< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ส่งบุญ สร้างจิตสำนึกการบริจาคโลหิต

 
Share

ส่งบุญ สร้างจิตสำนึกการบริจาคโลหิต
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ส่งสปอตโทรทัศน์ "ส่งบุญ" สร้างจิตสำนึกการบริจาคโลหิต

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เผยแพร่สปอตโทรทัศน์ชุด "ส่งบุญ" สร้างจิตสำนึกการบริจาคโลหิตใช้แนวคิดหลัก "การบริจาคโลหิตเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ และอุทิศบุญให้กันได้" รณรงค์ให้ทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตซึ่งถือเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ และอุทิศบุญจากการบริจาคโลหิตให้แก่บุคคลที่รัก 

          นายวัลลภ เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย   เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯได้ดำเนินรณรงค์จัดหาโลหิตอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างความตระหนักและจิตสำนึกเรื่องการบริจาคโลหิต  เพื่อให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน ทำให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยจัดทำ สปอตโทรทัศน์ชุด "ส่งบุญ"  มีแนวคิดหลัก คือ "การบริจาคโลหิตเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่  และอุทิศบุญให้กันได้" การให้เลือดคือ การให้ชีวิต ถือว่าเป็นการทำบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่  ซึ่งการทำบุญตามความเชื่อทางศาสนานั้น เมื่อทำบุญแล้วสามารถอุทิศบุญให้แก่กันได้ โดยรณรงค์ให้ทำบุญด้วยการบริจาคโลหิต เช่น ในวันเกิดของตนเองหรือ บริจาคโลหิตในวันเกิดของบุคคลที่รัก เช่น พ่อ แม่ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการหลักในปีนี้ คือโครงการ มอบของขวัญแด่ชีวิต บริจาคโลหิต ฉลองวันเกิด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา  ที่รณรงค์ให้เริ่มต้นบริจาคโลหิตในวันเกิดของตนเอง และวันเกิดของบุคคลที่รัก ซึ่งเป็นการเพิ่มความถี่ในการบริจาคโลหิตจากปีละ 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง 3 ครั้งหรือ 4 ครั้ง โดยสปอตโทรทัศน์ดังกล่าว พร้อมแล้วที่จะเผยแพร่ออกไปสู่ประชาชนทั่วประเทศ โดยผ่านสื่อโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต และเคเบิ้ลทีวีทั่วประเทศ 

          นาวาโทแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า  องค์การอนามัยโลก และสหพันธ์กาชาดสากล ตั้งเป้าหมายหลักในการจัดหาผู้บริจาคโลหิต  คือ ต้องเปลี่ยนให้ผู้บริจาคโลหิตมาบริจาคด้วยความสมัครใจ  100 % แต่การจัดหาโลหิตในประเทศไทย ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  คือ ยังมีผู้บริจาคโลหิตทดแทนให้แก่ญาติ   ร้อยละ 6 และมีผู้บริจาคโลหิตกว่าร้อยละ 60 หรือ 100,000 คน  บริจาคโลหิตเพียงปีละ 1 ครั้ง เฉพาะในวันสำคัญหรือบริจาคตามกระแส จึงทำให้ได้รับโลหิตบริจาคไม่สม่ำเสมอ และมีปริมาณไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยตลอดทุกช่วงของปี หากสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมให้บริจาคโลหิตด้วยความสมัคร 100 % และบริจาคโลหิตสม่ำเสมอทุก 3 เดือน จะทำให้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตหมดไป   คาดว่าเมื่อสปอตโทรทัศน์ชุด "ส่งบุญ" ได้รับการเผยแพร่ออกสู่สายตาประชาชนแล้ว จะได้รับการตอบรับจากประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการฯ เพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ 10  

          นอกจากนี้ ยังได้จัดสถานที่สำหรับให้ผู้บริจาคโลหิต ได้อุทิศบุญจากการบริจาคโลหิต ให้แก่บุคคลที่รักตามแนวคิดของสปอตโทรทัศน์ดังกล่าวโดยชื่อว่า "จุดส่งบุญ" ตั้งอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยจัดให้มี "ใบส่งบุญ" สำหรับให้ผู้บริจาคโลหิตเขียนข้อความอุทิศบุญ  และใส่ลงในกล่องส่งบุญ  เพื่ออุทิศผลบุญที่ได้บริจาคโลหิตให้แก่บุคคลที่รัก ซึ่งอาจจะเสียชีวิตล่วงลับไปแล้ว หรือหากยังมีชีวิตอยู่ ก็ขอให้มีอายุยืนยาวและสุขภาพแข็งแรง  ทั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคโลหิตในโครงการฯ ได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หรือ สอบถามได้ที่ โทร.  0 2256 4300,0 2263 9600  ต่อ  1760 , 1761


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 

 

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional