< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

เตือนภัย ใกล้ตัว

ข่าวภัยรายวัน

ติดเกม-ตีกัน-ก้าวร้าว สารพันปัญหาเยาวชน


เกมติดเกม-ตีกัน-ก้าวร้าว สารพันปัญหาเยาวชน (สสส.)

         หมอเดว แนะอุดรอยรั่ว จับผิดไม่ส่งผลดี 

         เด็กและเยาวชน ถือเป็นอนาคตของชาติ จึงเป็นวัยที่จำเป็นต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ซึ่งทุกวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี จึงถูกกำหนดให้เป็นเยาวชนแห่งชาติ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักว่าตนเองมีส่วนช่วยพัฒนาชาติและบ้านเมือง 

         สำหรับสัดส่วนของประชากรที่มีอายุน้อยกว่า 19 ปี ที่ถือว่าเป็นเด็กและเยาวชน มีถึงร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด  หรือ 1 ใน 4 เลยทีเดียว จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายหน่วยงานจำเป็นต้องหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชน เพื่อไม่ให้เยาวชน ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง ทั้งร่างกาย จิตใจและสังคม... 

         ถึงแม้จะมีการเฝ้าระวัง ป้องกันอย่างไร ปัจจุบันก็ยังคงพบว่าเด็กและเยาวชนยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยงให้พบเห็นอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและไม่พร้อม พฤติกรรมเสพยาเสพติด เหล้า บุหรี่ อินเตอร์เน็ต เกม หรือแชท พฤติกรรมบริโภคนิยม พฤติกรรมในการขับรถประมาท และที่เพิ่งจะเป็นข่าวใหญ่โตไปเมื่อไม่นานอย่างการยกพวกตีกัน ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เกิดขึ้นกับเด็กไทย... 

         จากรายงานสำรวจของสถาบันประชากรและสังคม พบว่า สาเหตุการเสียชีวิตในวัยรุ่นอันดับแรก คือ อุบัติเหตุ ทำให้คร่าชีวิตวัยรุ่นไปแล้วราว 4 พันคนต่อปี และด้วยพฤติกรรมเสี่ยงในการขับรถของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อุบัติเหตุในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะเดียวกันพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น พบว่า อายุเฉลี่ยของวัยรุ่นที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกคือ อายุ 17 ปี และลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การแต่งงานช้าลง โดยเฉลี่ยอายุ 24 ปี 

         เห็นได้ว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นจากค่าเฉลี่ยของการเริ่มมีเพศสัมพันธ์กับการแต่งงานราว 8 ปีนี้ สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น โดยมีปัจจัยกระตุ้นหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่วัยรุ่นที่เร็วขึ้น การกระตุ้นโดยสื่อที่ไม่เหมาะสม การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ หรือการป้องกันโดยการใช้ถุงยางอนามัย การใช้ยาคุมกำเนิด ยังคงอ่อนแอ นอกจากนี้ปัญหาโรคเอดส์ในวัยรุ่นก็เป็นอีกปัญหาที่น่าสนใจและน่าเป็นห่วง กล่าวคือวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ประมาณ 60,000 คนที่กำลังติดเชื้อเอดส์ มาจากพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์โดยขาดการป้องกันและเป็นสาเหตุการตายของวัย รุ่นในลำดับที่ 2 รองจากอุบัติเหตุอีกด้วย... 

         ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังพบว่าวัยรุ่นใช้เวลากับสื่อมากเกินกว่า 6-7 ชั่วโมงต่อวัน โดยหมดไปกับการดูโทรทัศน์ราว 3 ชั่วโมง อินเทอร์เน็ตกว่า 2 ชั่วโมงและโทรศัพท์ กว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเล่นเกมถึงร้อยละ 86 สนทนาออนไลน์ ร้อยละ 49 ส่งอีเมล ร้อยละ 44 โดยใช้เพื่อการศึกษาเพียงร้อยละ 14 ทำให้เกิดปัญหาเด็กติดเกม การดูเว็บ/คลิปโป๊ ทัศนคติและการเลียนแบบพฤติกรรมทั้งในเรื่องการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยและ วัตถุนิยมมากขึ้น 

         นอกจากนี้ ยังพบว่า เด็กประมาณร้อยละ 30 มีอาการเครียดและปัญหาทางอารมณ์ และ 37 คน ในแสนคนพยายามฆ่าตัวตาย รวมทั้งมีพฤติกรรมก้าวร้าว ตั้งแก๊งแข่งรถมอเตอร์ไซด์ ใช้ความรุนแรง ทะเลาะวิวาท ดื่มสุราและเสพยาเสพติด มีปัญหาการออกจากโรงเรียนกลางคัน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์การศึกษาต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนซึ่งเป็นกำลังแรงงานของชาติในอนาคตขาดคุณภาพทั้งทักษะ ความรู้ ขาดวินัย และมีพฤติกรรมรุนแรง รวมทั้งขาดจริยธรรมคุณธรรมได้... 

         จากปัญหาที่เกิดขึ้น นพ.สุริยเดว ทรีปาตี หรือ “หมอเดว” ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส. บอกว่า การแก้ปัญหาวัยรุ่นที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะอยู่บนทัศนคติแง่ลบ ดังนั้น จึงส่งผลให้เราคอยแต่อุดรอยรั่ว คอยจับผิด แต่ไม่ได้สร้างเกราะป้องกันและเสริมสร้างจุดดีของเขา ซึ่งทั้งสองอย่างต้องทำควบคู่กันไป ซึ่งหากยังคงแก้ปัญหาด้วยทัศนคติเช่นนี้ จะทำให้ปัญหาดังกล่าวยิ่งยากจะแก้ไขและสลับซับซ้อนมากขึ้น 

         "ที่ผ่านมา เคยแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยการจัดทำพื้นที่ดีในกรุงเทพฯ สำหรับให้วัยรุ่นได้แสดงออกถึงศักยภาพของเขา ซึ่งผลก็เป็นน่าพอใจ คือ เยาวชนสามารถห่างไกลยาเสพติด อันถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างจุดดีของเขา นอกเหนือจากแนวทางดังกล่าวแล้ว การปลุกชุมชนให้ตื่น ให้คนในชุมชนหันมารู้จักกันและกัน เพื่อเป็นเกราะป้องกัน เป็นหูเป็นตาในการดูแลวัยรุ่นให้มากขึ้น น่าจะเป็นอีกทางในการช่วยเหลือ" หมอเดว กล่าว 

         แต่ที่จะขาดไม่ได้ คือ สถาบันครอบครัว พ่อแม่ในทุกวันนี้มีเวลาให้ครอบครัวลดลง การให้ความสำคัญเพื่อสร้างพลังให้แก่สถาบันครอบครัว นับตั้งแต่การวางแผนครอบครัว การฝึกฝนทักษะต่างๆ เช่น ทักษะในการปฏิเสธ  การผิดหวังให้เป็น ความอดทน และความมีวินัย รวมถึงการให้ความสำคัญในการเลี้ยงดูลูกตั้งแต่เล็ก  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดีแก่ลูก เพื่อให้เยาวชนอบอุ่นและมีความรู้สึกปลอดภัย  
  
         สุดท้ายต้องมุ่งไปที่สื่อ เพราะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ส่งอิทธิพลต่อวัยรุ่น จำเป็นต้องกระตุ้นให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ให้มากที่สุด 

         หากทั้งหมดนี้สามารถทำได้จริง ปัญหาเด็กและเยาวชนที่กำลังรุมเร้ากันอยู่ทุกวันนี้ คงจะได้รับการเยียวยา จากสังคมได้ดี...ขอขอบคุณข้อมูลจาก
icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
กฎหมายใกล้ตัว
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
 
อายุความบัตรเครดิต 2 ปี เป็นผลอย่างไร
ผลกระทบ พรบ.วิธีพิจารณาคดี ผู้บริโภค พ.ศ.2551 กับ วิชาชีพสุขภาพ
หน่วยงานที่ช่วยเหลือคุณได้
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional