< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล

ข่าว และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต

ธาตุเหล็กสำคัญต่อการสร้างโลหิต

 

 

 

ธาตุเหล็กสำคัญต่อการสร้างโลหิต (สภากาชาดไทย)

ในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ มักมีความรู้สึกเหมือนว่าตนเองมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัจจัยหลายๆอย่างที่แวดล้อมตัวท่านอาจทำให้อวัยวะต่างๆของร่างกายเสื่อมถอยลงไปโดยที่ท่านไม่รู้สึกตัว จนกระทั่งวันหนึ่งอาการต่างๆ จึงสำแดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน และโรคยอดฮิตของคนไทยก็คือ โรคโลหิต โดยอาการที่จะสังเกตได้คือ ซีดเหลือง เหน็ดเหนื่อย อ่อนเพลีย ปวดมึนศีรษะ เบื่ออาหาร ใจสั่น ฯลฯ เมื่อมีสัญญาณเหล่านี้ คุณก็ไม่ควรปล่อยปละละเลย เพราะนี่คือสัญญาณบ่งชี้ถึงภาวะขาดธาตุเหล็ก ซึ่งเป็นสารจำเป็นในการสร้างฮีโมโกลบินเป็นเหตุให้เกิด ภาวะโลหิตจาง

 โลหิตจางจากภาวะขาดธาตุเหล็ก

 

เป็นโรคที่พบได้บ่อยในหมู่คนไทยโรคหนึ่ง ในทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์ สาเหตุเกิดจากการบริโภคอาหารไม่ถูกหลักทำให้ได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างเม็ดโลหิตแดง ร่วมกับสารโปรตีนและวิตามินต่างๆ เมื่อขาดธาตุเหล็ก ไขกระดูกในร่างกายไม่สามารถสร้างเม็ดโลหิตแดงได้ จึงกลายเป็นโรคโลหิตจาง  มีสาเหตุจากการขาดเซลล์ต้นกำเนิดหรือมีจำนวนเซลล์น้อยทำให้ขาดเซลล์ที่จะเจริญไปเป็นเม็ดโลหิตแดง และสาเหตุอีกอย่างหนึ่งคือขาดสารอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของเซลล์ เช่น แร่ธาตุ วิตามิน เกลือแร่ และเอนไซม์ มีการทำลายเม็ดโลหิตแดงมากกว่าปกติ สาเหตุจากภายนอกไขกระดูกคือ ไขกระดูกสามารถสร้างเม็ดโลหิตแดงได้ปกติ และเมื่อสร้างเม็ดโลหิตแดงแล้ว ถูกทำลายหรือมีอายุสั้นกว่า 120 วัน ซึ่งมีสาเหตุจากการผิดปกติที่เม็ดโลหิตแดง จากพันธุกรรม หรือม้าม ทำหน้าที่จับกินและทำลายเม็ดโลหิตแดงมากกว่าปกติ

อาการเสียโลหิตหรือขาดธาตุเหล็กอย่างเรื้อรัง

 

ผู้ที่อยู่ในภาวะดังกล่าวจะมีอาการซีดลงอย่างช้าๆ เหนื่อยง่าย ง่วงเหงา หาวนอน การเรียนแย่ลง ถ้าเป็นเด็กเล็กจะร้องกวนโยเย เบื่ออาหารเซื่องซึมลง มีลิ้นเลี่ยน การตรวจทางห้องปฏิบัติการจะพบว่าระดับฮีโมโกลบินซึ่งเป็นสีของโปรตีนภายในเม็ดโลหิตแดงลดลงกว่าค่าปกติ (ค่าปกติ ผู้หญิง > 12.0 g/dl ค่าปกติ ผู้ชาย > 13.0 g/dl) เมื่อดูลักษณะของเม็ดโลหิตแดงด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วจะพบว่าเม็ดโลหิตแดงมีขนาดเล็กลงและสีจาง ทำให้สงสัยว่าจะเป็นโรคซีดนั้น เนื่องจากการขาดธาตุเหล็กและ เมื่อตรวจหาปริมาณของธาตุเหล็กในกระแสโลหิตจะพบว่ามีปริมาณธาตุเหล็กลดลง ในขณะเดียวกันปริมาณของโปรตีนที่ทำหน้าที่จับธาตุเหล็กในกระแสโลหิตจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีธาตุเหล็กมาให้จับน้อย

อาหารที่เสริมสร้างธาตุเหล็ก

 

การขาดธาตุเหล็กมีผลต่อสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย เพราะจะทำให้ปริมาณการสร้างโลหิตของร่างกายน้อยลง โดยธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินที่เป็นสีของเม็ดโลหิตแดง ซึ่ง 58 % ของธาตุเหล็กในร่างกายจะอยู่ในกระแสโลหิต ส่วนที่เหลือจะกระจายอยู่ตามกล้ามเนื้อ น้ำย่อยต่างๆ ในเซลล์ทั่วร่างกาย และบางส่วนถูกเก็บสะสมไว้ในกระดูก ตับและม้าม ทั้งนี้ แต่ละคนต้องการธาตุเหล็กในปริมาณที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ ขนาดร่างกาย และภาวะโภชนาการของแต่ละคน

ธาตุเหล็กมีมากในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่างๆเช่น เนื้อ ไก่ หมู ตับ เป็นต้น ธาตุเหล็กในเนื้อสัตว์ ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีกว่าธาตุเหล็กที่มีอยู่ในพืช ซึ่งมีมากในผักใบเขียวและถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ ขณะเดียวกัน ผักและผลไม้ ที่มีวิตามินสูงจะช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กในร่างกายให้ดีขึ้น พร้อมกันนั้น ควรบริโภคอาหารที่มีวิตามินบี 12 และกรดโฟลิคร่วมด้วย เนื่องจากขบวนการสร้างเม็ดโลหิตแดงจากธาตุเหล็ก จำเป็นต้องอาศัยสารอาหารเหล่านั้น

สำหรับผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ จำเป็นต้องรับประทานถั่วเหลือง เต้าหู้ และพืชผักให้มาก จึงจะได้รับธาตุเหล็กเพียงพอ

ธาตุเหล็กสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิต

 

            สำหรับผู้ที่บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดยาเม็ดธาตุเหล็กเฟอร์รัสซัลเฟตให้กับผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน สำหรับผู้บริจาคชายให้รับประทาน 1 เม็ด เป็นเวลา 15 วัน หลังอาหารเย็น สำหรับผู้บริจาคหญิง รับประทานวันละ 1 เม็ด เป็นเวลา 30 วัน หลังอาหารเย็น เพราะการบริจาคโลหิตแต่ละครั้ง จะทำให้ฮีโมโกลบิน ในร่างกายลดลงประมาณ 1 mg/dl (1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ฉะนั้นผู้ที่บริจาคโลหิตจึงควรรับประทานธาตุเหล็กเพื่อช่วยทดแทนการสูญเสียธาตุเหล็กจากการบริจาคโลหิต เพราะร่างกายจำเป็นต้องใช้ธาตุเหล็กเสริมสร้างให้ไขกระดูกสร้างเม็ดโลหิตแดงมาทดแทนได้เร็วขึ้น  การรับประทานยาธาตุเหล็ก จะทำให้อุจจาระเป็นสีดำ เพราะธาตุเหล็กซึ่งเป็นส่วนผสมของยา ได้ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกับอาหารในกระเพาะ จึงทำให้เกิดสีดำซึ่งเป็นเรื่องปกติ

การมีระบบโลหิตที่ดีจึงเป็นพื้นฐานหนึ่งของการมีสุขภาพดี อาหารหรือสารอาหารที่ช่วยบำรุงโลหิตจึงมีความจำเป็นต่อร่างกาย ควรให้ความสนใจและรับประทานในปริมาณที่ร่างกายต้องการ ก็จะช่วยให้ระบบโลหิตในร่างกายของคุณหมุนเวียนได้ดี ส่งผลให้ผิวพรรณสดใส ไม่อ่อนเพลียและซีดจาง

เกร็ดความรู้

 

ในผู้ชายจะมีเม็ดโลหิตแดง 5 ล้านตัว ต่อ 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร และ 4.5 ล้านตัว ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรในผู้หญิง

 


 ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552

 

 

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
เรื่องควรรู้ในการบริจาคโลหิต
หลักการเบื้องต้นของการบริจาคโลหิต
คุณสมบัติของผู้บริจาค
คุณสมบัติของผู้บริจาค
เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต
เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต
ดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
ดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย
ข้อดีของการบริจาคเลือด
เรื่องควรรู้ ก่อน-หลัง บริจาคโลหิต
กลุ่มเสี่ยงโรคมาลาเรีย ควรคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต
สถานที่รับบริจาคโลหิต
สถานที่รับบริจาคโลหิต
ใกล้ที่ไหน , สะดวกที่ไหนไปที่นั่น ... ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่รับบริจาคโลหิตได้ที่นี่
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับหมู่โลหิต
ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ หมู่โลหิต และการบริจาคโลหิต
สอบถามโดยตรง ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ : 0-2252-1637,0-2251-1601
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional