< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

เตือนภัย ใกล้ตัว

เตือนภัย .. รู้ไว้ไม่เสียหาย

เรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อ.ย.เตือนภัย” (2)

 

 

เรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อ.ย.เตือนภัย” (2)

            สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดตัวผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า ฝาก อย.เตือนภัยในโครงการรณรงค์อย่าหลงเชื่อง่าย เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองหรือบุคคลใกล้ตัวที่ถูกหลอกลวงจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาเกินจริงและอันตรายที่ได้รับ ตลอดจนข้อคิดที่ต้องการให้ อย.เผยแพร่บอกต่อ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากกลุ่มประชาชนทั่วไป ได้แก่

นางสุนี  กิ่งนครทอง

 


          ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและความงามมากขึ้น การโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อต่างๆจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่ผู้ผลิตนำมาใช้ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ยิ่งเมื่อผู้บริโภคได้รับการแนะนำหรือการกระตุ้นจากสื่อโฆษณาต่างๆ ก็จะทำให้คล้อยตามและหลงเชื่อไปซื้อสินค้ามาบริโภคและอุปโภคกันได้โดยง่าย แทนที่จะได้ประโยชน์ตามที่สินค้าได้โฆษณาสรรพคุณไว้ แต่กลับเป็นการให้โทษ เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย และเสียทรัพย์สินไปอย่างน่าเสียดาย

          ดิฉันเป็นผู้หนึ่งที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ เนื่องจากดิฉันมีอาชีพเป็นพยาบาลทำงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง  มีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนในภาวะปกติให้มีสุขภาพดี และในภาวะเจ็บป่วย ให้หาย หรือทุเลาจากการเจ็บป่วย ดิฉันได้พบเห็นผู้ป่วยเป็นโรคหลายชนิดเข้ามาในโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต และโรคอื่นๆ อีกหลายโรค ซึ่งผู้ป่วยจะทนทุกข์ทรมานจากโรคนั้นๆ  ดิฉันจึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย เพื่อเป็นเกราะป้องกันการเกิดโรคต่างๆ

          ที่ผ่านมาดิฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี แต่เมื่อต้นปลายปีที่ผ่านมาดิฉันตรวจร่างกายประจำปีพบว่าดิฉันเริ่มมีปัญหาสุขภาพ คือมีระดับโคเลสเตอรอสในเลือดสูง ดิฉันไปพบแพทย์ แพทย์แนะนำให้ควบคุมอาหาร โดยงดอาหารไขมันทุกชนิดและออกกำลังกาย ดิฉันปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และตรวจเลือดซ้ำ  เมื่อเดือนมกราคม 2554 พบระดับโคเลสเตอรอลยังไม่ลด ยังอยู่ในเกณฑ์สูงผิดปกติ ดิฉันวิตกกังวลเพราะกลัวโรคต่างๆ จะตามมา ดิฉันได้รับคำแนะนำจากผู้แทนขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุขภาพชนิดหนึ่ง ดิฉันได้หลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพมาบริโภคชนิด ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างและบำรุงร่างกายชื่อผลิตภัณฑ์คือ ไบออส ไลฟ์ ทู(Bios Life 2)ซึ่งเป็นเครื่องดื่มใยอาหารเพื่อสุขภาพ มีการโฆษณาสรรพคุณคือ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยเพิ่มใยอาหารให้แก่ร่างกายในแต่ละวัน เมื่อบริโภคจะทำให้ร่างกายได้รับใยอาหารครึ่งหนึ่งของปริมาณอาหารที่บริโภคต่อวัน และยังมีสรรรพคุณว่าใยอาหารจะสามารถลดระดับน้ำตาลกลูโคส ช่วยรักษาระดับโคเลสเตอรอล โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะโคเลสเตอรอลสูง    และลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆ

          ดิฉันหลงเชื่อสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ เพราะโฆษณาสรรพคุณที่จูงใจดิฉันมากโดยเฉพาะสรรพคุณที่ช่วยรักษาผู้ที่มีภาวะโคเลสเตอรอลสูง และเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี อย.ควบคุม

          ดิฉันจึงตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมารับประทาน  ครั้งแรกซื้อมาหนึ่งชุด รับประทานวันละหนึ่งซองผสมน้ำ 1 แก้ว เป็นระยะเวลา 60 วัน หลังรับประทานครบกำหนดได้ไปตรวจเลือดซ้ำพบว่าระดับโคเลสเตอรอล ลดลงเพียงเล็กน้อย ดิฉันเลยได้โทรไปปรึกษากับผู้แทนขายผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพว่าได้ผลที่ไม่น่าพอใจ ผู้แทนขายแนะนำว่าควรจะรับประทานเพิ่มอีกหนึ่งชุด ดิฉันหลงเชื่อซื้อมารับประทานอีกครั้งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,400 บาท และรับประทานต่อจนครบเป็นเวลาอีกกว่า 60 วัน แล้วจึงตรวจเลือดซ้ำเมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 พบว่าระดับโคเลสเตอรอลไม่ลด แต่กลับเพิ่มมากขึ้นอย่างผิดปกติ ซ้ำร้ายผลเลือดเกี่ยวกับการทำงานของตับ (SGOT,SGPT) สูงผิดปกติเป็นอย่างมากจนน่าตกใจทั้งๆ ที่ก่อนรับประทานอาหารเสริมสุขภาพ ดิฉันมีระดับผลเลือดที่เกี่ยวกับการทำงานของตับปกติ     ดิฉันวิตกกังวลเป็นอย่างมากกลัวไปสารพัด ดิฉันจึงตัดสินใจไปพบแพทย์นำผลการตรวจเลือดไปให้แพทย์วินิจฉัย และเล่าถึงสาเหตุที่ดิฉันรับประทานอาหารเสริมสุขภาพให้แพทย์ได้ทราบ แพทย์วินิจฉัยว่าน่าจะเกิดจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและให้ดิฉันตรวจเลือดซ้ำในเวลาต่อมาอีกสองสัปดาห์

          เมื่อครบกำหนดดิฉันตรวจเลือดซ้ำพบว่าระดับโคเลสเตอรอลลดลงเกือบอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยเฉพาะระดับการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ ดิฉันนำผลการตรวจเลือดไปพบแพทย์อีกครั้ง ครั้งนี้แพทย์วินิจฉัยว่าผลระดับการทำงานของตับผิดปกติ ต้องมีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพอย่างแน่นอน แพทย์บอกว่าดิฉันยังโชคดีที่ได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพที่ไม่รุนแรงมากนัก แต่ถ้าดิฉันยังรับประทานต่อไปอาจเกิดอันตรายต่อตับอย่างรุนแรง และอาจทำให้การทำงานของตับล้มเหลว เป็นอันตรายต่อชีวิตได้  

           เรื่องราวที่ดิฉันได้เขียนเล่าผ่านเรียงความนี้ เป็นประสบการณ์จริงของดิฉัน ที่ต้องการให้ข้อคิดเตือนใจว่าอย่าได้หลงเชื่อ สื่อหรือสิ่งโฆษณาที่โอ้อวดสรรพคุณของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ความงาม เพราะถ้าหลงเชื่อซื้อมาใช้ อาจทำให้คุณหรือคนรอบข้าง ได้รับโทษภัย เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเสียเงินซื้อไปอย่างน่าเสียดาย ดิฉันจึง ฝาก อย. เตือนภัยได้บอกเล่าเรื่องราวของดิฉันที่หลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพที่โอ้อวดสรรพคุณเกินความเป็นจริงมาใช้ เป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และเสียเงินไปด้วยจำนวนไม่น้อย โดยวิงวอนให้ผู้บริโภคสินค้าทุกคนโปรดใช้ความคิดและมีวิจารณญานอย่างรอบครอบ แล้วคุณจะไม่ถูกหลอกลวงเช่นดิฉัน และหวังว่าเรื่องราวของดิฉันจะช่วยเตือนใจให้ทุกคนระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเลือกซื้อให้คุ้มค่า คุ้มราคา จำเป็น และเกิดประโยชน์อย่างมากที่สุด


ขอขอบคุณข้อมูลจากวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
กฎหมายใกล้ตัว
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
 
อายุความบัตรเครดิต 2 ปี เป็นผลอย่างไร
ผลกระทบ พรบ.วิธีพิจารณาคดี ผู้บริโภค พ.ศ.2551 กับ วิชาชีพสุขภาพ
หน่วยงานที่ช่วยเหลือคุณได้
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional