< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรง ความหวังของผู้หญิงและเด็ก

 
Share

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรง ความหวังของผู้หญิงและเด็ก


พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ความหวังของผู้หญิงและเด็ก (มติชนรายวัน)

           จากสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ดูได้จากตัวเลขการให้บริการของศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ประจำจังหวัด 297 แห่ง พ.ศ.2550 มีเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ ที่ถูกกระทำทารุณเข้ารับบริการจำนวน 19,068 ราย

           และจากสถิติของกองวิจัยและวางแผนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ.2551 พบว่า มีความรุนแรงต่อผู้หญิงที่มีการแจ้งความดำเนินคดีการทำร้ายร่างกาย สูงถึง 18,191 ราย และยังพบว่า ตั้งแต่ พ.ศ.2547-2550 การกระทำความรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

           ในส่วนของมูลนิธิเพื่อนหญิง มีผู้หญิงมาขอคำปรึกษาปีละประมาณ 1,500 ราย โดยร้อยละ 80 เป็นความรุนแรงในครอบครัว

           ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กนั้นยังพบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้น

           มูลนิธิเพื่อนหญิงได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้วิจัยเรื่อง "ผลกระทบของสุราในฐานะปัจจัยร่วมการเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว" โดยปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายผู้หญิง 4 พื้นที่ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

           ผลการวิจัยปรากฏว่าร้อยละ 70-80 ของกลุ่มตัวอย่างเพศชายที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีประสบการณ์การใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยการทุบตีทำร้าย และด่าทอทำร้ายด้านจิตใจ รวมทั้งการเก็บสถิติผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์ยังพบว่า เหล้าเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กด้วย

           นอกจากนี้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมีสาเหตุมาจากค่านิยมสังคมแบบชายเป็นใหญ่ ที่มีความเชื่อว่าผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัว สามีเป็นเจ้าชีวิตภรรยา มีสิทธิดุด่า ทุบตีทำร้าย หรือบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ตามความต้องการของตน ภรรยาจึงตกอยู่ในภาวะจำยอมและจำนน

           เนื่องจากเรื่องภายในครอบครัวถูกจัดวางให้เป็นเรื่องส่วนตัว แม้แต่กลไกรัฐ ญาติพี่น้องและผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ก็ไม่กล้าเข้ามาช่วยเหลือ ทำให้ผู้หญิงตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ไม่กล้าบอกเล่าให้ใครฟัง เพราะทัศนคติที่ถูกสั่งสอนมาว่า เรื่องภายในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว น่าอับอาย ไม่ควรนำมาเปิดเผย และมีอคติว่าปัญหาเกิดจากความบกพร่องของฝ่ายหญิงเอง แม้ว่าการกระทำความรุนแรงนั้นจะส่งผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้หญิงก็ตาม

           นับเป็นเวลากว่า 15 ปี ที่องค์กรภาครัฐและองค์กรผู้หญิงมีความพยายามผลักดันให้เกิดกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัว เพื่อให้เป็นกลไกหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จนเกิดเป็น พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

           พ.ศ.2550 ขึ้น มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 พระราชบัญญัติฉบับนี้ มุ่งการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง (ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงและเด็ก) ในด้านการแจ้งความดำเนินคดีโดยมีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ร่วมแจ้งความด้วย รวมทั้งการบำบัดฟื้นฟูด้านจิตใจ และยังมีมาตรการในการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยการให้ผู้กระทำความรุนแรงได้บำบัดฟื้นฟูด้านจิตใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำความรุนแรง (ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย) ในครอบครัว ให้มีการปรับทัศนคติในการเคารพไม่ใช้ความรุนแรงให้เกียรติกับภรรยาที่เป็นผู้ถูกกระทำ

           รวมทั้งยังให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวต่างมีหน้าที่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อให้มีการระงับเหตุการณ์ความรุนแรงไม่ให้รุนแรงมากขึ้น

           จากการที่มูลนิธิเพื่อนหญิงและเครือข่ายเลิกเหล้า ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 10 จังหวัด ได้มีการนำ พ.ร.บ.นี้ไปเผยแพร่กับกลุ่มเป้าหมายพบว่า ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้หญิง

           แกนนำเครือข่ายผู้ชายที่ได้รับรู้กฎหมายนี้ต่างบอกว่า กฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ดี อยากให้มีการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดกว่าที่เป็นอยู่

           แต่จากการที่กฎหมายนี้เป็นกฎหมายใหม่ยังใช้มาได้ 1 ปี การเผยแพร่ยังไม่ทั่วถึง พบว่าหน่วยงานที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวยังขาดความเข้าใจ บางส่วนบอกว่าเพิ่งทราบว่ามีการบังคับใช้กฎหมายนี้

           เมื่อมูลนิธิเพื่อนหญิงแนะนำให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวไปแจ้งความ (ทั้งในกรุงเทพฯ และพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นเครือข่ายของมูลนิธิฯ) ก็ต้องนำ พ.ร.บ.ฉบับนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูด้วย

           อีกทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังมิได้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุและระงับปัญหา และออกกฎกระทรวงที่เป็นกฎหมายลูกเพื่อรองรับการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างล่าช้าขาดประสิทธิภาพ

           ดังนั้น เนื่องในโอกาสวันที่ 8 มีนาคม วันสตรีสากล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้เปลี่ยนรัฐมนตรีมาบ่อยครั้งตอนนี้ได้รัฐมนตรีใหม่แล้ว ควรรีบทำให้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้มีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้

           โดยการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและส่งเสริมสนับสนุนให้กลไกภาครัฐ และกลไกชุมชนประสานความร่วมมือแบบบูรณาการ รวมทั้งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวง เพื่อให้กฎหมายมีความสมบูรณ์และบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้ประกาศใช้


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
 
โดย จะเด็จ เชาวน์วิไล มูลนิธิเพื่อนหญิง
ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional