< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล

ประกาศด่วน ขอรับบริจาคเลือด

ร่วมใจบริจาคโลหิต ฉลองพระชันษา 99 ปี สมเด็จพระสังฆราช
 

สภากาชาดไทย เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต ฉลองพระชันษา 99 ปี สมเด็จพระสังฆราช

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศล ในโครงการ พุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต  ฉลองพระชันษา 99 ปี   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ  3 ตุลาคม 2555   โดยมี  คุณหญิงวรวรรณ ชัยอาญา เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี  ร่วมด้วย แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ผู้บริหารสภากาชาดไทย ศิลปิน ดารา และหน่วยงานต่างๆ อาทิ วัดปทุมวนาราม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ  อาสากาชาด ร่วมเปิดโครงการ เพื่อเชิญชวนบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลตลอด เดือนตุลาคม 2555   ณ  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย         

          เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา  99  ปี  ในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ตลอดระยะ 23 ปี ที่ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระญาณสังวร    สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆ ปริณายก   สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2532     ทรงเป็นพระมหาเถระผู้มีบทบาทสำคัญในทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย รวมไปถึงในต่างประเทศ ทั้งด้านการศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา   และ ทรงอุทิศพระองค์เพื่องานพระศาสนา โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง    

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย จึงได้จัดโครงการ พุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต  ฉลองพระชันษา 99 ปี   สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก”   เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล  ตลอดเดือนตุลาคม 2555     เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริจาคโลหิตเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อสำรองโลหิตในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งมักจะขาดแคลนโลหิต เนื่องจากปิดภาคเรียน และเป็นกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองในวาระ 2,600 ปี พุทธชยันตี    

          สำหรับการดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการฯ  ส่วนกลางจัดขึ้น  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์  ประกอบด้วยการรับบริจาคโลหิต    และ การลงนามถวายพระพร   ซึ่งได้จัดเตรียมใบโพธิ์ ให้ผู้บริจาคโลหิตและประชาชน ได้เขียนคำถวายพระพร และติดที่ต้นโพธิ์จำลอง     พิเศษ สำหรับผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่บัดนี้ -  7 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  จะได้รับของที่ระลึกโปสการ์ดสมเด็จพระสังฆราช  เจริญพระชันษา 99 ปี ”  จำนวน 1ชุด (มี 9 แบบ)  โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ   ได้รับความอนุเคราะห์จาก วัดบวรนิเวศวิหาร จัดพิมพ์พิเศษเพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิต จำนวน   10,000  ชุด

          ในส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ตลอดเดือนตุลาคม 2555  ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ     ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ , จังหวัดชลบุรี , จังหวัดอุบลราชธานี , จังหวัดสงขลา ,จังหวัดขอนแก่น , จังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  โทร.0 2256 4300,0 2263 9600-99 ต่อ 1101  และ เว็บไซต์ www.blooddonationthai.comและ  www.facebook.com/nbctrc


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
เรื่องควรรู้ในการบริจาคโลหิต
หลักการเบื้องต้นของการบริจาคโลหิต
คุณสมบัติของผู้บริจาค
คุณสมบัติของผู้บริจาค
เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต
เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต
ดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
ดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย
ข้อดีของการบริจาคเลือด
เรื่องควรรู้ ก่อน-หลัง บริจาคโลหิต
กลุ่มเสี่ยงโรคมาลาเรีย ควรคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต
สถานที่รับบริจาคโลหิต
สถานที่รับบริจาคโลหิต
ใกล้ที่ไหน , สะดวกที่ไหนไปที่นั่น ... ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่รับบริจาคโลหิตได้ที่นี่
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับหมู่โลหิต
ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ หมู่โลหิต และการบริจาคโลหิต
สอบถามโดยตรง ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ : 0-2252-1637,0-2251-1601
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional