< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

เตือนภัย ใกล้ตัว

ข่าวภัยรายวัน

คลินิกออนไลน์ครบวงจรแห่งแรกของไทย “เลิฟแคร์…กล้ารัก กล้าเช็ค แชทสด ลดเสี่ยง+”          ยูนิเซฟร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2 Health) เปิดตัวคลินิกออนไลน์แบบครบวงจรสำหรับวัยรุ่นแห่งแรกของประเทศไทย www.lovecarestation.com “เลิฟแคร์…กล้ารัก กล้าเช็คแชทสด ลดเสี่ยง+” เพื่อให้คำปรึกษาวัยรุ่นด้านความรัก เพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิด ท้องไม่พร้อมเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมบริการส่งต่อไปยังคลินิกหรือโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงการตรวจรักษาที่จำเป็นและปลอดภัย

          คลินิกออนไลน์แบบครบวงจรนี้เป็นคลินิกที่เข้าใจและเป็นเพื่อนกับวัยรุ่นและเยาวชน โดยเปิดเป็นแชทรูมตามหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรักและเพศสัมพันธ์ ซึ่งภายในแชทรูมจะมีแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญคอยแชทสดกับวัยรุ่น คลินิกออนไลน์เลิฟแคร์มีเป้าหมายเพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศที่ถูกต้อง พร้อมส่งเสริมให้พวกเขาตระหนักถึงพฤติกรรมของตนเองและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนสนับสนุนให้วัยรุ่นเข้ารับบริการทางสุขภาพที่เป็นมิตรตามความเหมาะสม

          ปัจจุบันเยาวชนไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศหลายด้าน ข้อมูลจากผลสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขในพ.ศ.2554 ชี้ให้เห็นว่าอายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นไทยอยู่ที่ระหว่าง 13-15 ปี นอกจากนี้ยังมีอัตราความชุกของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงที่สุดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี การศึกษาของยูนิเซฟในพ.ศ. 2557 เรื่อง “วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มเยาวชนในประเทศไทย” ระบุว่าร้อยละ 70 ของผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปีเช่นกัน

          ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขในพ.ศ. 2557 ยังชี้ให้เห็นว่า 9 ใน 10 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน นอกจากนี้ยังพบว่าเยาวชนมักไม่ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง โดยเยาวชนชายไม่ถึงร้อยละ 30 และเยาวชนหญิงไม่ถึงร้อยละ 20 มีการใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอเวลามีเพศสัมพันธ์

          บีนา กุตติพารามบิล หัวหน้าแผนกเอชไอวีและวัยรุ่นขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “คลินิกออนไลน์เลิฟแคร์นี้ต้องการตอบสนองความต้องการวัยรุ่นและเยาวชนไทย โดยเน้นให้พวกเขาได้ปรึกษาและแชทสดกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้วัยรุ่นยังไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนในการเข้ารับคำปรึกษาในคลินิกออนไลน์แห่งนี้"

          บีนา กล่าวว่า “เราต้องการส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนรู้จักป้องกันตนเองและมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และสนับสนุนให้พวกเขาได้เข้าถึงการตรวจรักษาที่เป็นมิตร”


          ภาวนา เหวียนระวี ผู้อำนวยการมูลนิธิแพธทูเฮลท์ กล่าวว่าการตีตรายังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้วัยรุ่นไม่เข้ารับบริการด้านสุขภาพทางเพศ โดยการศึกษาหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าวัยรุ่นไทยไม่กล้าไปตรวจและเข้ารับการรักษาเนื่องจากกังวลเรื่องทัศนคติของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อพฤติกรรมของพวกเขา ส่งผลให้พวกเขาได้รับบริการที่ไม่เป็นมิตร ขาดความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของพวกเขาไม่ถูกปกปิดเป็นความลับ

          ภาวนา กล่าวว่า “ทั้งหมดนี้ส่งผลให้วัยรุ่นหาทางออกด้วยตนเอง เช่น ซื้อยาจากร้านขายยามากินเอง หรือไปคลินิกเถื่อน ซึ่งนอกจากจะขาดประสิทธิภาพแล้วยังเป็นอันตรายต่อชีวิตอีกด้วย”


          นอกจากบริการให้คำปรึกษาออนไลน์แล้ว คลินิก www.lovecarestation.com “เลิฟแคร์..กล้ารัก กล้าเช็ค แชทสด ลดเสี่ยง+” ยังมีการจัดบริการส่งต่อวัยรุ่นและเยาวชนที่ต้องการเข้ารับการรักษาหรือตรวจหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และบริการคุมกำเนิดไปยังโรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือข่ายจำนวน 45 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมพร้อมให้บริการที่เป็นมิตร

          ทั้งนี้วัยรุ่นและเยาวชนสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเหล่านี้ได้โดยตรงเพียงแค่แจ้งรหัสที่ได้จากคลินิกออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้ารับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีอัตราค่ารักษาที่ไม่แพง

           คลิก  http://www.lovecarestation.com/ เพื่อเข้าสู่คลินิกออนไลน์ “เลิฟแคร์..กล้ารัก กล้าเช็คแชทสด ลดเสี่ยง+”
         ขอขอบคุณข้อมูลจาก
 

 ลงประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559


icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
กฎหมายใกล้ตัว
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
 
อายุความบัตรเครดิต 2 ปี เป็นผลอย่างไร
ผลกระทบ พรบ.วิธีพิจารณาคดี ผู้บริโภค พ.ศ.2551 กับ วิชาชีพสุขภาพ
หน่วยงานที่ช่วยเหลือคุณได้
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional