< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค

เปิดตัว “พระนคร”สำนักงานเขตต้นแบบเพื่อคนพิการ

 

น.ส.มานิดา โศภิษฐพงศ์ ประธานชมรมกลุ่มเพื่อน 2000 และ นายสุวพร เจิมรังษี ผอ.เขตพระนคร

เปิดตัว พระนครสำนักงานเขตต้นแบบเพื่อคนพิการ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

โดย คีตฌาณ์ ลอยเลิศ

         
เปิดตัว สำนักงานเขตพระนครเป็น สำนักงานเขตต้นแบบเพื่อคนพิการชมรมกลุ่มเพื่อน 2000 เผยสำนักงานฯ ปรับเปลี่ยนสิ่งอำนวยความสะดวก และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเอื้อให้คนพิการเข้าใช้บริการได้สะดวกมากขึ้น ช่วยสร้างความเสมอ ระบุประกาศเป็นสำนักงานต้นแบบเพื่อคนพิการ ให้เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานอื่น ๆ ได้นำไปปฏิบัติตาม


          เมื่อเวลา
10.00 น.ที่สำนักงานเขตพระนคร นายสุวพร เจิมรังษี ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วย น.ส.มานิดา โศภิษฐพงศ์ ประธานชมรมกลุ่มเพื่อน 2000 แถลงข่าวเปิดตัว สำนักงานเขตต้นแบบเพื่อนคนพิการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดย นายสุวพร กล่าวว่า การที่สำนักงานเขตพระนครได้รับเลือกให้เป็นเขตต้นแบบเพื่อคนพิการ ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการที่รวดเร็วแก่คนพิการ ซึ่งตรงกับนโยบายของผู้บริหาร กทม.ที่ได้ให้ความสำคัญกับบุคคลเหล่านี้ ถือเป็นบุคคลที่สามารถช่วยเหลือสังคมและช่วยพัฒนาประเทศได้ไม่ด้อยไปกว่าคนปรกติ

          นายสุวพร กล่าวอีกว่า นโยบายของเขตพระนครให้ความสำคัญในเรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมให้กับทุกกลุ่มในสังคม ไม่เฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุเท่านั้น เนื่องจากสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขและให้บริการประชาชน ฉะนั้น ระบบการบริการและความสะดวกของสถานที่ให้บริการจึงเป็นหัวใจสำคัญ นอกจากนี้การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นงานที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการช่วยเสริมพลังให้แก่คนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเสมอภาค ซึ่งมีปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการ คือ การเสริมสร้างพลังให้กับคนพิการโดยตรง เช่น การให้การศึกษา ฝึกอบรม เป็นต้น และการขจัดอุปสรรคต่างๆ ในสังคม ได้แก่ อุปสรรคด้านกายภาพ อุปสรรคด้านทัศนคติ อุปสรรคด้านระบบ ระเบียบ และอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ซึ่งสำนักงานเขตพระนครมีความภาคภูมิใจ และพร้อมที่จะพัฒนาบริการต่างๆ สำหรับคนพิการให้ดียิ่งขึ้น 

          น.ส.มานิดา โศภิษฐพงศ์ ประธานชมรมกลุ่มเพื่อน 2000 กล่าวว่า ชมรมกลุ่มเพื่อน 2000 ได้ริเริ่ม โครงการสำนักงานเขตต้นแบบเพื่อคนพิการขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.จากแนวคิดสร้างความเสมอภาคให้กับคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ ความจำเป็น และแนวทางในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต และเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่สำนักงานเขตต้นแบบผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และสังคมรับทราบข้อมูลและมาใช้บริการ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับหน่วยงานอื่นๆ โดยร่วมมือกับสำนักงานเขตพระนคร พัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสมตามกฎหมายต่อทั้งกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของสำนักงานเขตได้และมีความปลอดภัย

          “ สำนักงานเขตพระนครได้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ปรับระดับความสูงเครื่องโทรศัพท์สาธารณะให้ผู้ที่ใช้รถวีลแชร์สามารถใช้งานได้สะดวก ติดตั้งอักษรเบรลล์ที่ลิฟต์ เปลี่ยนก๊อกน้ำให้เป็นแบบก้านผลัก ติดตั้งราวจับบริเวณทางเดินเข้าห้องน้ำคนพิการ จัดทำทางลาดบริเวณทางเข้าศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ จัดที่จอดรถคนพิการ ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ที่จดรถคนพิการ ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและผู้สูงอายุให้กับสำนักงานเขตและหน่วยงานอื่นๆ ต่อไปน.ส.มานิดา กล่าว


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
หน่วยงานสนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional