< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล

ประกาศด่วน ขอรับบริจาคเลือด

สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคโลหิต ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมใจบริจาคโลหิต ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 3 ตุลาคม 2556 ตลอดเดือนตุลาคม  2556 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

         แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี วันที่ 3 ตุลาคม 2556 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ พระองค์ทรงดำรงตำแหน่ง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2532 ได้ทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่งคงในประเทศไทยและนานาชาติ จนได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก รวมทั้ง ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจ ในการนำหลักธรรมเผยแผ่ ต่อพุทธศาสนิกชนมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เพื่อให้ชาวพุทธได้น้อมนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติ

          เนื่องในวโรกาสสำคัญนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดโครงการ “พุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ  3 ตุลาคม 2556” เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดเดือนตุลาคม 2556 และร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ถนนอังรีดูนังต์ อีกทั้ง เป็นกิจกรรมกระตุ้นให้มีการบริจาคโลหิตเป็นประจำสม่ำเสมอ  เพื่อช่วยบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิตในช่วงปิดภาคเรียน

          นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดต่าง ๆ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น., วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ วันที่ 11-13 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30-14.30 น. วัดสังฆราชา วันที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30-12.00 น.และ วัดพุทธบูชา วันที่ 23 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น.

          ส่วนภูมิภาค ประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตในโครงการฯ ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  จังหวัดเชียงใหม่, นครสวรรค์, ราชบุรี, ชลบุรี, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, นครราชสีมา, สงขลา ,ภูเก็ต, งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร.0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101

ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก


ประกาศ ณ วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
เรื่องควรรู้ในการบริจาคโลหิต
หลักการเบื้องต้นของการบริจาคโลหิต
คุณสมบัติของผู้บริจาค
คุณสมบัติของผู้บริจาค
เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต
เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต
ดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
ดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย
ข้อดีของการบริจาคเลือด
เรื่องควรรู้ ก่อน-หลัง บริจาคโลหิต
กลุ่มเสี่ยงโรคมาลาเรีย ควรคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต
สถานที่รับบริจาคโลหิต
สถานที่รับบริจาคโลหิต
ใกล้ที่ไหน , สะดวกที่ไหนไปที่นั่น ... ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่รับบริจาคโลหิตได้ที่นี่
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับหมู่โลหิต
ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ หมู่โลหิต และการบริจาคโลหิต
สอบถามโดยตรง ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ : 0-2252-1637,0-2251-1601
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional