< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ประโยชน์ของการทำสมาธิ

 
Share

ประโยชน์ของการทำสมาธิ
ประโยชน์ของการทำสมาธิ (ไทยโพสต์)

          
ในช่วงแรกๆ ของการเริ่มฝึกปฏิบัติสมาธิ ผู้ปฏิบัติควรจะมีการให้อุบายกรรมฐานอย่างง่ายๆ แก่จิต เพื่อให้จิตไปมัดรวมอยู่กับอุบายกรรมฐาน จิตจึงจะสามารถแยกตัวเองเป็นอิสระออกมาจากความคิดได้ ซึ่งอาการที่จิตเดินทางออกจากความคิดนี้เองคือสิ่งที่เราเรียกกันว่า "สมาธิ" 

          การที่เราอบรมจิตจนได้สมาธิ  ผลที่ตามมาคือจิตจะมีความตั้งมั่น และเมื่อจิตมีความตั้งมั่น  ตัวสติปัญญาก็จะบังเกิดขึ้นตามมาเป็นลำดับ ตรงนี้นอกจากเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติทุกท่านจะต้องได้พบเจอแล้ว ยังสามารถได้ประโยชน์อย่างมากจากเจ้าตัวสติปัญญานี้อีกด้วย  

          สติปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติสมาธิภาวนานี้มีความพร้อมที่จะถูกนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาสถานการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงก็ตาม 

          บางคนหากไม่ได้สังเกตก็อาจไม่ทันรู้ตัวว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั้นเป็นผลมาจากสติปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติสมาธิภาวนานั่นเอง 

          ความแตกต่างที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนหลังจากที่ได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างจริงจังคือ เรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราจะค่อยๆ เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ หากจะอธิบายด้วยเหตุผลทางโลกก็คงจะเป็นเพราะเราเกิดมีภูมิปัญญาในการใช้ชีวิต จึงทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น ซึ่งอย่างน้อยที่สุดพอเราเกิดภูมิปัญญา มุมมองแง่คิดในการดำเนินชีวิตของเราจะเริ่มเปลี่ยนไปในทางบวก 

          แต่ถ้าในมุมของทางธรรมแล้ว บุญกุศลอันเกิดจากความเพียรปฏิบัติสมาธิได้ช่วยขัดเกลาจิตใจให้ใสสะอาด เพราะทุกวันนี้เราอยู่ท่ามกลางดงของความคิด ซึ่งถ้าเราอยู่เฉยๆ เราคงต้องเอาความคิดมาเป็นเครื่องรู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

          อันที่จริงแล้วจิตนั้นก็คือธาตุรู้หรือมโนธาตุก่อนที่จะแปดเปื้อนด้วยความคิดต่างๆ รอเพียงการอบรมจิต ฝึกสมาธิกันอย่างง่ายๆ ก็จะสามารถกลับไปสู่ความเดิมแท้ของมันได้ 

          อาการเดิมแท้จะเท่ากันหมด คือความรู้สึกทางกายน้อยลง ความคิดน้อยลง ถ้าใช้อุบายกรรมฐานเข้าไปช่วย เราจะเห็นได้ถึงกระบวนการคืนกลับสู่จิตเดิมแท้ว่าจิตกับกายมันจะแยกจากกัน เพราะกายนั้นเป็นของหยาบ ส่วนจิตเป็นของละเอียด กายเป็นรูป ส่วนจิตเป็นนาม 

          ในภาวะปกติเราจะถูกสั่งการและควบคุมโดยสมอง แล้วเราก็เชื่อว่าสมองควบคุมทุกอย่างในร่างกายไม่เว้นแม้กระทั่งความคิด แต่หลักการของการปฏิบัติสมาธิภาวนากลับมุ่งเน้นที่จะใช้อุบายกรรมฐานไปทำให้ความคิดสงบตัวลง 

          การที่เรานั่งคิดไปเรื่อยๆ ไม่เป็นผลดีต่อการปฏิบัติสมาธิภาวนา ทีนี้เคล็ดลับของการปฏิบัติสมาธิภาวนาให้ได้สมาธินั้น สิ่งสำคัญจึงอยู่ที่การให้เครื่องรู้แก่จิต ผู้ปฏิบัติจึงควรเลือกกรรมฐานอันใดอันหนึ่งให้ไปอยู่กับจิต พอสิ่งนี้ไปอยู่กับจิต จิตจะมีเครื่องรู้ เมื่อจิตกับเครื่องรู้ใหม่รวมกันแน่น จิตก็จะออกไปจากความคิด อาศัยความตั้งใจและใส่ใจในขั้นตอนนี้ แล้วผู้ปฏิบัติจะได้เห็นถึงคุณสมบัติอันวิเศษของจิต ซึ่งในยามที่กิเลสต่างๆ สงบตัวลง ก็ไม่ต่างอะไรไปจากน้ำใสๆ 

          แต่หากน้ำเริ่มถูกกวนให้ขุ่นมัวเมื่อใด ก็เป็นเรื่องยากที่จะมองเห็นกิเลสภายในจิตใจ ต้องรอจนกว่าจิตสงบตัวลงจึงจะมองเห็นได้ถึงอารมณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในใจเรา ประกอบกับการที่เรามีสติก็จะทำให้มองเห็นและเท่าทันในอารมณ์นั้น เมื่อไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ ก็ปราศจากความคิดที่จะชักนำให้ทำร้ายหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน 

          เพียงแค่ได้สมาธิในระดับเบื้องต้น  ผู้ปฏิบัติก็สามารถใช้พลังจิตแผ่เมตตาให้กับคนที่ใกล้ชิด  ตลอดจนเวลาที่ต้องไปพบปะใครๆ เพื่อติดต่อเรื่องงานก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน การแผ่เมตตาจะช่วยให้สองฝ่ายมีความรักและความเมตตาต่อกัน ไม่ว่าคนผู้นั้นจะรู้สึกนิยมชมชอบในตัวเราหรือจะเป็นคู่อริกันก็ตาม  

          การแผ่เมตตาโดยไม่ประมาณจะสามารถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของผู้ที่ไม่ชอบเราให้กลับมาเป็นมิตรได้เป็นแน่ ขอเพียงเรามีความตั้งมั่นและเชื่อในสิ่งที่กำลังกระทำ ทั้งนี้เพราะพลังเมตตานั้นเป็นพลังบวก จึงเป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติแล้วจะได้ผลดี  

          ลองเริ่มสังเกตดูแล้วจะพบปรากฏการณ์เชิงบวกว่า นอกจากเราจะไม่เบียดเบียนตนเองแล้ว เรายังเริ่มที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นอีกด้วย...


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional