< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

หยุดเอดส์! ต้องมองเรื่อง 'เพศ' อย่างเข้าใจ


หยุดเอดส์! ต้องมองเรื่อง 'เพศ' อย่างเข้าใจ

         คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการมี 'เพศสัมพันธ์' ที่ไม่ปลอดภัย คือสาเหตุอันดับต้นๆ ของปัญหาสังคมระดับโลก ทั้งปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีหรือเชื้อเอดส์ เป็นต้น จึงเป็นที่มาของการกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น ‘วันเอดส์โลก’ โดย องค์การอนามัยโลก (WHO) รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและรักษา เพื่อยับยั้งความรุนแรงของโรคนี้

         แต่ทว่าการจะแก้ปัญหาใดๆ ให้สัมฤทธิ์ผลได้นั้นควรจะมุ่งเป้าไปที่จุดกำเนิดของปัญหา ซึ่งก็คือเรื่องเพศสัมพันธ์ ที่ต้องยอมรับว่าสังคมไทยยังต้องทำความเข้าใจใหม่และปรับทัศนะให้เปิดกว้าง โดยเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น


เข้าใจเพศสัมพันธ์ เรื่องธรรมชาติ...


         พี่ใหม่-อุษาสินี ริ้วทอง หัวหน้าฝ่ายรณรงค์ทางสังคม องค์การแพธ บอกถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นผ่านมุมมองของตน ว่า เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นเรื่องธรรมชาติของช่วงวัย ซึ่งอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์โดยที่ธรรมชาติของร่างกายก็จะมีการตอบสนองในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกทางเพศ แต่ด้วยบริบทสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนไปทำให้วัยรุ่นมีการเรียนรู้เรื่องเพศและก้าวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วขึ้น แม้แต่ในเชิงวัฒนธรรมเอง การปลูกฝัง “ค่านิยมรักนวลสงวนตัว” ก็ไม่ได้เคร่งครัดเหมือนสมัยก่อน ซึ่งเป็นผลสะท้อนในเชิง “เศรษฐกิจ” ที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวต้องแยกกันทำมาหากินจนขาดการเอาใจใส่และพูดคุยกัน


         “สิ่งที่ทำให้เป็นปัญหาก็คือ การที่เราไม่มีการเตรียมความพร้อมในการสร้างระบบการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเตรียมตัวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ให้กับเขาก่อน ทำให้เขาต้องเผชิญกับการเรียนรู้เรื่องเพศด้วยตนเองเท่าที่เขาจะทำได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอีกมากมายที่ทำให้เขาไม่กล้าที่จะแสดงออกในเรื่องนี้ เช่น ทุกครั้งที่ซื้อถุงยางอนามัยก็จะถูกจับจ้องด้วยสายตาของพนักงานขาย หรือกระทั่งผู้ใหญ่เองก็มักจะไม่สบายใจที่จะคุยเรื่องเพศกับวัยรุ่นอย่างเปิดใจ แต่จะใช้วิธีห้ามด้วยคำว่า อย่ามี...! จึงทำให้เกิดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยในวัยรุ่น นำไปสู่โอกาสของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและติดเชื้อเอดส์ในที่สุด”


ผู้ใหญ่ ต้องเปิดใจเรื่องเพศกับวัยรุ่น...


         พี่ใหม่ บอกว่า สำหรับเรื่องเพศศึกษาในวัยรุ่นนั้น เมื่อก้าวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วโอกาสที่จะมีความรักนั้นก็เกิดขึ้นได้ เพียงแต่ต้องเท่าทันกับสิ่งที่สังคมบอกด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ต้องหนักแน่นและมั่นใจให้มากๆ ในการที่จะต่อรองกับทั้งตัวเองและคนรักก่อนจะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ขณะที่กระแสสังคมบอกว่า อย่ามี…! ทั้งนี้ไม่ได้สนับสนุนให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยเจริญพันธุ์


         “สำคัญคือ 'การป้องกัน' ที่ทั้งหญิงและชายต้องทำ เพราะนั่นหมายถึงการแสดงความรับผิดชอบร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ชายควรปรับทัศนคติและมีบทบาทมากขึ้นในความรับผิดชอบ โดยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งซึ่งเป็นวิธีที่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์และติดเชื้อเอดส์ได้ดีที่สุดในขณะนี้”


         มีเสียงสะท้อนที่น่าสนใจจากกลุ่มน้องๆ เยาวชนรณรงค์การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและป้องกันเอดส์ พวกเขาบอกว่ามีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งหากสามารถทำให้เกิดผลสำเร็จได้แล้ว เรื่องอื่นก็ไม่ต้องใช้พลังมากมายในการรณรงค์ ซึ่งก็คือ‘ผู้ใหญ่ต้องยอมรับเรื่องเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้’ เพื่อนำไปสู่การสร้างการเตรียมพร้อมเรื่องเพศให้กับเด็กก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ในทุกระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาเป็นต้นไป โดยไม่มุ่งเน้นที่การห้ามหรือสั่งสอนให้กลัว แต่ขอให้เปิดกว้างและยอมรับธรรมชาติของวัยรุ่น ตนจึงอยากจะส่งเสียงถึงผู้ใหญ่ในเรื่องนี้ด้วยเป็นสำคัญมองเพศศึกษา ให้เป็นวิถี...


         อยากให้มองเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องของวิถีชีวิต หากมองอย่างเปิดใจแล้วจะเห็นว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตและเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดจนตาย ฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องเพศแต่ละวัยก็จะแตกต่างกันไป แต่จะทำอย่างไรให้เรื่องเพศไม่ใช่เรื่องน่ากลัวและส่งผลเป็นพลังเชิงบวกสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ขึ้นมาได้ สุดท้ายเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว ‘อย่ามองเรื่องเพศเป็นเรื่องพลาด’ และควรจะอยู่กับมันอย่างเข้าใจไปตลอดชีวิต แม้ผิดพลาดก็ยังมีทางออกให้กับมันเสมอ


         “...เรื่องเพศเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้และต้องเรียนรู้ โดยต้องไม่ปล่อยให้เป็นการเรียนรู้ตามชะตากรรม...”  หัวหน้าฝ่ายรณรงค์ทางสังคมองค์การแพธ ให้ข้อคิดทิ้งท้าย

 


         มองอย่างเข้าใจก็จะเกิดการเรียนรู้ เมื่อรู้ก็จะไม่นำตัวเองเข้าไปสู่ความเสี่ยง ซึ่งเป็นวิธีตัดต้นเหตุของปัญหา สู่แนวทางการหยุดเอดส์ในวัยรุ่นอย่างเข้าใจค่ะ 


 ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 

ลงประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 

 

 

 


icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
บทความเผยแพร่
กฏหมายเกี่ยวกับเอดส์ : กฎหมายแรงงานไทย
มุมมองของท้องถิ่นด้านโรคเอดส์
กุญแจสู่ความร่วมมือของ อปท.ด้านการป้องกันเอดส์
หน่วยงานสนับสนุน งานเอดส์
คลีนิคนิรนาม
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional