< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล

ข่าว และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต

การบริจาคพลาสมา (Single donor plasma)

การบริจาคพลาสมา (Single donor plasma) (สภากาชาดไทย)

 

พลาสมา (Plasma)หรือ น้ำเหลืองคือ ส่วนประกอบของโลหิตที่มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองใส ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำประมาณ 92 % รองลงมาเป็นสารโปรตีน 8 %  สารโปรตีนเหล่านี้ ได้แก่ แอลบูมิน อิมมูโนโกลบูลิน ซึ่งมีความสำคัญเป็นภูมิต้านทานต่อโรคติดต่อและเชื้อโรค นอกจากนี้ ยังมีโปรตีนที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการแข็งตัวเป็นลิ่มเลือด การแยกพลาสมาออกจากโลหิตบริจาคได้ปริมาณเพียง 100-150 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) เท่านั้น ไม่เพียงพอต่อการใช้ในผู้ป่วย จึงได้มีการรับบริจาคเฉพาะพลาสมาขึ้น

การบริจาคพลาสมา (Single donor plasma)

 

การบริจาคพลาสมา หมายถึง การบริจาคเฉพาะส่วนที่เป็นพลาสมาเท่านั้น ปัจจุบันนี้     ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคพลาสมาด้วยเครื่องมือ ซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ใช้เวลาในการบริจาคประมาณ 30-45 นาที

 

วิธีการคือ เจาะโลหิตออกจากร่างกายผ่านตัวกรอง หรือตัวปั่น เพื่อทำการแยกพลาสมาออกจากเม็ดโลหิต จากนั้นส่วนที่เป็นพลาสมาจะถูกแยกส่งไปยังถุงบรรจุ ที่รองรับอยู่ ส่วนที่เป็นเม็ดโลหิตแดงไหลกลับเข้าสู่ร่างกายผู้บริจาค

การบริจาคพลาสมา สามารถทำได้ทุก 14 วัน บริจาคครั้งละ 500 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) พลาสมาที่ได้รับบริจาค นอกจากจะใช้ในรูปของส่วนประกอบโลหิตที่นำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยเฉพาะโรคแล้ว ยังนำไปผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โลหิต เช่น แอลบูมิน (Albumin) แฟคเตอร์ 8 เข้มข้น  แฟคเตอร์ 9  เข้มข้น อิมมูโนโกลบูลิน ชนิดฉีดเข้าเส้นป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี หรือ ป้องกันพิษสุนัขบ้า

การบริจาคพลาสมาเพื่อผลิตเซรุ่ม

 

ป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี และโรคพิษสุนัขบ้า

ปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ยังต้องการอาสาสมัครบริจาคพลาสมาจำนวนมาก เพื่อนำมาผลิตเซรุ่มป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งขณะนี้มีไม่เพียงพอแก่ความต้องการของโรงพยาบาลทั่วประเทศ  ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ  ซึ่งมีราคาแพงกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบกับเซรุ่มที่ผลิตในประเทศ  ทำให้ในแต่ละปีต้องสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศกว่า 100 ล้านบาท     สาเหตุเนื่องมาจากมีจำนวนผู้บริจาคพลาสมาเข้าร่วมโครงการน้อยมากไม่ถึง 200 คน   โดยเฉพาะโครงการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ  บี    ซึ่งผู้ร่วมโครงการ จะต้องมีระดับภูมิคุ้มกันสูงตามเกณฑ์  คือ ตั้งแต่ 5  IU/mL ขึ้นไป  พบว่าในประชากร 300 คน จะมีระดับภูมิคุ้มกันสูงอยู่เพียง 1 รายเท่านั้น      

คุณสมบัติผู้บริจาคพลาสมา

 

1.    อายุ 18-60 ปี (ครั้งแรกอายุไม่เกิน 50 ปี)

2.    มีน้ำหนัก 50 กิโลกรัมขึ้นไป

3.    มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดเชื้อใด ๆ

4. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ และไม่มีประวัติติดยาเสพติด

5. เป็นผู้บริจาคโลหิตสม่ำเสมอทุก 3 เดือน อย่างน้อย 4 ครั้งขึ้นไป

6. มีเส้นบริเวณข้อพับแขน 2 ข้าง มองเห็นชัดเจน

7. สามารถมาบริจาคพลาสมาได้ทุก 14 วัน และต้องงดการบริจาคโลหิตทั่วไป

8. อาสาสมัครต้องอยู่ในโครงการอย่างน้อย 3 ปี

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 43000, 0 2263 9600 ต่อ1101, 1760,1761

 

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่เคยบริจาคโลหิตอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนเป็นบริจาคพลาสมาได้โดยเว้นระยะเวลา 3 เดือน และต้องสมัครเข้าโครงการฉีดวัคซีนก่อน แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนจากบริจาคพลาสมาเป็นบริจาคโลหิตให้เว้นระยะเวลา 1 เดือน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
เรื่องควรรู้ในการบริจาคโลหิต
หลักการเบื้องต้นของการบริจาคโลหิต
คุณสมบัติของผู้บริจาค
คุณสมบัติของผู้บริจาค
เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต
เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต
ดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
ดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย
ข้อดีของการบริจาคเลือด
เรื่องควรรู้ ก่อน-หลัง บริจาคโลหิต
กลุ่มเสี่ยงโรคมาลาเรีย ควรคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต
สถานที่รับบริจาคโลหิต
สถานที่รับบริจาคโลหิต
ใกล้ที่ไหน , สะดวกที่ไหนไปที่นั่น ... ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่รับบริจาคโลหิตได้ที่นี่
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับหมู่โลหิต
ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ หมู่โลหิต และการบริจาคโลหิต
สอบถามโดยตรง ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ : 0-2252-1637,0-2251-1601
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional