< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล

ข่าว และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต

ธนาคารเลือด บริจาคปุ๊บ ได้บุญปั๊บบริจาคเลือด          เคยมีคนบอกว่า "เลือดต้องล้างด้วยเลือด" เห็นจะจริง โดยเฉพาะธนาคารเลือดของสภากาชาดไทย ต้องการเชิญชวนคนไทยมาเสียเลือด เสียเนื้อเพื่อพี่น้องไทย ได้กุศลแรง โดยไม่ต้องออกแรง

          เซลล์ต้นกำเนิด หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ "สเต็มเซลล์" นั้น กำลังเป็นประเด็นร้อนที่มาแรงด้วยเชื่อว่า เป็นเซลล์มหัศจรรย์ความหวังของมนุษย์ ทำให้มีการวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ใครต่อใครก็ออกมาโพนทนาว่ารักษาด้วยสเต็มเซลล์ดีนักดีหนา แล้วอย่างนี้สภากาชาดจะรอช้าได้อย่างไร

          พญ.สร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เผยว่า ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคทางโลหิตวิทยาได้มีโอกาสหายเป็นปกติ โดยตั้งเป้ารับอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ 1 แสนรายใน 5 ปี (2551-2555)

          "โครงการดังกล่าว เราดำเนินการ 2 ส่วน คือ รับบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในอาสาสมัครที่เป็นผู้ใหญ่และรับบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากรก ซึ่งทำควบคู่กันไปตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปัจจุบัน ผลการตอบรับอยู่ในขั้นดี มีอาสาสมัครผู้ใหญ่มาบริจาคแล้ว 36,831 ราย เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากรก 413 ราย และมีผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากโครงการนี้แล้ว 58 ราย" พญ.สร้อยสอางค์ เผย

          การบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตนั้น เจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทยจะเริ่มจากการเก็บตัวอย่างเลือด 20 ซีซี. เพื่อนำไปตรวจลักษณะเนื้อเยื่อ (HLA) แล้วนำไปเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล หากมีผู้ป่วยทีเนื้อเยื่อที่สามารถเข้ากันได้ก็จะได้รับการติดต่อเพื่อมาบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตต่อไป

          "เลือด 20 ซีซี. ที่เก็บไปเป็นการเก็บตัวอย่างเพื่อหาข้อมูลลักาณะเนื้อเยื่อ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคมีข้อมูลเนื้อเยื่อของตนเองอยู่ในฐานข้อมูล ที่สามารถสืบค้นได้จากสภากาชาดไทย ข้อมูลนั้นจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้อื่น ที่ต้องการเนื้อเยื่อที่สามารถเข้ากันได้ เพื่อขอรับบริจาคแล้วปลูกถ่ายต่อไป ตัวผู้บริจาคก็สามารถรู้เนื้อเยื่อของตนและสามารถหาเนื้อเยื่อที่เข้ากันได้ในกรณีที่อาจเจ็บป่วยในอนาคต" พญ.สร้อยสอางค์ อธิบาย

          อาสาสมัครและฐานข้อมูลเนื้อเยื่อมีความสำคัญอย่างมาก แม้จะยังไม่ได้ตามเป้า แต่ก็สามารถช่วยผู้ป่วยได้กว่า 58 ราย โดยยังมีผู้ป่วยที่ขอใช้เซลล์ต้นกำเนิดรอลงทะเบียนไว้อีก 906 ราย ซึ่งพญ.สร้อยสอางค์ ชี้ว่า หากมีอาสาสมัคร 1 แสนรายตามที่ตั้งเป้า ก็จะช่วยผู้ที่รอความช่วยเหลือได้มากกว่า 50% ซึ่งทางสภากาชาดมีแผนที่จะให้ความรู้ประชาชนโดยผ่านสื่อต่างๆ

          แม้จำนวนผู้บริจาคจะพิ่มสูงถึง 1 ใน 4 แต่ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ บอกว่า ความเข้าใจในการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตนั้น ยังไม่เพียงพอ บางคนยังสับสน

          "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและการบริจาคนั้น จำเป็นต้องอาศัยสื่อ ทั้งสื่อของสภากาชาดไทย รวมถึงสื่อมวลชน เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพิ่มจำนวนอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดให้มากขึ้น"

แก้วสารพัดนึก หรือนึกไปสารพัด

          "ความรู้เกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดของประชาชนยังมีน้อย ทำให้เกิดเป็นโอกาสที่หลายฝ่ายมากอบโกยผลประโยชน์จากความไม่รู้ของคน วาดฝันให้มองเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์เป็นเหมือนแก้วสารพัดนึก รักษาโรคอะไรก็ได้ ทั้งที่ในความเป็นจริง เซลล์ต้นกำเนิดทีเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนั้นมีเพียงการนำไปใช้รักษาาโรคทางโลหิตวิทยาเท่านั้น เช่น ธาลัสซีเมีย มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป้นต้น ในขณะที่โรคอื่นๆ ยังอยู่ในขั้นของการวิจัย" ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยชี้ 

          ข่าวความก้าวหน้าเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยเซลล์ต้นกำเนิด ส่งผลให้ธุรกิจบางแห่งเสนอบริการรับฝากเซลล์ต้นกำเนิดจากรก โดยมองว่าเป็นเสมือนกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับทายาท

          ทว่า ศ.นพ.ธานินทร์ อธิบายว่า มีรายงานการวิจัยของต่างประเทศเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดจากรก ระบุว่า โอกสที่เด็จะได้ใช้เซลล์ต้นกำเนิดของตนเองนั้น มีเพียง 1 ในแสนเท่านั้น อาจไม่คุ้มค่ากับเงินก้อนโตที่จะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

          แม้ว่างานวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิดจะก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนำสเต็มเซลล์มาใช้รักษาโรคที่ไม่มีทางรักษาในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน อัลไซเมอร์ หรือโรคเสื่อมต่งๆ แต่ ศ.นพ.ธานินทร์ แนะให้ประชาชนใจเย็นๆ รอผลการวิจัยที่สามารถพิสูจน์ได้ มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจจะใช้เวลาราว 3-5 ปี

          "แทนที่จะเสียเงินก้อนโตฝากเอาไว้ ผู้ที่สนใจอาจจะเลือกบริจาคให้กับธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดจากรกแห่งชาติ ที่เปิดบริการควบคู่กับธนาคารต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ซึ่งกำลังขยายบริการไปยังโรงพยาบาลอีก 4 แห่งที่ให้ความร่วมมือ คือ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อขยายฐานข้อมูลให้ได้ถึง 3000 หน่วยใน 5 ปี" ศ.นพ.ธานินทร์ กล่าว

          งานนี้ ไม่เสียเงินสักบาท แต่ได้บุญเห็นๆ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก mcot.net

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
เรื่องควรรู้ในการบริจาคโลหิต
หลักการเบื้องต้นของการบริจาคโลหิต
คุณสมบัติของผู้บริจาค
คุณสมบัติของผู้บริจาค
เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต
เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต
ดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
ดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย
ข้อดีของการบริจาคเลือด
เรื่องควรรู้ ก่อน-หลัง บริจาคโลหิต
กลุ่มเสี่ยงโรคมาลาเรีย ควรคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต
สถานที่รับบริจาคโลหิต
สถานที่รับบริจาคโลหิต
ใกล้ที่ไหน , สะดวกที่ไหนไปที่นั่น ... ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่รับบริจาคโลหิตได้ที่นี่
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับหมู่โลหิต
ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ หมู่โลหิต และการบริจาคโลหิต
สอบถามโดยตรง ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ : 0-2252-1637,0-2251-1601
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional