< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

เตือนภัย ใกล้ตัว

ข่าวภัยรายวัน

แนะตรุษจีนไม่ประมาทเลี่ยงอุบัติภัย

 


          ปภ.แนะ ตรุษจีนประกอบกิจกรรมด้วยความไม่ประมาทเสี่ยงอุบัติภัย ไม่จุดประทัดภายในบ้านเรือน

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้ และอุบัติภัยจากประทัดสูง พร้อมแนะปิดวาล์วถังก๊าซและดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังประกอบอาหาร จุดธูปเทียนในภาชนะทนไฟ เผากระดาษเงิน กระดาษทองในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด ไม่จุดประทัดภายในบ้านเรือน ใกล้แนวสายไฟ อยู่ให้ห่างจากประทัดที่จุดแล้วในระยะไม่ต่ำกว่า 10 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยให้เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลแห่งความปลอดภัย

          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีการสักการะบูชาเทพเจ้าและบรรพบุรุษโดยการจุดธูปเทียน การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง การจุดประทัด ส่งผลให้เทศกาลตรุษจีนเป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีสถิติการเกิดอุบัติภัยสูงกว่าปกติ ทั้งเพลิงไหม้ และอุบัติภัยจากประทัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันอุบัติภัยที่มักเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน ดังนี้

          อัคคีภัย ปิดเตาแก๊สและวาล์วถังก๊าซให้สนิททุกครั้งหลังประกอบอาหาร ไม่เปิดเตาแก๊สอุ่นอาหารทิ้งไว้เป็นเวลานาน โดยไม่มีผู้ดูแล เพราะอาจเกิดเพลิงไหม้ได้ ควรจุดธูปเทียนในภาชนะทนไฟ ไม่จุดธูปเทียนจำนวนมากในครั้งเดียวกัน เพราะจะเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว อีกทั้งไม่จุดธูปเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล ควรดับไฟธูปเทียนให้สนิททุกครั้งก่อนออกจากบ้าน สำหรับการเผากระดาษเงิน กระดาษทองควรเผาในที่โล่งแจ้ง หรือในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด ห่างจากแหล่งเชื้อเพลิงหรือวัสดุที่ติดไฟง่าย เช่น พงหญ้าแห้ง ใบไม้แห้ง เพื่อป้องกันไฟลุกลาม และควรจัดเตรียมถังน้ำไว้บริเวณใกล้เคียง หากไฟลุกลามจะได้ควบคุมเพลิงทัน ส่วนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ช่วงเทศกาลตรุษจีนบ้านเรือนต่าง ๆ มักเปิดโคมไฟประดับและไฟกะพริบบริเวณศาลเจ้าที่จีน (ตี่จู้เอี๊ยะ) อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ เพื่อความปลอดภัย ควรตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กไฟก่อนออกจากบ้าน 

          อุบัติภัยจากประทัด ไม่จุดประทัดภายในบ้านเรือน ใกล้ถังก๊าซ แนวสายไฟ สถานีบริการน้ำมัน เพราะประกายไฟอาจกระเด็นไปติดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ควรจุดในที่โล่งแจ้ง ซึ่งไม่มีวัสดุที่ติดไฟง่าย ไม่จุดประทัดครั้งละจำนวนมาก เพราะแรงระเบิดจากประทัดอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ห้ามโยนประทัดใส่กัน ไม่ดัดแปลงประทัดให้มีแรงอัดสูงหรือมีเสียงดังกว่าปกติ ห้ามเข้าใกล้ประทัดที่จุดแล้ว ควรอยู่ให้ห่างในระยะไม่ต่ำกว่า 10 เมตร กรณีสายชนวนประทัดดับก่อนระเบิด ควรทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที แล้วจึงจุดซ้ำอีกครั้ง เพื่อป้องกันประทัดระเบิด ทำให้ได้รับบาดเจ็บและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ที่สำคัญ ควรดูแลมิให้เด็กนำประทัดไปจุดเล่น เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

          ทั้งนี้ หากประสบอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784  ตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป
  


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ลงประกาศ ณ วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
กฎหมายใกล้ตัว
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
 
อายุความบัตรเครดิต 2 ปี เป็นผลอย่างไร
ผลกระทบ พรบ.วิธีพิจารณาคดี ผู้บริโภค พ.ศ.2551 กับ วิชาชีพสุขภาพ
หน่วยงานที่ช่วยเหลือคุณได้
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional