทำแท้งมาก... เหล่านี้คือเสียงสะท้อนของผู้อยู่ในปัญหา 

         
หญิงลูกสาม อายุ 32 ปีลอบทำแท้งหลังจากถูกสามีข่มขืน "ฉันไม่สนใจหรอกว่าเป็นการทำแท้งที่ถูกหรือผิดกฎหมาย ถ้าฉันต้องทำ ฉันก็ต้องทำ"

         
"ฉันไม่มีเงินเดือนละ 10 เหรียญสหรัฐ เพื่อซื้อยาคุม ฉันต้องเก็บเงินเพื่อเอาไปซื้อนมให้ลูกกิน"

         
"ฉันไม่ได้อยากมีเพศสัมพันธ์ แต่มันก็เกิดขึ้นจนฉันตั้งครรภ์"

         
"ถ้าฉันให้ลูกคนนี้เกิด ฉันก็จะไม่สามารถดูแลลูกๆ ที่เกิดมาก่อนหน้า"

         
ในทางกลับกัน การศึกษาของสถาบัน The Alan Guttmacher พบว่าอัตราการทำแท้งจะสูงก็ต่อเมื่อในประเทศนั้นมีอัตราการคุมกำเนิดต่ำ หรือไม่มีประสิทธิภาพ

         
ขณะที่บางประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ ที่การทำแท้งเป็นสิ่ง "ถูกกฎหมาย" และมีบริการทำแท้ง "อย่างทั่วถึง" อัตราการทำแท้งกลับต่ำมาก เนื่องจากมีบริการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ

         
กฎหมายที่เปิดกว้างมากขึ้นต่อการยุติการตั้งครรภ์จึงเป็นเพียง "ทางเลือกหนึ่ง" ในอีกหลายๆ ทางเลือกที่สังคมสามารถจัดให้ได้

         
ในฐานะเจ้าของปัญหา หลังจากได้ผ่านกระบวนการใคร่ครวญอย่างรอบด้านแล้ว คนที่กำลังเผชิญปัญหาควรมีสิทธิตัดสินใจเลือกในสิ่งที่คิดว่าเหมาะสมแก่ตัวเองที่สุด เพราะคงไม่มีใครรู้ รู้สึก และเข้าใจปัญหาได้มากไปกว่าเจ้าตัวอีกแล้ว

         
และในเวลาต่อมา ไม่ว่าสิ่งที่เขาหรือเธอเลือกจะส่งผลอย่างไร ชีวิตจะดีขึ้นหรือแย่ลงเพียงใด ก็ถือเป็นบทเรียน และเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง

         
เพราะเจ้าของปัญหาตัวจริง ได้ตัดสินใจเลือกแล้ว


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

 

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
หน่วยงานที่ยินดีให้คำปรึกษา
ปรึกษาปัญหาท้องโดยไม่พร้อม สายด่วน 1323
ปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม
คุย, ปรึกษา ก่อนคิดตัดสินใจ
บ้านพักชั่วคราว และฝึกอาชีพสตรี
บ้านพักชั่วคราว และฝึกอาชีพสตรี
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional