< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท

หน่วยงานสนับสนุน งานเอดส์

คลีนิคนิรนาม

 

 

          คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เป็นคลีนิคนิรนามสมบูรณ์แบบแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยและทวีปเอเชียที่บริการให้คำปรึกษา แนะนำและตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจแก่ประชาชนทั่วไป และแก่บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยมีการรักษาความลับของผู้ที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด ( เพราะไม่มีการแจ้งชื่อและที่อยู่ ของผู้ตรวจ ) มีการให้คำปรึกษาแนะนำที่ดีทั้งก่อนและหลังการตรวจเพื่อให้ผู้มารับบริการสามารถเข้าใจการตรวจอย่างถูกต้อง คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอสด์ สภากาชาดไทย ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2534 ซึ่งเดิมที่ทำการอยู่ที่สถานเสาวภา ปัจจุบัน ได้ย้ายที่ทำการมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548

          ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 15 ปีที่ผ่านมา คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เป็นที่รู้จักแพร่หลายของประชาชนทั่วไป ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด มีผู้มาใช้บริการประมาณวันละ 70-80 คน หรือประมาณปีละ 20,000 คน คนที่ยังไม่ติดเชื้อได้รับข้อมูลและการให้การปรึกษาที่ถูกต้องเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ขึ้นมาภายหลัง คนที่ติดเชื้อแล้วจะได้รับข้อมูลในการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี สามารถมีชีวิตอยู่ได้ยืนนาน

          ในปี พ.ศ.2548 คลีนิคนิรนามได้ดำเนินการการตรวจวัณโรคแฝงซึ่งเป็นการตรวจเพื่อป้องกันการเกิดวัณโรคในผู้ที่มีการติดเชื้อเอชไอวีอยู่แล้วซึ่งมีโอกาสในการก่อเกิดโรคได้สูงกว่าในคนที่ไม่มีการติดเชื้อ มีการให้ยาเพื่อป้องกันการเกิดของวัณโรคที่แฝงอยู่ในผู้ติดเชื้อ ซึ่งช่วยความเสี่ยงต่อการเกิดวัณโรคแฝงในผู้ติดเชื้อได้ ปัจจุบันมีผู้มารับบริการตรวจวัณโรคแฝงประมาณเดือนละ 300-400 ราย อีกทั้งทางคลีนิคนิรนามได้จัดให้มีคลินิกปรึกษาโรคผิวหนังและคลินิกสุขภาพสตรี การตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากทวารหนัก และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น หนองใน ซิฟิลิส เป็นต้น....

 

อัตราค่าบริการ

 

รายละเอียดบริการ

 

เวลาเปิดบริการ

 

อัตราค่าบริการ

 

ตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์

 

Ÿ  จันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 18.00 น.

 

Ÿเสาร์ 7.30 -15.00 น.

 

Ÿทราบผลทันที 200 บาท

 

Ÿวิธี PCR 1,500 บาท (รู้ผล 1 สัปดาห์)

 

ตรวจไวรัสตับอักเสบบี

 

Ÿจันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 18.00 น.

 

Ÿเสาร์ 7.30 -15.00 น.

 

Ÿทราบผลทันที 200 บาท

 

Ÿ3 วันฟังผล 70 บาท

 

ตรวจซิฟิลิส

 

Ÿจันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 18.00 น.

 

Ÿเสาร์ 7.30 -15.00 น.

 

Ÿทราบผลทันที 60 บาท

 

Ÿ3 วันฟังผล 50 บาท

 

ตรวจกรุ๊ปเลือด

 

Ÿจันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 18.00 น.

 

Ÿเสาร์ 7.30 -15.00 น.

 

20 บาท

 

ตรวจระดับภูมิคุ้มกันซีดีสี่ (CD4)

 

Ÿจันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 15.00 น.

 

Ÿเสาร์ 7.30 - 11.00 น.

 

300 บาท

 

ตรวจระดับปริมาณไวรัสในเลือด (Viral load)

 

Ÿจันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 15.00 น.

 

Ÿเสาร์ 7.30 - 11.00 น.

 

1,500 บาท

 

ตรวจหาการดื้อยาต้านไวรัสเอดส์

 

Ÿจันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 15.00 น.

 

Ÿเสาร์ 7.30 - 11.00 น.

 

2,500 บาท / 4,000 บาท

 

ตรวจหาการติดเชื้อหนองในแท้ และหนองในเทียม รู้ผลทันที

 

Ÿจันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 16.30 น.

 

Ÿเสาร์ 7.30 - 15.00 น.

 

50 บาท

 

ตรวจเพาะเชื้อหนองในแท้ หนองในเทียม

 

Ÿจันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 16.30 น.

 

Ÿเสาร์ 7.30 - 15.00 น.

 

600 บาท

 

ตรวจคัดกรองหาเชื้อรา

 

Ÿจันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 16.30 น.

 

Ÿเสาร์ 7.30 - 15.00 น.

 

50 บาท

 

ตรวจคัดกรองหาเชื้อแบคทีเรีย

 

Ÿจันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 16.30 น.

 

Ÿเสาร์ 7.30 - 15.00 น.

 

50 บาท

 

ตรวจคัดกรองหาเชื้อพยาธิในระบบสืบพันธุ์หญิง

 

Ÿจันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 16.30 น.

 

Ÿเสาร์ 7.30 - 15.00 น.

 

50 บาท

 

ตรวจมะเร็งปากมดลูก

 

Ÿจันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 16.30 น.

 

Ÿเสาร์ 7.30 - 15.00 น.

 

150 บาท

 

ตรวจมะเร็งปากทวารหนัก

 

Ÿจันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 15.00 น.

 

Ÿเสาร์ 7.30 - 11.00 น.

 

200 บาท

 

จี้หูด

 

Ÿจันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 15.00 น.

 

Ÿเสาร์ 7.30 - 11.00 น.

 

200 บาท

 

ตรวจหาวัณโรคแฝงสำหรับผู้ติดเชื้อ

 

Ÿจันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 15.00 น.

 

Ÿเสาร์ 7.30 - 11.00 น.

 

ฟรี

 

คลินิกปรึกษาโรคผิวหนังสำหรับผู้ติดเชื้อ

 

ทุกวันพฤหัสบดี แรกของเดือน 9.00 - 11.00 น.

 

ฟรี

 

ตรวจสุขภาพประจำปี (งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง)

 

จันทร์ - เสาร์ 07.30 - 11.00 น.

 

ตามโปรแกรมช่วงอายุ/เพศ

 

ให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

 

จันทร์ - เสาร์ 07.30 - 11.00 น.

 

350 บาท/เข็ม

 

ให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ

 

จันทร์ - เสาร์ 07.30 - 11.00 น.

 

1,000 บาท/เข็ม

 

ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบเอ และ ซี

 

Ÿจันทร์ - ศุกร์. 7.30 - 19.00 น.

 

Ÿเสาร์ 7.30 - 16.00 น.

 

400 บาท

 

ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี

 

Ÿจันทร์ - ศุกร์. 7.30 - 19.00 น.

 

Ÿเสาร์ 7.30 - 16.00 น.

 

150 / 200 บาท

 

คลินิกปรึกษาสุขภาพชายรักชาย (MSM Clinic)

 

ทุกวันพฤหัสบดี 13.00 - 19.30 น.

 

ราคาพิเศษ

 

ให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อระยะยาวด้วยยาต้านไวรัส และให้การปรึกษาดูแลสุขภาพ

 

ทุกวันพุธ 13.00 - 16.00 น.

 

ชำระค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการและค่ายาเอง

 

 

พักกลางวันเวลา 11.00 - 12.00 น. สอบถามเพิ่มเติม หรือติชมการบริการได้ที่ 02-2564107,02-2564108, 02-2564109 ต่อ 207, 209 ในวันและเวลาราชการ

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม  2552

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

 

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
บทความเผยแพร่
กฏหมายเกี่ยวกับเอดส์ : กฎหมายแรงงานไทย
มุมมองของท้องถิ่นด้านโรคเอดส์
กุญแจสู่ความร่วมมือของ อปท.ด้านการป้องกันเอดส์
หน่วยงานสนับสนุน งานเอดส์
คลีนิคนิรนาม
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional