< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล

ข่าว และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต

ชันษา 96 ปี-สมเด็จพระสังฆราช สภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิต

 

 

ชันษา 96 ปี-สมเด็จพระสังฆราช สภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิต (ข่าวสด)

 

พุทธศักราช 2552 เป็นปีมหามงคลอีกปีหนึ่งของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงได้รับพระราช ทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ครบ 2 ทศวรรษ 20 ปี

 

ในวโรกาสนี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษาครบ 8 รอบ 96 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 ที่จะถึงนี้ ด้วยสำนึกในพระคุณูปการและพระเมตตาทิคุณที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีต่อปวงพุทธบริษัททุกหมู่เหล่า

"สภากาชาดไทย" จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมบริจาคโลหิตฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระสังฆราช และร่วมลงนามถวายพระพรผ่านทางเว็บ ไซต์ www.sangharaja.org ตลอดเดือนตุลาคม 2552 โดยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งใหญ่ 5 ตุลาคม 2552 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร "นายแผน วรรณเมธี" เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ในปีนี้เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี 3 ตุลาคม 2552 ตลอดระยะ 20 ปี ที่ทรงดำรงตำแหน่ง ทรงเป็นพระมหาเถระผู้มีบทบาทและผลงานสำคัญในทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและต่างประเทศ ทรงอุทิศพระองค์เพื่องานพระศาสนาโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

สภากาชาดไทยจึงร่วมกับคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้บริจาคโลหิตแห่งสภากาชาดไทย จัดโครงการ "พุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต ฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศล และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ 3 ตุลาคม 2552 ฉลองพระชันษา 96 ปี ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2552 เป็นกิจกรรมสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการบริจาคโลหิตเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อสำรองโลหิตในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งมักจะขาดแคลนโลหิตสำรองเนื่องจากปิดภาคเรียน

"น.ท.พ.ญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์" รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมรับบริจาคโลหิตในโครงการจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนตุลาคม 2552 ส่วนกลางจัดขึ้นที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกอบด้วย การรับบริจาคโลหิต การจัดซุ้มลงนามถวายพระพร โดยจัดซุ้มต้นโพธิ์ สำหรับให้ผู้บริจาคโลหิตและประชาชนลงนามถวายพระพรในใบโพธิ์ นำมาติดที่ต้นโพธิ์ และจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตครั้งใหญ่ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

 

สำหรับวัดที่ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ ได้แก่ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ, วันหนามแดง, วัดสังฆราชา และชมรมบริจาคโลหิต วัดพุทธบูชา 

นอกจากนี้ ยังมีสาขาบริการโลหิต 6 แห่งในกรุงเทพฯ ได้แก่ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช, ร.พ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า, ร.พ.พระมงกุฎเกล้า, ร.พ.ตำรวจ, ร.พ.รามาธิบดี และวชิรพยาบาล

ในส่วนภูมิภาค จัดขึ้นที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี, ชลบุรี, ภูเก็ต และสงขลา พร้อมทั้งเชิญชวนให้เหล่ากาชาดจังหวัด สาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

 

ในโอกาสนี้ยังได้จัดพิมพ์หนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราช จำนวน 75,000 เล่ม โดยคัดจากส่วนหนึ่งของพระนิพนธ์ รวบรวม 3 เรื่อง เข้าไว้ด้วยกัน คือ ศีล พรหมวิหาร 4 และหลักการทำสมาธิเบื้องต้น เพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต สาขาบริการโลหิตในกรุงเทพฯ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

สอบถามรายละเอียดการบริจาคโลหิตฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระสังฆราช ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร.0-2256-4300, 0-2263-9600 ต่อ 1760, 1761

 


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก

 

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
เรื่องควรรู้ในการบริจาคโลหิต
หลักการเบื้องต้นของการบริจาคโลหิต
คุณสมบัติของผู้บริจาค
คุณสมบัติของผู้บริจาค
เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต
เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต
ดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
ดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย
ข้อดีของการบริจาคเลือด
เรื่องควรรู้ ก่อน-หลัง บริจาคโลหิต
กลุ่มเสี่ยงโรคมาลาเรีย ควรคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต
สถานที่รับบริจาคโลหิต
สถานที่รับบริจาคโลหิต
ใกล้ที่ไหน , สะดวกที่ไหนไปที่นั่น ... ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่รับบริจาคโลหิตได้ที่นี่
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับหมู่โลหิต
ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ หมู่โลหิต และการบริจาคโลหิต
สอบถามโดยตรง ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ : 0-2252-1637,0-2251-1601
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional