< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท

ข่าว ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ เอดส์

ถุงยาง"ชายไทย"ไซส์ใหญ่ขึ้น!วัยรุ่นนิยมใช้น้อย เหตุไม่มีขนาดพอดี

 

 

ถุงยาง"ชายไทย"ไซส์ใหญ่ขึ้น!วัยรุ่นนิยมใช้น้อย เหตุไม่มีขนาดพอดี (ไทยโพสต์)

         
เผยผลสำรวจขนาดถุงยางสำหรับชายไทยเพื่อหวังผลรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ พบ ปัจจุบันชายไทยไซส์ใหญ่ขึ้น เหตุใช้ถุงยางไซส์ 52 มม.มากกว่า 49 มม. เผยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้ถุงยางไซส์ 49 มม.มากที่สุด ในขณะที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ใช้ไซส์ 52 มากกว่า ระบุ 10-20% ใช้ไซส์เล็กและใหญ่กว่ามาตรฐาน พบวัยรุ่นบางส่วนอยากใช้ถุงยางแต่ที่ขายใหญ่ไปเลยไม่ได้ใช้

         
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 22 มิ.ย. นพ.สมยศ กิตติมั่นคง หัวหน้ากลุ่มโรคเอดส์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข (สธ.) แถลงว่า ตามที่ได้มีการทำโพลล์สำรวจขนาดถุงยางอนามัยที่เหมาะสมสำหรับชายไทย ผ่านทาง www.aidsthai.org โดยแบ่งช่วงอายุ ออกเป็น 5 ช่วง คือ 13-15 ปี, 16-19 ปี, 20-25 ปี, 26-35 ปี และอายุมากกว่า 35 ปี สำหรับการวัดขนาดอวัยวะเพศ จะวัดตอนอวัยวะเพศแข็งตัวเต็มที่ วัดเส้นรอบวง หน่วยเป็นมิลลิเมตร และหาร 2 จะได้เบอร์ถุงยางอนามัยที่แต่ละคนควรใช้ ซึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆ คือ 49 และ 52 แต่ที่ขายในประเทศไทยมี 5 ขนาด ด้วยกันคือ 49, 52, 53, 54 และ 56 เดิมคนไทยเชื่อว่าขนาดของคนไทยคือ 49 มม. ทั้งนี้ 30 ปีก่อนมีการสำรวจขนาดอวัยวะเพศชาย โดย ศ.ดร.เทพพนม เมืองแมน ได้ทำการวิจัยวัดขนาดโดยให้หมอนวดสาวๆ ทำการวัดขนาดผู้ชายก่อนการใช้บริการ และไม่เคยมีการสำรวจมาก่อนจนมาถึงครั้งนี้

          นพ.สมยศกล่าวต่อว่า ได้มีการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน ธ.ค.
2552-พ.ค.2553 รวม 6 เดือน มีผู้เข้าร่วมทำโพลล์ 3,225 คน ผลการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า คนไทยราว 80% สามารถใช้ถุงยางอนามัยที่จำหน่ายในประเทศไทยได้ โดยมีขนาดอวัยวะเพศ ตั้งแต่ 49-56 มม. ในเด็กอายุ 13-15 ปีจะใช้เบอร์ 49 มากกว่า แต่มากกว่า 15 ปีขึ้นไปพบว่าจะใช้ถุงยางเบอร์ 52 มากกว่า นอกจากนี้ยังพบว่า 10-20% จะใช้ถุงยางไซส์เล็กและไซส์ใหญ่กว่ามาตรฐาน ส่วนข้อมูลจะแม่นยำแค่ไหนคงต้องทำวิจัยเชิงลึกมากขึ้น


          นพ.สมยศกล่าวว่า จุดประสงค์การทำโพลล์เพื่อกระตุ้นให้คนไทยให้ความสนใจ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ รู้จักการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูก ต้อง และเป็นข้อมูลขั้นต้นในการกำหนดนโยบายและการทำวิจัยเชิงลึกต่อไป

         
"ได้คุยกับอาจารย์มหิดลท่านหนึ่ง บอกว่าไม่ใช่วัยรุ่นไม่อยากใส่ถุงยาง แต่มีส่วนหนึ่งที่อยากใช้แต่ใส่ถุงยางไม่ได้ เพราะบางคนบอกว่าใส่ไป 2 จึกก็หลุดแล้ว วัยรุ่นก็ไม่อยากใช้ถุงยางที่ใหญ่เกินขนาดของตัวเอง ดังนั้นคิดว่าบริษัทถุงยางน่าจะผลิตหรือนำถุงยางที่มีขนาดต่ำกว่า 49 มม.มาจำหน่าย" นพ.สมยศกล่าว และว่า สำหรับถุงยางที่กรมควบคุมโรคมีการแจกฟรีมี 2 ขนาด คือ 49 และ 52 เดิมจะมีการใช้ 2 ขนาด 50 ต่อ 50 แต่ปัจจุบันพบว่ามีการเบิกขนาด 52 มม.เยอะขึ้น สอดคล้องกับการทำโพลล์ว่าชายอายุ 15 ปีขึ้นไปจะใช้ 52 มากขึ้น แต่ต่ำกว่า 15 ปี จะใช้ขนาด 49 มม. และยังมีบางส่วนที่ใช้ขนาดต่ำกว่านั้น 

         
ทั้งนี้ ในกลุ่มวัยรุ่นพบว่ายังมีอัตราการใช้ถุงยางน้อยมาก ไม่ถึง 40% ทำให้มีปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาก โดยเฉพาะปัญหาโรคหนองในแท้ รวมถึง โรคเอดส์ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งคือปัญหาขนาดถุงยางที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตามจากผลสำรวจนี้คิดว่าทางบริษัทผลิตถุงยางจะต้องทำการวิจัยเชิง ลึกเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ขนาดที่แท้จริงเพื่อผลิตถุงยางอนามัยที่เหมาะสำหรับ ชายไทยต่อไป

         
นพ.สมยศกล่าวว่า ปัจจุบันยังพบว่าคนไข้ที่ถุงยางหลุดในช่องคลอดขณะมีเพศสัมพันธ์ไปพบแพทย์ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะใช้ถุงยางไม่ได้ขนาดคืออวัยวะเพศเล็กแล้วใช้ขนาดใหญ่ เกินไป หรือเวลามีอะไรกันแล้วไม่ได้เอาอวัยวะเพศออกมาทันทีก็ทำให้หลุดได้ ดังนั้น คิดว่าควรนำเข้าถุงยางขนาด 45 และ 47 มม.มาจำหน่าย ทั้งนี้หากถุงยางติดอยู่ในช่องคลอดนานๆ อาจทำให้เกิดการอักเสบ ได้ ทั้งนี้ปัจจุบันนอกจากจะมีถุงยางอนามัยสำหรับเพศชายแล้วยังมีเพศ หญิง และมีถุงยางอนามัยสำหรับเกย์หรือกลุ่มชายรักชายด้วย.


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
บทความเผยแพร่
กฏหมายเกี่ยวกับเอดส์ : กฎหมายแรงงานไทย
มุมมองของท้องถิ่นด้านโรคเอดส์
กุญแจสู่ความร่วมมือของ อปท.ด้านการป้องกันเอดส์
หน่วยงานสนับสนุน งานเอดส์
คลีนิคนิรนาม
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional