< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล

เรื่องควรรู้ในการบริจาคโลหิต

หลักการเบื้องต้นของการบริจาคโลหิต

 

 


       หลักการเบื้องต้นของการบริจาคโลหิต ก็คือ ผู้ให้ต้องปลอดภัยและผู้รับต้องปลอดภัย ในกรณีของ ”ผู้ให้ปลอดภัย” ก็หมายความว่าจะต้องกำหนดอายุที่เหมาะสม น้ำหนักตัวที่ไม่น้อยเกินไป ไม่มีโรคอันเป็นข้อห้ามในการบริจาคเลือด ไม่มีภาวะโลหิตจาง ส่วน “ผู้รับปลอดภัย” ก็หมายความว่า เลือดของผู้ให้จะต้องปราศจากเชื้อซึ่งถ่ายทอดได้ทางเลือด เช่น ซิฟิลิส, ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ, ชนิดบีและชนิดซี รวมทั้งเชื้อ HIV สาเหตุของโรคเอดส์ ขั้นตอนการบริจาคโลหิตที่สำคัญที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ดำเนินการอยู่ก็คือ

 

      ขั้นตอนที่ 1ผู้บริจาคโลหิตจะต้องกรอกแบบฟอร์มขนาดประมาณครึ่งหน้ากระดาษ A4 ในนั้นก็จะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประจำเดือนในกรณีที่เป็นผู้บริจาค หญิง และการตอบคำถามซึ่งคัดกรองเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไวรัส บี, เอดส์หรือซิฟิลิส ได้แก่ ความเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ ทางการรับเลือด ทางการผ่าตัด เป็นต้น

 

     ขั้นตอนที่ 2ก็คือการชั่งน้ำหนัก ตรวจความเข้มข้นของเลือดโดยการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วว่าเลือดข้นเพียงพอที่จะ บริจาคหรือไม่ ซึ่งเรียกกันว่าเลือดจม ถ้าข้นไม่เพียงพอที่จะบริจาคได้ จะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเลือดลอย และมีการวัดความดันโลหิต รับยาบำรุงเลือด

 

       ขั้นตอนที่ 3 คือการรับสติกเกอร์และบาร์โค๊ดซึ่งจะนำไปติดที่หลอดเลือดต่อไป

 

       ขั้นตอนที่ 4 เป็นการบริจาคเลือดหรือเกล็ดเลือดหรือพลาสมา ซึ่งจะใช้เวลาแตกต่างกัน

 

       ขั้นตอนที่ 5 คือขั้นตอนสุดท้าย คือการพักรับประทานเครื่องดื่มและของว่างก่อนที่จะกลับ

 

       การบริจาคเลือด (whole blood)จะเป็นการนำเลือดออกจากร่างกายทั้งหมด 250 – 450 ซีซี. แล้วแต่เพศและความสม่ำเสมอของการบริจาคเลือด หากเป็นผู้บริจาคที่เป็นหญิงก็จะเอาเลือดออกไปน้อยกว่าชาย หากเป็นผู้บริจาคประจำก็จะสามารถเอาเลือดออกถึง 450 ซีซี/ครั้ง การบริจาคเลือดนี้จะกินเวลาเพียง 10 นาที ส่วนการบริจาคพลาสมานั้นส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีที่ต้องการพลาสมาของผู้บริจาค ที่มีภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี เงื่อนไขก็คือจะต้องมีภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิดบีใน ความเข้มข้นที่สูงเกิน 1000 mIU/ml ขั้นตอนก็จะมีการนำเลือดออกจากร่างกายปั่นแยกเอาพลาสมาออกแล้วใส่ส่วนที่ เหลือกลับคืนเข้าระบบไหลเวียนเลือดของผู้บริจาคโดยใช้เวลาประมาณ 30 – 40 นาที ส่วนการบริจาคเกล็ดเลือดจะเป็นการนำเลือดออกจากร่างกายผ่านเครื่องแยกซึ่งจะ เก็บเอาเกล็ดเลือดไว้และคืนส่วนที่เหลือทั้งหมดกลับเข้าระบบไหลเวียนเลือด ซึ่งจะต้องทำเป็นรอบ หรือ cycle ทั้งสิ้นประมาณ 7 รอบ กินเวลาเกือบ 2 ชั่วโมง

 

การเตรียมตัวก่อนไปบริจาคเลือด

 

       ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี, ชนิดซี, ซิฟิลิส, เชื้อ HIV อย่างน้อย 3 เดือนก่อนการบริจาคเลือด หลีกเลี่ยงการรับประทานหวานจัดหรือมันจัดก่อนการบริจาคเลือดเพราะจะทำให้ พลาสมาขุ่น ต้องอยู่ในสภาพแข็งแรงและสบายดี หลีกเลี่ยงการบริจาคเลือดหากรู้สึกไม่สบาย หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ

 

ข้อเสียของการบริจาคเลือด

 

       เม็ดเลือดแดงในร่างกายจะถูกม้ามจับทำลายและรีไซเคิลเมื่อเม็ดเลือดแดง หมดสภาพซึ่งโดยทั่วไปจะเป็น 120 วัน หมายความว่า ถึงเราไม่ได้บริจาคเลือด เม็ดเลือดเราก็จะต้องถูกทำลายอยู่แล้ว การบริจาคเลือดที่เป็นเลือดทั้งหมดในแต่ละครั้งร่างกายจะเสียเลือดไปไม่ถึง ร้อยละ 10 ของเลือดที่มีอยู่ในระบบไหลเวียนเลือดทั้งหมดซึ่งจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หากพักผ่อนให้เพียงพอก่อนบริจาคเลือด ดื่มน้ำให้มากและลุกจากเตียงบริจาคเลือดช้าๆ ซึ่งที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในอาคารหลังใหม่นั้นเตียงผู้บริจาคได้เปลี่ยนจากแบบนอนหงายเป็นแบบนั่งเอน แล้ว ซึ่งลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการเวียนศีรษะเมื่อลุกจากที่นอนหลังจากบริจาค เลือดเสร็จแล้วลงได้มาก

 

       หลังบริจาคโลหิตแล้วบางคนจะทานอาหารได้มากขึ้นเนื่องจากการเสียเหล็กและสาร อาหารในเลือดจะกระตุ้นให้ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น หลายคนจึงมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเมื่อบริจาคโลหิตไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเด็นนี้แก้ไขได้โดยการควบคุมการรับประทานอาหารและทำการออกกำลังกาย ส่วนอาการเจ็บเวลาถูกเข็มแทงนั้นก็จะเป็นเฉพาะช่วงที่แทงเข็มเท่านั้น การบริจาคพลาสมาและเกล็ดเลือดจะมีการฉีดยาชาที่ผิวหนังให้ เนื่องจากจะต้องคาเข็มอยู่นานมากกว่าครึ่งชั่วโมง และไม่ว่าบริจาคเลือด พลาสมาหรือเกล็ดเลือด แผลจะหายในเวลา 1 – 3 วัน มีส่วนน้อยที่เกิดเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นปื้นเขียว ซึ่งก็จะดูดซึมหมดไปได้ภายในสัปดาห์

 

       ส่วนความเสี่ยงที่ผู้บริจาคเลือดจะติดเชื้อจากการบริจาคเลือดนั้นตอบได้เลย ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะอุปกรณ์ชุดรับบริจาคเลือดทั้งหมดเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง แต่ละชุดจะใช้กับผู้บริจาคเลือดคนเดียวและครั้งเดียว

 


 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
เรื่องควรรู้ในการบริจาคโลหิต
หลักการเบื้องต้นของการบริจาคโลหิต
คุณสมบัติของผู้บริจาค
คุณสมบัติของผู้บริจาค
เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต
เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต
ดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
ดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย
ข้อดีของการบริจาคเลือด
เรื่องควรรู้ ก่อน-หลัง บริจาคโลหิต
กลุ่มเสี่ยงโรคมาลาเรีย ควรคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต
สถานที่รับบริจาคโลหิต
สถานที่รับบริจาคโลหิต
ใกล้ที่ไหน , สะดวกที่ไหนไปที่นั่น ... ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่รับบริจาคโลหิตได้ที่นี่
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับหมู่โลหิต
ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ หมู่โลหิต และการบริจาคโลหิต
สอบถามโดยตรง ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ : 0-2252-1637,0-2251-1601
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional