< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

เตือนภัย ใกล้ตัว

เตือนภัย .. รู้ไว้ไม่เสียหาย

อย่าหลงเชื่อโฆษณาเตียงนวดเทวดา...ตรวจสอบสรรพคุณบนฉลาก เท่านั้น

 

 

อย่าหลงเชื่อโฆษณาเตียงนวดเทวดา...ตรวจสอบสรรพคุณบนฉลาก เท่านั้น

          ปัจจุบันการขายสินค้าโดยอ้างเครื่องหมาย อย. มารับรองโฆษณาสรรพคุณต่าง ๆ พบมากในสินค้าหลายประเภท ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์นับเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ผู้จำหน่ายส่วนใหญ่ มักทำการโฆษณาสรรพคุณเกินกว่าที่ได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไว้ โดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์ประเภทเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพ บำบัดหรืออุปกรณ์ที่นำมาใช้เพื่อเสริมความงาม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาอวดอ้างเกินจริงที่พบมาก ได้แก่ เก้าอี้นวดไฟฟ้าสถิต และเตียงนวดอินฟราเรด

         
กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ต้องแจ้งรายการละเอียดต่อ อย. ก่อนวางจำหน่าย ซึ่งรายละเอียดที่ต้องแจ้ง ได้แก่ ชื่อประเภทและชนิด ลักษณะเครื่องมือแพทย์ ข้อบ่งใช้ วิธีการใช้ ชื่อที่อยู่ของผู้ผลิตหรือนำเข้า เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะไม่มีการแสดงเครื่องหมาย อย.บนฉลาก แต่จะมีเลขที่แจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ปรากฏบนฉลาก ซึ่งเป็นเพียงการได้รับอนุญาตจาก อย. ให้สามารถแสดงสรรพคุณได้เพียงช่วยการไหลเวียนโลหิต ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฉพาะที่ และบรรเทาอาการปวดเฉพาะที่เท่านั้น แต่ข้อมูลที่ผู้บริโภคได้รับจากผู้ขายคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรักษาอาการ อัมพฤกษ์ อัมพาต ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เกาต์ ตับ ไต มะเร็งต่าง ๆ ได้

         
ดังนั้น ผู้ที่ต้องการซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ ควรตรวจสอบการแสดงสรรพคุณบนฉลาก ไม่ควรหลงเชื่อกับข้อความโฆษณาอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุบนฉลาก เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายหรือทำให้อาการที่เป็นอยู่แย่ลงได้

         
สิ่งสำคัญ ผู้บริโภคไม่ควรคำนึงถึงถึงแต่เครื่องหมาย อย. บนฉลาก เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดให้มีเครื่องหมาย อย. ในผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกชนิด ทั้งนี้ การมีเครื่องหมาย อย.ก็มิได้หมายความถึงการได้รับอนุญาตโฆษณา แต่เป็นการให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ กฎหมายกำหนดไว้เบื้องต้น สำหรับผลิตภัณฑ์เก้าอี้นวดไฟฟ้าสถิต และเตียงนวดอินฟราเรด ไม่ปรากฎเครื่องหมาย อย. แต่ได้รับอนุญาตจาก อย.ให้โฆษณาสรรพคุณตามที่กำหนดไว้เท่านั้น จึงขอให้ผู้บริโภคเชื่อสรรพคุณที่ระบุอยู่บนฉลาก ไม่ควรเชื่อข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการโฆษณาเพิ่มเติมเพื่อจูงใจ เพราะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และยังเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายอีกด้วย

 


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก

 

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553                                                                

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
กฎหมายใกล้ตัว
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
 
อายุความบัตรเครดิต 2 ปี เป็นผลอย่างไร
ผลกระทบ พรบ.วิธีพิจารณาคดี ผู้บริโภค พ.ศ.2551 กับ วิชาชีพสุขภาพ
หน่วยงานที่ช่วยเหลือคุณได้
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional