< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล

ข่าว และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนา “มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคร้ายที่รักษาหายขาดได้”

 

 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนา มะเร็งเม็ดเลือดขาว   โรคร้ายที่รักษาหายขาดได้(สภากาชาดไทย)

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย จัดเสวนาเรื่อง มะเร็งเม็ดเลือดขาว  โรคร้ายที่รักษาหายขาดได้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ตลอดจนรณรงค์หาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์  ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาให้แก่ผู้ป่วย  จัดขึ้นในวันเสาร์ที่  17 กันยายน 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า     

          แพทย์หญิงสร้อยสอางค์  พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ยังคงมีผู้ป่วยด้วยโรคทางโลหิตเป็นจำนวนมาก  ขึ้นทะเบียนเพื่อรอรับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต  หรือ สเต็มเซลล์ จากผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนอาสาสมัครที่ลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์ไว้เพียง  
100,000 ราย   แต่เนื่องจากความเข้ากันได้ชนิดของเนื้อเยื่อ (HLA typing) ระหว่างผู้บริจาคและผู้ป่วยที่ไม่ใช่ญาติ มีโอกาสตรงเพียง  1 ใน 10,000 เท่านั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องจัดหาอาสาสมัครให้ได้จำนวนมากถึง 120,000 ราย ภายในปี 2555 จึงจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์  ทั้งนี้ มีผู้ป่วยโรคทางโลหิตที่ขึ้นทะเบียนรอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ  คือ กลุ่มโรคมะเร็ง  เช่น   มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือลิวคีเมีย  มะเร็งต่อมน้ำเหลือง   กลุ่มโรคไขกระดูกฝ่อ และกลุ่มโรคที่มีการสร้างเม็ดโลหิตปกติ แต่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ได้แก่ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ป่วยรายใหม่ขึ้นทะเบียนเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ขณะนี้มีผู้ป่วยจำนวนกว่า 1,200  ราย ยังรอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ โดยเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว จำนวนมากถึง 380
  ราย    

 

 

          ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  จึงได้ร่วมกับ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย จัดการเสวนา เรื่อง  มะเร็งเม็ดเลือดขาว  โรคร้ายที่รักษาหายขาดได้  เพื่อให้ความรู้ในเรื่องโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในมุมมองที่หลากหลายแก่ประชาชนทั่วไป  เช่น สถานการณ์การเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในปัจจุบัน การเกิดโรคในเด็กและผู้ใหญ่ วิวัฒนาการความก้าวหน้าในการรักษาโรคด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ และเป้าหมายการรับบริจาคสเต็มเซลล์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  เป็นต้น     โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลหิตวิทยาและการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากร อาทิ   พ.อ.รศ.นพ.ไตรโรจน์  ครุธเวโช  ประธานฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ,  รศ.นพ. สุรเดช  หงส์อิง  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ,นพ. อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ พ.อ.รศ.นพ. รัชฏะ ลำกูล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   เป็นต้น    นอกจากนี้ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ  อาทิ การบริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ ,บริการตรวจหมู่โลหิต,นิทรรศการความรู้ สเต็มเซลล์ และ ร่วมสนุกกับเกมพร้อมรับของที่ระลึก เป็นต้น      

          ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมรับ
กระเป๋าผ้า Stem Cell”สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ได้ที่  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  โทร. 0 2256 4300  E-mail: blood@redcross.or.th และสมาคมโลหิตวิทยาฯ โทร.  0 2716  5977-78    ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2554   รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ที่นั่ง    


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
เรื่องควรรู้ในการบริจาคโลหิต
หลักการเบื้องต้นของการบริจาคโลหิต
คุณสมบัติของผู้บริจาค
คุณสมบัติของผู้บริจาค
เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต
เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต
ดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
ดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย
ข้อดีของการบริจาคเลือด
เรื่องควรรู้ ก่อน-หลัง บริจาคโลหิต
กลุ่มเสี่ยงโรคมาลาเรีย ควรคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต
สถานที่รับบริจาคโลหิต
สถานที่รับบริจาคโลหิต
ใกล้ที่ไหน , สะดวกที่ไหนไปที่นั่น ... ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่รับบริจาคโลหิตได้ที่นี่
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับหมู่โลหิต
ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ หมู่โลหิต และการบริจาคโลหิต
สอบถามโดยตรง ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ : 0-2252-1637,0-2251-1601
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional