< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

เตือนภัย ใกล้ตัว

ข่าวภัยรายวัน

เตือนอุบัติภัยจากไฟฟ้าแรงสูง...อันตรายที่ต้องเพิ่มความระมัดระวัง          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนระมัดระวังอันตรายจากเสาไฟฟ้าแรงสูง โดยไม่ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับน้ำ ไฟ และความร้อนใกล้แนวเสาไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าแรงสูง โดยเฉพาะขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า เสาไฟฟ้าล้มทับ หรือไฟฟ้าดูดได้ กรณีพบเห็นสายไฟฟ้าแรงสูงขาดหย่อนต่ำ หรือเสาไฟฟ้าล้ม ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากไฟฟ้า ส่วนผู้ที่ต้องทำงานใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูงควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติภัย

          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดอุบัติภัยไฟฟ้าแรงสูงบ่อยครั้ง เนื่องจากมีพายุลมแรง และฝนตกหนัก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดเสาไฟฟ้าล้มและสายไฟฟ้าขาด เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง ดังนี้ ประชาชน ห้ามประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับน้ำ ไฟ และความร้อนใกล้แนวเสาไฟฟ้า หรือสายไฟฟ้าแรงสูง อาทิ รดน้ำต้นไม้ เผาขยะ สุมไฟไล่แมลง เพราะจะทำให้ฉนวนไฟฟ้าเสื่อมสภาพ ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วและลัดวงจร หากพบเห็นกิ่งไม้พาดแนวสายไฟฟ้าแรงสูง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ไม่ควรตัดแต่งกิ่งไม้ด้วยตนเอง เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย สำรวจและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้างบริเวณแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่อป้องกันพายุลมแรงพัดเสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาด ก่อให้เกิดอันตรายได้ รวมถึงห้ามเข้าใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูงขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า เสาไฟฟ้าล้มทับ หรือไฟฟ้าดูดได้

          กรณีพบเห็นสายไฟฟ้าแรงสูงขาด หย่อนต่ำหรือเสาไฟฟ้าล้ม ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้า งดเว้นการประกอบกิจกรรมทุกชนิด และห้ามใช้วัสดุเขี่ยสายไฟฟ้า เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วอาจถูกไฟฟ้าดูด

          หากสายไฟฟ้าขาดพาดรถยนต์ ควรขับรถให้พ้นแนวสายไฟให้มากที่สุด หากไม่สามารถเคลื่อนรถได้ ห้ามลงจากรถอย่างเด็ดขาด ควรรอให้เจ้าหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าก่อน ที่สำคัญ หากพบเห็นเสาไฟฟ้าอยู่ในลักษณะเอน หรือโค่นล้ม สายไฟฟ้าขาด หรือหย่อนต่ำ มีเสียงดังคล้ายเสียงแมลงบิน ควรโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากไฟฟ้า

          สำหรับผู้ที่ต้องทำงานใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูง ห้ามทำนั่งร้าน ติดตั้งป้ายโฆษณาใกล้หรือคร่อมสายไฟฟ้าแรงสูง ห้ามติดตั้งเสาอากาศ จานดาวเทียมใกล้แนวเสาไฟฟ้าแรงสูง ห้ามจับ ดึง หรือแกว่งลวดสลิงที่ใช้ยึดโยงเสาไฟฟ้าแรงสูง ห้ามขุด เจาะ ตอก หรือปักวัสดุที่เป็นโลหะใกล้แนวเสาไฟฟ้าแรงสูง และระมัดระวังไม่ให้ร่างกาย เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เป็นโลหะเกี่ยวสายไฟฟ้าแรงสูง เพราะจะได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้

          ทั้งนี้ การเรียนรู้วิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้าแรงสูง จะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นได้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก


ลงประกาศ ณ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559


icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
กฎหมายใกล้ตัว
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
 
อายุความบัตรเครดิต 2 ปี เป็นผลอย่างไร
ผลกระทบ พรบ.วิธีพิจารณาคดี ผู้บริโภค พ.ศ.2551 กับ วิชาชีพสุขภาพ
หน่วยงานที่ช่วยเหลือคุณได้
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional