< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

 
Share

ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร 


          ด้วยพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ อายุ ๑๐๒ ปี ๘ เดือน ๗๓ พรรษา เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ในศิษย์พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งมีศิษยานุศิษย์ผู้เคารพนับถือ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ด้วย โรคชราโดยอาการสงบนั้น 

          บัดนี้ถึงสมัยกาลอันสมควร ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดพระราชทานเพลิงพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ ในวันอาทิตย์ ที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.  เพื่อเป็นเครื่องน้อมนำศรัทธาแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนให้มีความเคารพรักนับถือยิ่งขึ้น จึงได้ประกาศแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลดังนี้ 

กำหนดการ 

วันพุธที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๖.๓๐ น. 
      พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต 
      ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร 
เวลา ๑๙.๐๐ น. 
      พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมประชุมทำวัตรเย็น 
      แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ 
      พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาพิจารณาผ้าบังสุกุล 
      เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา 

วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๖.๓๐ น. 
      พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต 
      ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร 
เวลา ๑๓.๑๓ น. 
      พระภิกษุ - สามเณร แม่ชี อุบาสกอุบาสิกา พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ ประกอบพิธี ขอขมาสัมมานการต่อสรีระสังขารพระคุณเจ้า หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ 
      - พิธีกรนำกล่าวคำไหว้พระ ขอศีล 
      - ประธานสงฆ์ให้สรณะ ให้ศีล 
      - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา - พิจารณาผ้าบังสุกุล 
      - คณะศิษย์วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล 
      - อาราธนาธรรม / แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ 
      - พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก เป็นองค์แสดงธรรม 
      - ถวายปัจจัยไทยธรรม / อนุโมทนาให้พร 
เวลา ๑๔.๓๙ น. 
       พระสงฆ์ทั้งนั้นพร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญประกอบพิธีขอขมาต่อ สรีระสังขารพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ 
      พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก นำประกอบพิธีขมาสัมมานการ 

เวลา ๑๖.๑๖ น. 
      เชิญหีบทองทึบขึ้นปราสาท 
      - เริ่มออกขบวนเวียนขวารอบพระเจดีย์ - พระอุโบสถ ๓ รอบ 
      - ออกขบวนอัญเชิญสรีระสังขารสู่เมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์ 
      - ทำพิธีถวายทานปราสาทพญานกหัสดีลิงค์ และเครื่องบริวาร 
      - เชิญหีบออกจากปราสาทหลังเปียง สู่เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ 

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมงาน 

      ๑. ผู้ปฏิบัติธรรมควรแต่งชุดขาว 
      ๒. ศรัทธาสาธุพี่น้องประชาชน ควรแต่งชุดผ้าพื้นเมือง หรือแต่งชุดขาว 
      ๓. งดการแต่งชุดดำ หรือครึ่งขาวครึ่งดำ 

เวลา ๑๙.๐๐น.
      พระภิกษุ - สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมประชุมทำวัตรเย็นรอบบริเวณ เมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์  
      แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ 
(โดยพระครูอุดมญาณโสภณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (ถ้ำพวง) จ. สกลนคร) 
      พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาพิจารณาผ้าบังสุกุล 
      เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา 

วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๖.๓๐ น. 
      พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต 
      ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ – สามเณร 
เวลา ๑๖.๐๐ น. 
      พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพุทธมนต์ 
      เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา 
เวลา ๑๙.๐๐ น. 
      พระภิกษุ - สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมประชุมทำวัตรเย็นรอบบริเวณ เมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์ 
      แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ (โดยพระราชวรคุณ วัดบูรพาราม จ. สุรินทร์) 
      พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาพิจารณาผ้าบังสุกุล 
      เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา 

วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๖.๓๐ น.
      พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต 
      ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร 
เวลา ๑๔.๐๐ น. 
      แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ (โดยพระธรรมฐิติญาณ วัดบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด) 
เวลา ๑๕.๐๐ น. 
      พระสงฆ์ ๑๐๙ รูป สวดทักษิณานุปทาน / พิจารณาผ้าบังสุกุล 
      พระสงฆ์อนุโมทนา 
เวลา ๑๖.๐๐ น. 
      พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พิจารณาผ้าไตรจาก 
      เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส (๕ ไตร) 
      เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร (๕ ไตร) 
      เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (๕ ไตร) 
      เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพัธวงศาราม (๕ ไตร) 
      เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ (๕ ไตร) 
      พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พิจารณาผ้าไตรประทาน 
      เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (๕ ไตร) 
เวลา ๑๗.๐๐ น 
      สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระงค์ ในการพระราชทานเพลิง 
      ทรงทอดผ้าไตรส่วนพระองค์ (๕ ไตร) 
      พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พิจารณาบังสุกุล 
      ทรงทอดไตรหลวง (๕ ไตร) 
      พระราชาคณะพิจารณาผ้าบังสุกุล 
      พระราชทานเพลิง 
เวลา ๒๐.๐๐ น. 
      ประชุมเพลิงสรีระสังขารพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ (จริง) 

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมงาน 
      ๑. ข้าราชการแต่งชุดปกติขาวไว้ทุกข์ 
      ๒. ผู้ปฏิบัติธรรมควรแต่งชุดขาว 
      ๓. ศรัทธาสาธุพี่น้องประชาชน ควรแต่งชุดผ้าพื้นเมือง หรือแต่งชุดขาว 
      ๔. งดการแต่งชุดดำ หรือครึ่งขาวครึ่งดำ 

วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๖.๐๐ น. 
      พิธี ๓ หาบ (พระมหาเถระ ๓ รูป พิจารณา) 
เวลา ๐๗.๐๐ น.
      พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต 
      ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร 
 

    เสร็จพิธี  

ลงประกาศ ณ วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2556

Kapook iCare
icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional