< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค

คนเก่ง คนแกร่ง

ปรีดา ลิ้มนนทกุล..ผู้ทุพพลภาพมืออาชีพ

 

          "ปรีดา ลิ้มนนทกุล"(ผู้ทุพพลภาพมืออาชีพ) เป็นผู้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามหลักทางด้านความหมายทางกายภาพ แต่ทางด้านจิตใจคงไม่ใช่ ไม่ได้เป็นลูกจ้างใคร เพราะไม่มีใครจ้าง กำลังทำงาน เพราะชอบทำงาน เพราะรักงาน และถ้าเพราะไม่ทำงาน อาจทำให้รู้สึกว่า เป็นผู้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 


          "ผมปรีดา ลิ้มนนทกุล ถือได้ว่าเป็นผู้พิการภายหลัง ระดับรุนแรง แต่อาจจะโชคดีอยู่บ้างตรงที่ มีผู้พิการในระดับที่รุนแรงมากกว่าผม และผมเป็นตอนอายุ 29 ปี ซึ่งทำให้มีประสบการณ์ชีวิต และด้านการทำงานมากกว่าบางคน ตลอดเวลาของความพิการได้พบเห็น และรับรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ มากมาย คือสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้พิการ ผมจึงอยากจะขอนำเอาประสบการณ์ต่างๆ ทั้งหมดร่วมกันกับผู้พิการท่านอื่นๆ ที่มีศักยภาพ มาช่วยพวกเราที่เป็นผู้พิการด้วยกันเอง ในการแสดงความสามารถ ศักยภาพ และความตั้งใจของผู้พิการ ต่อสถานประกอบการต่างๆ ให้ได้รับรู้ และเข้าใจว่า พวกเราสามารถทำงานได้ เพียงแค่ให้เข้าใจถึงลักษณะความพิการของพวกเราเท่านั้นเอง"


         
ปัจจุบัน คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล เป็นหนึ่งในทีมงานบริหารจัดการโครงการ ของ บริษัท พี ดับบลิว ดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด (PWD Outsource Management Co., Ltd.) เป็นบริษัท ที่ถูกก่อตั้งโดยผู้พิการเพื่อผู้พิการ  โดยเป็นตัวกลางให้กับสถานประกอบการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการทั้งการนำเอาเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ อย่างเหมาะสมกับลักษณะของความพิการ รวมถึงการคัดกรอง ผู้พิการให้เหมาะกับลักษณะงานอย่างเป็นระบบ กับกลุ่มผู้พิการ หรือผู้พิการ อย่างเข้าอก เข้าใจ เพราะผู้บริหารของบริษัท PWDOM ก็เป็นผู้พิการเช่นกัน          ทาง PWDOM เชื่อมั่นในความสามารถของผู้พิการอยู่แล้ว เพียงแต่ขอให้สถานประกอบการต่างๆ ได้เข้าใจถึงลักษณะความพิการ ของผู้พิการแต่ละคนเท่านั้น ก็จะสามารถใช้ผู้พิการช่วยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนตัวผู้พิการเองเมื่อได้รับโอกาสจากสถานประกอบการต่างๆ ตรงตามความเหมาะสมของตนแล้ว ก็พยายามอย่างเต็มที่ อย่างนี้แล้วก็จะเกิดความเป็นธรรมในสังคมทั้งผู้รับ และผู้ให้ ซึ่งต่างฝ่าย ต่างก็เป็นทั้งผู้รับ และผู้ให้เช่นกัน


แนะนำตัว (About Preeda)
ผมชื่อ ปรีดา ลิ้มนนทกุล ชื่อเล่น ต๋อง

เกิดวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2515 ปีชวด

จบประถม 4 ที่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จ.นนทบุรี

จบประถม 6 ที่โรงเรียนปิ่นวัฒนา กทม. (จบอนุบาลด้วย)

จบมัธยม 6 ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ กทม.

จบปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์, minor : ไฟฟ้ากำลังและอุตสาหการ


          หลังจบการศึกษา ได้เข้าทำงานกับบริษัทเอกชนถึง 9 แห่ง เป็นชีวิตการทำงานที่มองภายนอกแล้ว เหมือนจะไม่อดทน แต่จริงๆ แล้วเป็นเพราะต้องการแสวงหางานในเชิงอุดมคติ และมีความคิดลึกๆ ว่าต้องไม่เสียเวลา กับที่ใดที่หนึ่ง เพราะผมมักคิดเสมอว่า เวลาของผมน้อยมาก จนไม่อยากจะเสียเวลาไปเปล่าๆ ซึ่งอีกไม่นาน ผมก็ตอบคำถามที่มีอยู่ในใจ ได้ทันทีว่า เพราะอย่างนี้นี่เอง


          ทั้ง 9 แห่ง แต่ 10 ครั้งของการทำงาน ประกอบด้วย


1. TDK (Thailand) Ltd.
2. Creation Center Co., Ltd.
3. Berli Jucker Co. Ltd. (Public)
4. Technical Advance (1995) Co., Ltd.
5. Peak Cable (Thailand) Co., Ltd.
6. Kinetic Corperation Co., Ltd.
7. CEO Technology Co., Ltd.
8. Shoei Thailand Co., Ltd.
9. Elec & Eltek (Thailand) Co., Ltd.
10. Berli Jucker Co. Ltd. (Public)


          บางที่ผมก็ทำงานนาน เพราะมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้มาก แต่นานของผมก็แค่ 2 ปี 1 เดือน เท่านั้น ส่วนที่ๆ เร็วที่สุดก็ 3 เดือนครับ ด้วยเหตุผลต่างๆ ของการลาออก ทุกครั้งจะทบทวนอย่างดีที่สุด โดยการดำเนินชีวิตของผมแล้ว มักมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้น แบบกระทันหัน เป็นระยะๆ ดังนั้น นอกเหนือจากการแสวงหาการทำงานเชิงอุดมคติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหตุผลของการลาออก ก็มักจะมีปัจจัยเสริมจากภายนอกด้วยเช่นกัน


          ที่ต้องกล่าวถึงเสียมากมายขนาดนี้ เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน ก็เพราะว่าเวลาผมมีน้อยอย่างที่กล่าวข้างต้น ผมจึงลาออกบ่อย ตอนแรกก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน แต่ปัจจุบัน ทราบแล้ว


          เพราะจากนั้นไม่นาน ผมได้เข้าทำงานที่สุดท้ายคือ ที่ Berli Jucker อีก 10 เดือนต่อมา ผมก็ประสบอุบัติเหตุ รถพลิกคว่ำ เนื่องจากหลับใน วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 ทำให้กระดูกคอข้อที่ 6-7 แตกหัก ไปกดไขสันหลังที่บริเวณระหว่างข้อกระดูกสันหลังที่เรียก C, C6-7 และได้รับการผ่าตัดหลังจากนั้น 36 ชั่วโมง แพทย์ลงความเห็นว่าต้องเป็น บุคคลทุพพลภาพถาวร แน่นอน จึงได้ออกใบรับรองแพทย์ว่าได้กลายเป็น " ผู้ทุพพลภาพ " (disable person)


          เหตุผลที่ว่า คือการนำประสบการณ์เกือบทั้งหมดมาคิด ทบทวน ไตร่ตรอง ทดลอง และปฏิบัติ บนเตียงทั้งหมด หมายถึงทำงานบนเตียง จากประสบการณ์การทำงาน ทำให้ในเบื้องต้น เพียงพอกับการริเร่มสร้างสรรงาน บวกกับศึกษาเพิ่มเติม ทำให้สามารถทำงานได้


          ดังนั้น ผมมีความตั้งใจว่าจะถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเอง ในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะสำเร็จ หรือผิดพลาด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการจากผู้รู้ อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นักกายภาพบำบัด อาจารย์ และแพทย์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านได้ข้อมูลที่ถูกต้อง


          ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า blog นี้จะเป็นแหล่งข้อมูล-ความรู้ อีกที่หนึ่งทั้งสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้เจ็บป่วยพิการ-ทุพพลภาพ ท่านอื่นด้วย

ปรีดา ลิ้มนนทกุล


ติดตามบทความของคุณปรีดา ลิ้มนนทกุล ทั้งหมดได้ที่
http://preedaroom.blogspot.com

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
หน่วยงานสนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional