< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

เตือนภัย ใกล้ตัว

ข่าวภัยรายวัน

รู้จัก...งูแมมบ้า

 

 

รู้จัก...งูแมมบ้า (สภากาชาดไทย)

โดย สพ. ญ. ดร. ลาวัณย์ จันทร์โฮม (สถานเสาวภา สภากาชาดไทย)

         
ในช่วงระยะกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับงูแมมบ้าหลุดจากแหล่งที่เลี้ยง สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ก้าลังประสบภัยพิบัติน้้าท่วม เพราะนอกจากการที่ต้องอยู่ในสภาวะหวาดกลัวเกี่ยวกับจระเข้และสัตว์มีพิษชนิดต่างๆที่อาจหนีน้้าเข้ามาหลบซ่อนอยู่ในบ้านแล้ว ยังต้องระวังงูพิษต่างถิ่นที่มีการลักลอบน้าเข้ามาเลี้ยง ส่วนหนึ่งของความตื่นตระหนกมาจากการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงูพิษชนิดนี้ที่มีทั้งข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง โดยภาพรวม งูเป็นสัตว์ที่คนส่วนใหญ่หวาดกลัว บางคนกลัวแม้กระทั่งรูปงู ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วงูเป็นสัตว์ที่ขี้อาย มักหลบซ่อนตัว เราจะพบเห็นงูก็ต่อเมื่อเวลาที่งูออกหากินหรือช่วงฤดูสืบพันธุ์ จึงขอน้าเสนอข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับงูแมมบ้าในด้านต่างๆ

         
งูแมมบ้า (Mamba, Dendroaspis Schelegel, 1848) มีถิ่นกำาเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา เป็นงูในวงศ์ Elapidae วงศ์เดียวกับกลุ่มงูเห่า งูจงอาง กลุ่มงูสามเหลี่ยม ของประเทศไทย มีด้วยกัน 4 ชนิดคือ

         
1. งูแมมบ้าเขียวตะวันออก [Eastern Green Mamba, Dendroaspis angusticeps (Smith, 1849)]

         
2. งูแมมบ้าเขียวตะวันตก [Western Green Mamba, Dendroaspis viridis (Hallowell, 1844)]

         
3. งูแมมบ้าด้า [Black Mamba, Dendroaspis polylepis (Gunther, 1864)]

          4. งูแมมบ้าจาเมสัน [Jameson’s Mamba, Dendroaspis jamesoni (Traill, 1843)]

         
ชนิดของงูแมมบ้าที่หลุดออกมาจากแหล่งที่เลี้ยงตามข่าวรายงานว่าเป็น งูแมมบ้าเขียวตะวันออกซึ่งมีถิ่นก้าเนิดอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศแอฟริกาใต้ รวมถึงประเทศทางแถบตะวันออกของทวีปแอฟริกา เช่น โมซัมบิค ซิมบับเว มาลาวี แทนซาเนีย เคนยา และ โซมาเลีย แหล่งที่อยู่ส่วนใหญ่พบอาศัยอยู่บนต้นไม้สูงหรือพุ่มไม้ทึบในป่าฝน จะเลื้อยลงพื้นดินก็ต่อเมื่อต้องการล่าเหยื่อบางชนิดหรือเพื่อการอาบแดด

         
งูแมมบ้าเขียวตะวันออก จัดเป็นงูที่มีขนาดเล็กที่สุดในสกุลงูแมมบ้า ความยาวล้าตัวโดยเฉลี่ย 1.4 – 2.4 เมตร ลักษณะล้าตัวและหางเรียวยาวสีเขียวตองอ่อนเป็นเงามัน เกล็ดล้าตัวเรียบ ส่วนท้องมีสีเขียวออกเหลืองหรือสีเขียวอ่อนกว่าสีของล้าตัว ส่วนหัวมีสีเขียวลักษณะยาวต่อเนื่องมาจากส่วนคอ ลูกงูมีสีเขียวออกเหลืองหรือสีเขียวอ่อนกว่างูโตเต็มวัย งูแมมบ้าเขียวตะวันออกมีนิสัยขี้อาย มักหลบซ่อนตัวจากมนุษย์และสัตว์นักล่าทั้งหลายอยู่บนต้นไม้สูง ไม่ดุร้ายเมื่อเปรียบเทียบกับงูแมมบ้าด้า เป็นงูที่ว่องไวปราดเปรียว และส่วนใหญ่มักเลื้อยหลบหนีอย่างรวดเร็วเมื่อศัตรูเข้าใกล้ แต่ถ้าถูกศัตรูหรือมนุษย์คุกคามมากๆและจนมุมจะแสดงอาการดุร้าย ยกส่วนหัวขึ้นสูงเพื่อขู่ และฉกกัดอย่างว่องไวซ้้าๆกันหลายครั้ง ซึ่งอาจเป็นพฤติกรรมที่มักถูกท้าให้เข้าใจผิดว่างูไล่ฉกกัดอย่างดุร้าย ทั้งที่ในความเป็นจริงคือสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองของงู งูแมมบ้าเขียวตะวันออกเป็นงูที่ออกหากินตอนกลางวัน โดยกินพวกนกและไข่นก กบ กิ้งก่า สัตว์ฟันแทะ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก การสืบพันธุ์เป็นงูที่ออกลูกเป็นไข่ครั้งละ 6 – 17 ฟอง

         
ในรายที่ถูกงูแมมบ้าเขียวตะวันออกกัด อาการเฉพาะที่อาจมีหรือไม่มีอาการปวดบวมและไม่ค่อยพบการเกิดเนื้อตายหรือเกิดน้อยมากบริเวณที่ถูกกัด มีรายงานในบางกรณีที่อาจเกิดเนื้อตายรุนแรงได้ถ้าต้าแหน่งที่ถูกกัดอยู่บริเวณนิ้วมือหรือนิ้วเท้า หรือในกรณีที่ทำการปฐมพยาบาลแบบขันชะเนาะ อาการทั่วไปเป็นอาการของพิษงูซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเป็นหลัก เช่น ซึม ง่วงนอน หนังตาตก คลื่นไส้ อาเจียน น้้าลายไหลเนื่องจากอาการอัมพาตของขากรรไกร แขนขาอ่อนแรงเป็นอัมพาต หายใจล้าบาก ช็อก และหมดสติ ทั้งนี้อาการเป็นพิษรุนแรงมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดของงูที่กัด อายุของผู้ที่ถูกกัด ปริมาณพิษที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย อาการมักแสดงให้เห็นในช่วงระยะเวลา 30 นาทีถึง 4 ชั่วโมงหลังถูกกัด ดังนั้นการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องและรวดเร็วจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยชะลอการไหลเวียนของพิษไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย ซึ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกงูพิษกัด (รวมถึงกรณีที่ไม่ทราบชนิดของงู) มีดังนี้

         
1. ล้างแผลด้วยน้้าสะอาดหรือน้้าเกลือทันที แล้วใช้ผ้าพันแผลหรือผ้าพันเคล็ดชนิดยืดหยุ่นได้ เริ่มพันจากรอยแผลถูกกัดแล้วพันต่อไปจนถึงข้อต่อ หรือสูงเหนือบาดแผลให้มากที่สุด

         
2. หาไม้กระดานหรือวัสดุที่มีความแข็งตามความยาวของอวัยวะส่วนที่ถูกกัด น้ามาดามแล้วพันด้วยผ้าพันแผลทับอีกครั้ง เพื่อให้อวัยวะส่วนที่ถูกกัดเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

         
3. น้าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้โดยเร็วที่สุดเพื่อรับการรักษาด้วยเซรุ่มแก้พิษงู

         
ถ้าเป็นไปได้ในระหว่างที่กำลังท้าการปฐมพยาบาล ควรมีการเตรียมยานพาหนะที่พร้อมน้าส่งผู้ป่วย และควรติดต่อสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด เพื่อให้แพทย์ได้เตรียมความพร้อมในการรับผู้ป่วยถูกงูกัดเป็นกรณีฉุกเฉิน โดยแพทย์จะมีวิธีการรักษาผู้ป่วยซึ่งได้รับพิษงูออกฤทธิ์ทางระบบประสาทได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีเซรุ่มแก้พิษงูแบบจ้าเพาะต่องูพิษนั้นๆ

         
ชนิดของงูในประเทศไทยที่อาจท้าให้เกิดความสับสน หวาดกลัวเกินกว่าเหตุและถูกตีตายทั้ง ๆที่เป็นงูไม่มีพิษ แต่เพราะมีสีสันล้าตัวสีเขียวเช่นเดียวกันกับงูแมมบ้าเขียวตะวันออก ได้แก่ งูทางมะพร้าวเขียว งูเขียวกาบหมาก งูเขียวปากแหนบ งูเขียวปากจิ้งจก งูเขียวบอน และงูเขียวพระอินทร์ ส่วนงูพิษในกลุ่มงูเขียวหางไหม้ที่มีล้าตัวสีเขียวก็อาจถูกเข้าใจผิด เช่น งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง งูเขียวหางไหม้ตาโต งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว และงูเขียวไผ่ เป็นต้น จนถึงวันนี้ข่าวที่ว่างูแมมบ้าเขียวตะวันออกหลุดจากกรงเลี้ยงก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจริงหรือไม่ และโดยธรรมชาติของงูทุกชนิดก็มักจะหลบซ่อนตัว ไม่ได้เลื้อยออกมาไล่กัดตามที่เข้าใจกันอย่างผิดๆ ถ้าเราพยายามหลีกเลี่ยงไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับงูทุกชนิดโอกาสที่จะถูกกัดก็น้อยลงเช่นกัน

 


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจากวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
กฎหมายใกล้ตัว
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
 
อายุความบัตรเครดิต 2 ปี เป็นผลอย่างไร
ผลกระทบ พรบ.วิธีพิจารณาคดี ผู้บริโภค พ.ศ.2551 กับ วิชาชีพสุขภาพ
หน่วยงานที่ช่วยเหลือคุณได้
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional