< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

เตือนภัย ใกล้ตัว

ข่าวภัยรายวัน

การออกกำลังกายในวันที่อากาศร้อน          ในฤดูร้อน ที่อากาศร้อนจัดมาก หลายแห่งของประเทศมีอุณหภูมิสูงมากกว่า 40 องศาเซลเซียส อากาศร้อนมีผลต่อสุขภาพ และความสามารถของร่างกายขณะวิ่งออกกำลังกายอย่างมากทีเดียว ถ้าเป็นนักกีฬาที่วิ่งระยะสั้น ๆ อาศัยความเร็ว ใช้เวลาในการวิ่ง แต่ละครั้งไม่นาน ความร้อนของอากาศภายนอกจะช่วยกระตุ้นให้ความสามารถของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น สูงขึ้น แต่ในการวิ่งที่มี ระยะเวลานานกว่า 3 นาทีขึ้นไป จะมีผลทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่าปกติ จนทำให้การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อระบายความร้อนออก ด้วยการนำความร้อนโดยตรงระหว่างร่างกายกับอากาศรอบๆ ตัว การพาความร้อน โดยการเคลื่อนที่ของอากาศหรือลม  การแผ่รังสี  และที่สำคัญที่สุดคือ การหลั่งเหงื่อ ซึ่งเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดในการระบายความร้อน เพราะในขณะที่เหงื่อระเหยจะต้องใช้ความร้อนแฝง ซึ่งดึงออกมาจากร่างกายนั่นเอง แต่ขณะที่อากาศร้อนและมีความชื้นสูง การ ระเหยของเหงื่อจะทำได้ไม่ดี ร่างกายจะต้องขับเหงื่อออกมามากขึ้น จะมีผลทำให้หัวใจและระบบไหลเวียนเลือดต้อง ทำงานมากขึ้น หัวใจเต้นเร็วขึ้น กล้ามเนื้อเมื่อยล้าเร็วขึ้น ร่างกายต้องใช้พลังงานมากขึ้น เพื่อมาขจัดความร้อน ผลรวมที่เห็นคือ ความสามารถของร่างกายลดลง และถ้าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องขณะวิ่งออกกำลังกายในอากาศร้อนและชื้น ก็จะนำอันตรายมาสู่ ร่างกาย อย่างมาก สำหรับสมาชิกที่นิยมวิ่งเพื่อสุขภาพ และนักวิ่งทางไกลตัวฉกาจทั้งหลาย ควรจะเลือกออกวิ่งในตอนเช้าหรือเย็น ๆ ที่อากาศ ไม่ร้อนจัด ยกเว้นนักวิ่งที่ต้องฝึกความเร็วระยะทางสั้น ๆ อาจฝึกในเวลาบ่าย ๆ ได้

          นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ทางกีฬาจากทั่วโลกได้พยายามศึกษาค้นคว้าถึงผลของการออกกำลังกายในอากาศร้อนต่อร่างกายของ คนเราพบว่าเหงื่อที่ร่างกายขับออกมาเพื่อระบายความร้อนนั้น มีความเข้มข้นของเกลือซึ่งเป็นสิ่งสำคัญตัวหนึ่งในการทำงานของร่างกาย ประมาณ 0.12 - 0.4 % ซึ่งน้อยกว่าความเข้มข้นของเลือดอย่างมาก เพราะในเลือดมีความเข้มข้นประมาณ 0.9 % เมื่อมีการเสียเหงื่อ มากขึ้น จะเป็นการเสียน้ำมากกว่าเสียเกลือ ผู้ที่เสียเหงื่อมากจะรู้สึกเพลีย ความอดทนของร่างกายลดลง เหนื่อยง่ายขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือรู้สึกกระหายน้ำมาก ปากแห้ง อาการอย่างนี้ทางการแพทย์เรียกว่า อาการเพลียแดด (HEAT EXHAUSTION) มักเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่คุ้นเคยการออกกำลังกายมาก่อน ทำให้ร่างกายไม่เคยชินต่อการแก้ไขภาวะที่อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น เพราะต้องเพิ่ม การไหลเวียนเลือด และเพิ่มการทำงานของหัวใจมากขึ้น การป้องกันการเพลียแดดของนักวิ่งทั้งหลาย อาจทำได้โดยการดื่มน้ำก่อนการวิ่ง 10 นาที ประมาณ 1 แก้ว ขณะออกวิ่งถ้ารู้สึกปากแห้ง กระหายน้ำ อ่อนเพลีย อาจดื่มน้ำธรรมดาครั้งละไม่เกิน 1 แก้ว ทุก ๆ 10-15 นาที จนหายกระหายน้ำ และถ้าออกวิ่งนานเกินกว่า 1 ชั่วโมง ควรดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำเกลือแร่ที่ไม่เข้มข้นมากนักด้วย เพื่อทดแทน เกลือแร่ต่าง ๆ ที่เสียไปพร้อมกับเหงื่อ ซึ่งจะช่วยทำให้ความสามารถของร่างกายไม่ลดลงเร็วกว่าปกติ สำหรับการดื่มน้ำผลไม้ หรือน้ำเกลือแร่ที่มีความเข้มข้นมากจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย เพราะขณะออกกำลังกายร่างกายจะเสียน้ำมากขึ้น ความเข้มข้น ของเลือดในร่างกายสูงขึ้น เมื่อดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำเกลือแร่ที่เข้มข้นมากเข้าไปอีก จะมีผลทำให้เลือดข้นมากขึ้น หัวใจและระบบไหลเวียน เลือดต้องทำงานหนักมากขึ้น และยังจะทำให้ไตต้องเพิ่มการขับเหงื่อเกลือออกจากร่างกายมากขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้เกลือโปแตสเซียมสูญเสีย มากขึ้นรวมทั้งน้ำอีกจำนวนหนึ่งด้วย

          ในคนปกติจะมีศูนย์ควบคุมอุณหภูมิในสมอง คอยช่วยปรับสภาพร่างกายโดยการระบายความร้อนตามวิธีการข้างต้น แต่ขณะที่ ความร้อนในร่างกายสูงมากขึ้น เลือดมีความเข้มข้นของเกลือสูงขึ้น ศูนย์ควบคุมอุณหภูมินี้จะทำงานได้น้อยลง ขณะเดียวกัน ร่างกายต้องเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะที่สำคัญ ๆ มากขึ้น เช่น สมอง, ตับ ฯลฯ ซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อและผิวหนังได้รับเลือดน้อยลง การขับเหงื่อและการระบายความร้อนด้วยวิธีอื่น ๆ ทำได้น้อยลง อุณหภูมิจะสูงมากยิ่งขึ้น จนถึงขั้นเป็นลมแดด (HEAT STROKE) คือ กระหายน้ำมาก ตัวร้อน หายใจหอบสั้นถี่ ปากคอแห้งผาก ถ้าไม่ได้รับการบำบัดรักษาที่ถูกต้อง จะมีอาการเวียนศรีษะ ตาพร่า การควบคุม การเคลื่อนไหวของร่างกาย และสติสัมปชัญญะทำได้น้อยลง เกิดคลื่นไส้ อาเจียน ต่อไปคือ ผิวหนังแห้ง หมดสติ และเป็นอันตรายถึงชีวิตได้          การดื่มเครื่องดื่มเสริมขณะออกวิ่งที่มีความเข้มข้นของน้ำตาลสูงเกินกว่า 10-20% จะขัดขวางการดูดซึมของกระเพาะอาหาร ทำให้ท้องอืด จุกเสียดได้ การดื่มน้ำอัดลมที่มีความเข้มข้นสูง ไม่ควรทำ เพราะนอกจากจะทำให้ความเข้มข้นของน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแล้ว ยังมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นอีก กระเพาะอาหารขยายตัวมากขึ้นขัดขวางการหดตัวของกล้ามเนื้อกระบังลม ขณะเพิ่มการหายใจ ระหว่างออกกำลัง นอกจากนี้การดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มมากกว่า 1 แก้วในครั้งเดียวกัน ก็อาจทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้ เนื่องจากปริมาณ ของน้ำที่ได้รับมากในคราวเดียว

          เมื่อจบการออกกำลังกายแล้วควรพักในที่ร่ม ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเพื่อลดความร้อน เครื่องดื่มที่เหมาะสมหลังออกกำลังกาย คือ น้ำผลไม้ผสมเกลือแกงเล็กน้อย ดื่มได้ตามความต้องการของร่างกาย หลังพักผ่อนแล้วถ้าไม่ได้รับประทานผลไม้หรืออาหารว่าง ก็ไม่ควร ดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียวในปริมาณมากและรวดเร็ว เพราะจะทำให้ความเข้มข้นของเกลือแร่ภายนอกเซลล์ของร่างกาย ลดลงอย่างรวดเร็วจนอาจเกิดภาวะมีน้ำเกิน ซึ่งทำให้เซลล์ของสมองบวม เกิดอาการเป็นพิษจากภาวะน้ำเกิน (WATER INTOXICATION) คือเวียนศรีษะและปวดร้าวในสมอง เป็นต้น

          วิธีปฐมพยาบาลเมื่อเป็นลมแดดในระยะแรก คือ เมื่อรู้สึกกระหายน้ำ หายใจสั้นถี่ อุณหภูมิกายสูงขึ้น ปากแห้ง เวียนศีรษะ ตาพร่ามัว เป็นต้น ควรหยุดพักทันที ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัว จิบน้ำเปล่า และน้ำผลไม้ได้ตามต้องการ ถ้าพบว่าเป็นลมหมดสติ ผิวหนังแห้ง ตัวร้อนจัด ควรให้นอนราบในที่ร่ม อากาศโปร่งทันที ยกเท้าให้สูง คลายเสื้อผ้า รองเท้า หรือถอดออก เช็ดตัวด้วยน้ำมาก ๆ จนรู้สึกตัว ถ้าไม่อาเจียน ให้จิบน้ำธรรมดาทีละน้อย ๆ เป็นระยะ ๆ จนหมดความกระหายได้ และให้พักผ่อนต่อไป ถ้าเกิดความกระหายน้ำอีก ให้ดื่มน้ำผลไม้ผสมเกลือ หรือน้ำเกลือแร่เรื่อย ๆ ได้ แต่ถ้าหมดสติไม่รู้สึกตัวนาน 5 นาทีแล้ว ต้องนำส่งโรงพยาบาลทันที ขณะนำส่ง ต้องปฐมพยาบาลดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย

          โดยทั่วไปแล้วท่านนักวิ่งทั้งหลายควรเลือกวิ่งในตอนเช้าหรือเย็น เลือกเครื่องแต่งกายและสถานที่ที่เหมาะสม ถ้าจำเป็นต้องวิ่งในอากาศร้อนจัดและเป็นเวลานานแล้ว การทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่ถูกต้องดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงด้วย
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ลงประกาศ ณ วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
กฎหมายใกล้ตัว
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
 
อายุความบัตรเครดิต 2 ปี เป็นผลอย่างไร
ผลกระทบ พรบ.วิธีพิจารณาคดี ผู้บริโภค พ.ศ.2551 กับ วิชาชีพสุขภาพ
หน่วยงานที่ช่วยเหลือคุณได้
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional