< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “วันเอดส์โลก 2555”
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องในวันเอดส์โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี โดยปีนี้กำหนดประเด็นรณรงค์ในหัวข้อGetting to Zero : เอดส์ลดให้เหลือศูนย์ได้ ภายในปี 2559 ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตจากเอดส์ และไม่มีการเลือกปฏิบัติกับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2555 เวลา 17.00 น. ภายในงานจะมีนิทรรศการให้ความรู้ควบคู่ความบันเทิง อาทิ มินิคอนเสิร์ตของศิลปิน ดารา การแสดงบนเวทีของเยาวชน การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และตรวจเลือดฟรี นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้ลุ้นรับ I Phone, I Pad และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2555 ตั้งแต่เวลา 10.30-20.00 น. ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน


สำหรับวันเอดส์โลกปีนี้ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จะตั้งหน่วยบริการให้คำปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อ เอชไอวีเคลื่อนที่ ในห้างสรรพสินค้า 5 แห่ง ได้แก่ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เดอะมอลล์ บางกะปิ เดอะมอลล์ บางแค  เซ็นทรัล พระราม 2 และเซ็นทรัล พระราม 3 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 1 ธ.ค. 2555 เวลา 10.00 - 20.00 น. โดยการตรวจจะเป็นความลับ ผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สามารถทราบผลการตรวจได้ทันทีพร้อมทั้งจะได้รับเอกสารความรู้เรื่องเอดส์และถุงยางอนามัยฟรี


จากสถิติของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ปี 2554 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 34.2 ล้านคน เพิ่มจากช่วง 10 ปีก่อน ประมาณ 5 ล้านคน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2.5 ล้านคน เฉลี่ยติดเพิ่มนาทีละ 5 คน เสียชีวิต 1.7 ล้านคน เฉลี่ย 3 คนต่อนาที โดยประเทศไทยคาดการณ์ในปี 2555 นี้ว่า จะมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยสะสมกว่า 1 ล้านราย ซึ่งกว่าร้อยละ 80 ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน และรายใหม่กว่าร้อยละ 62 อยู่ในกลุ่มชายรักชาย พนักงานขายบริการทางเพศ ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ซึ่งวัยรุ่นเพศหญิงมีอัตราป่วยเอดส์สูงกว่าเพศชาย 2 ต่อ 1


 มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ของไทย ในปี 2556 กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 โดยเร่งรัดขยายการป้องกันให้ครอบคลุมประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มชายรักชาย โดยคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 1 ก.ค. ของ ทุกปีเป็นวันรณรงค์ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีแห่งชาติ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และเพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการตรวจเลือดฟรี ปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพ ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อได้ทราบสถานภาพการติดเชื้อเอชไอวีของตน แต่เนิ่นๆ และเข้าสู่ระบบการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างรวดเร็วทุกคน เป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น ทั้งนี้มั่นใจว่าเป็นวิธีการที่คุ้มค่า ตั้งเป้าว่าในปี 2559 สถานการณ์โรคเอดส์ของไทยจะคลี่คลาย โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง ในวัยรุ่นและผู้ใหญ่จะลดลง 2 ใน 3 ของปี 2554 กลุ่มเด็กแรกเกิดติดเชื้อน้อยกว่าร้อยละ 2 ผู้ติดเชื้อทุกคนได้รับการดูแลรักษาเท่าเทียม จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 50 จำนวนผู้ติดเชื้อเสียชีวิตจากโรควัณโรคลดลงมากกว่าร้อยละ 90 และจำนวนผู้ติดเชื้อที่ถูกเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50


สำหรับกิจกรรมที่จะรณรงค์ป้องกัน เน้น 4 ด้าน ได้แก่ ส่งเสริมการมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย เช่น สร้างแกนนำให้ดำเนินงานเชิงรุกในชุมชน จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรในโรงพยาบาลให้กลุ่มเยาวชน กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และพนักงานบริการทางเพศได้เข้าถึงบริการ ตลอดจนการสนับสนุนถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการดูแลรักษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพบริการด้านเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาทิ จัดทำแนวทางระดับชาติการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และพนักงานบริการทางเพศ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบการดูแลสุขภาพ และการเสริมสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชานานาชาติเรื่องโรคเอดส์ในภูมิภาค เอเชียและแปซิฟิค (ICAAP) ครั้งที่ 11

 

 

  

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

โทร. 0-2256-4032-6,1664  

 

ลงวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


Kapook iCare

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
บทความเผยแพร่
กฏหมายเกี่ยวกับเอดส์ : กฎหมายแรงงานไทย
มุมมองของท้องถิ่นด้านโรคเอดส์
กุญแจสู่ความร่วมมือของ อปท.ด้านการป้องกันเอดส์
หน่วยงานสนับสนุน งานเอดส์
คลีนิคนิรนาม
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional