< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล

ประกาศด่วน ขอรับบริจาคเลือด

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตรำดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช The 25th Annual Academic Meeting of National Blood Centre 2017 in Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Theme: National Blood Service Towards Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ 

          นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิต โลหิตวิทยา เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ ได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิตและโลหิตวิทยา ซึ่งมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ เสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านงานบริการโลหิต กระตุ้นให้มีการศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานบริการโลหิต และติดตามนวัตกรรมการบริการโลหิตที่ทันสมัย สามารถนำเอาความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ในงานบริการโลหิต ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานบริการโลหิตของประเทศ   

          ทั้งนี้ มีหัวข้อการประชุมที่สำคัญ อาทิ ความก้าวหน้างานบริการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และการยกระดับการจัดหาโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ ให้มีการดำเนินงานบริการโลหิตแบบครบวงจร เป็นมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ความสำเร็จการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย ณ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นำพลาสมามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด ได้แก่ Albumin , IVIG และ Factor VIII ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจาการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ผู้ป่วยที่จะได้รับโอกาสเข้าถึงยาที่ได้มาตรฐานระดับสากลในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของระบบคุณภาพกับงานธนาคารเลือด โรคอุบัติใหม่ที่พบในประเทศไทย อาทิ ไวรัสตับอักเสบอี ไวรัสซิกา (Zika virus) ไวรัสอีโบลา (Ebola virus) ซึ่งมีผลกระทบต่องานบริการโลหิต และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เป็นต้น รูปแบบการประชุม จัดให้มีการบรรยาย การอภิปรายกลุ่มในเรื่องที่น่าสนใจ ทันสมัย และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ สถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การนำเสนอผลงานวิชาการ การออกบูธแสดงนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้านงานบริการโลหิตมากมาย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ลงประกาศ ณ วันที่
15 มีนาคม 2560

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
เรื่องควรรู้ในการบริจาคโลหิต
หลักการเบื้องต้นของการบริจาคโลหิต
คุณสมบัติของผู้บริจาค
คุณสมบัติของผู้บริจาค
เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต
เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต
ดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
ดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย
ข้อดีของการบริจาคเลือด
เรื่องควรรู้ ก่อน-หลัง บริจาคโลหิต
กลุ่มเสี่ยงโรคมาลาเรีย ควรคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต
สถานที่รับบริจาคโลหิต
สถานที่รับบริจาคโลหิต
ใกล้ที่ไหน , สะดวกที่ไหนไปที่นั่น ... ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่รับบริจาคโลหิตได้ที่นี่
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับหมู่โลหิต
ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ หมู่โลหิต และการบริจาคโลหิต
สอบถามโดยตรง ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ : 0-2252-1637,0-2251-1601
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional