< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท

ข่าว ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ เอดส์

เลิฟแคร์สเตชั่น คลีนิคมิตรเยาวชน รักษาโรคทางเพศ

 

 

เลิฟแคร์สเตชั่น คลีนิคมิตรเยาวชน รักษาโรคทางเพศ (มติชน)

 

โดย ศิวพร อ่องศรี

เว็บไซต์ www.lovecarestation.com

 

สถานการณ์โรคเอดส์ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของคนในสังคมไทยอย่างเรื้อรังยาวนาน แม้จะคลี่คลายลงไปได้ระดับหนึ่ง เพราะอัตราการติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ "โรคเอดส์" ยังเป็นภัยคุกคามทางสังคมที่ไม่อาจละเลยไปได้

 

สิ่งที่น่าวิตกอย่างมากเวลานี้ คือข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ที่ระบุว่าประชากรที่ติดเชื้อรายใหม่มีอายุน้อยลง และมีเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มของผู้หญิงอายุน้อยกว่า 25 ปี และกว่า 80% เป็นการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์

ขณะเดียวกันการบริการทางสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นในกรุงเทพฯ ไม่เอื้อความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งค่าใช้จ่าย และระยะทางที่ต้องเดินทาง อีกทั้งทัศนคติของผู้ให้บริการ รวมทั้งเป็นบริการที่แก้ปัญหาเฉพาะจุด ขาดความเป็นเครือข่ายที่จะรองรับปัญหาที่ซับซ้อนของวัยรุ่นได้

ดังนั้น โครงการเลิฟแคร์ "กล้ารัก กล้าเช็ค" จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นบริการที่ส่งเสริม ป้องกัน และดูแลรักษาสุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนไทย

 

โดยโครงการนี้ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพทางเพศ ทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ การคุมกำเนิด และการตรวจมะเร็งปากมดลูก เน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่นอายุ 12-25 ปี ที่มีความเสี่ยงต่อการเผชิญปัญหาทางด้านสุขภาพทางเพศ และโรคเอดส์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

โครงการเลิฟแคร์ "กล้ารัก กล้าเช็ค" ริเริ่มขึ้นภายใต้โครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" (ทีนแพธ-Teenpath) ซึ่งเป็นโครงการป้องกันเอดส์และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาแก่เยาวชนในสถานศึกษา ภายใต้การสนับสนุนจาก "กองทุนโลกเพื่อการป้องกันเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย" (Global Fund) ผ่านกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และพัฒนาแนวคิดมาเป็นการจัดบริการอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเครือข่ายบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

(บน) คลีนิคที่เข้าร่วมโครงการในเขตกรุงเทพฯ

 

(ล่าง) ระบบคอลเซ็นเตอร์หมายเลข 08-5340-0043 ตั้งแต่เวลา 4 โมงเย็น ถึงเที่ยงคืน ทุกวัน

 

ได้รับการสนับสนุนหลักจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขากรุงเทพ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือกับคลีนิคเอกชนภายใต้สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และศูนย์บริการสาธารณสุข รวมทั้งหมด 14 แห่ง ภายใต้ชื่อ "คลีนิคเลิฟแคร์สเตชั่น" (Love care Station)

"คลีนิคเลิฟแคร์สเตชั่น"ให้บริการฟรีใน 4 ด้าน คือตรวจเลือดเอชไอวี ตรวจรักษาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และให้บริการคุมกำเนิด

 

สำหรับช่องทางการเข้ารับบริการ "คลีนิคเลิฟแคร์สเตชั่น" มี 4 ช่องทาง ได้แก่

 

1.ผ่านเว็บไซต์ www.lovecarestation.com โดยระบุบริการที่ต้องการ ระบบจะทำการส่งต่อบริการตามลักษณะปัญหา โดยกรณีต้องการขอรับบริการเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์, การคุมกำเนิด และมะเร็งปากมดลูก ผู้ใช้บริการจะต้องตอบคำถาม 5 ข้อ ก่อนได้รับโค้ด เมื่อหมายเลขโค้ดปรากฏที่หน้าจอ ผู้ใช้บริการต้องจดโค้ดไว้ เพื่อยื่นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ขอรับบริการที่คลีนิคเข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเฉพาะที่คลีนิคให้บริการเท่านั้น เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการให้บริการที่ต่อเนื่อง ซึ่งผู้รับบริการในโครงการเลิฟแคร์ฯที่คลีนิคทั้ง 14 แห่ง จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการตรวจรักษา

2.ผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 08-5340-0043 ตั้งแต่เวลา 4 โมงเย็น ถึงเที่ยงคืน ทุกวัน โดยระบบจะขอเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อส่งโค้ดให้แก่ผู้รับบริการทางเอสเอ็มเอส จากนั้นนำโค้ดที่ได้รับไปยื่นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอรับบริการได้ที่คลีนิคที่เข้าร่วมโครงการ

3.รับคูปองบริการได้จากหน่วยแนะนำบริการเคลื่อนที่ของเลิฟแคร์

 

(ซ้าย) สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (ขวา) นพ.วัชระ พุ่มประดิษฐ์

 

4.เข้ารับบริการโดยตรงที่คลีนิค

จากการทำงานที่ผ่านมา นพ.วัชระ พุ่มประดิษฐ์ ที่ปรึกษาโครงการ เล่าว่า โครงการเลิฟแคร์สามารถเข้าถึงกลุ่มประชากรอายุต่ำกว่า 35 ปี ที่มีความเสี่ยงต่อเอชไอวี ซึ่งอยู่ในข่ายของวัยที่มีความเสี่ยงจากปัญหาที่มีการเปลี่ยนคู่เพศสัมพันธ์ และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย

โดยผู้ที่พบว่ามีเชื้อเอชไอวีต่างได้รับคำปรึกษาและส่งต่อไปยังหน่วยดูแลตามสิทธิสุขภาพของแต่ละคน

"การจัดบริการสุขภาพทางเพศที่เป็นมิตรกับเยาวชน เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน การใช้เว็บไซต์ การเปิดห้องสนทนา (แช็ตรูม) ซึ่งทำหน้าที่เสมือนคลีนิคออนไลน์ นับเป็นช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเยาวชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งต้องอาศัยกำลังคน และการทำงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างความร่วมมือกับสถาบันศึกษาเพื่อระดมอาสาสมัครเยาวชน แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้งานบรรลุผลได้ก็คือ การมีส่วนร่วมของเยาวชน"

เพราะคุณหมอบอกว่า สิ่งหนึ่งที่วัยรุ่นบอก คือไม่อยากให้คลีนิคเป็นเพียงคลีนิคที่ตั้งรับเฉยๆ แต่อยากให้คลีนิคนำบริการออกไปบอกวัยรุ่นด้วยช่องทางที่เขาชอบ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ

อย่างไรก็ตาม เห็นว่าสิ่งที่ท้าทายคือในอีก 2 ปีข้างหน้า จะทำอย่างไรให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงสุขภาวะทางเพศของตัวเอง ทำอย่างไรให้เด็กเดินเข้ามาใช้บริการซึ่งจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นไปอีก

 

          "ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แต่อยากเข้ารับบริการคลีนิคเพื่อตรวจรักษา ซึ่งทางแพทยสภามีกฎหมายบังคับว่า ในการตรวจจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง สิ่งเหล่านี้เด็กมักจะไม่ให้ผู้ปกครองทราบแน่นอน ดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้เด็กได้เข้าสู่ระบบการตรวจและรักษาได้" คุณหมอปรารภเชิงตั้งคำถาม

ไม่เพียงแต่เด็กและเยาวชนที่มีครอบครัวผู้ปกครอง ยังมีเรื่องราวของเด็กที่ไม่มีเลข 13 หลัก คือเด็กเร่ร่อน ซึ่งคุณหมอวัชระเล่าว่า ในช่วงแรกๆ พยายามเอาโครงการไปให้เด็กข้างถนน ที่อยู่ที่ศูนย์สร้างโอกาส ของ กทม. เด็กก็ไม่ทราบว่าตัวเองมีชื่อ นามสกุลอะไร

"เมื่อเด็กไม่มีเลข 13 หลักจะเข้าสู่บริการได้อย่างไร ดังนั้น ความรับผิดชอบที่ทาง สปสช. ดำเนินการคือกำลังสร้างระบบที่ลงทะเบียนได้ว่ามีตัวตนจริงๆ แต่ต้องเป็นความลับ ซึ่งสิ่งนี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราว ต่อไปถ้างบประมาณหมดถามว่าใครจะรับผิดชอบดูแลเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งในปัจจุบันเด็กใน กทม.ที่ไม่มีเลข 13 หลัก มีไม่ต่ำกว่า 50,000 คน"

สิ่งที่ท้าทายในการดำเนินงานในปีต่อไปนั้น นพ.วัชระบอกว่า คือ ความตระหนักในการดูแลสุขภาพวัยรุ่น การเข้าถึงบริการในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และความครบวงจรของบริการจะต้องบริการแบบเชิงรุกให้เข้าถึงผู้ใช้บริการให้มากขึ้น และสร้างความตื่นตัวในการประเมินความเสี่ยง การสร้างความรับรู้และไว้ใจในบริการ และการปรับปรุงบริการให้เป็นมิตร สนองตอบต่อความต้องการของเยาวชน และต้องขยายแนวความคิดไปยังกลุ่มคนทำงานพร้อมกับการสร้างคนรุ่นใหม่

"ในอนาคตเรามีแผนขยายพื้นที่บริการของคลีนิคเลิฟแคร์ให้ครอบคลุม 6 จังหวัด คือ สมุทรปราการ ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการปรับภารกิจการจัดการปัญหาโรคเอดส์สู่กระบวนการกระจายอำนาจในจังหวัดต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการขยายพื้นที่บริการไปทั้ง 3 จังหวัด คือ นครสวรรค์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี"

จุดเริ่มต้นของคลีนิคเลิฟแคร์แม้จะเป็นก้าวที่ไม่ใหญ่โตนัก แต่ก็ได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อเด็กและเยาวชน อีกทั้งพยายามเข้าถึงเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  ก้าวต่อไปจึงเป็นความหวังว่าจะยาวและกว้างขึ้น ครอบคลุมกับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

 


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
บทความเผยแพร่
กฏหมายเกี่ยวกับเอดส์ : กฎหมายแรงงานไทย
มุมมองของท้องถิ่นด้านโรคเอดส์
กุญแจสู่ความร่วมมือของ อปท.ด้านการป้องกันเอดส์
หน่วยงานสนับสนุน งานเอดส์
คลีนิคนิรนาม
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional