< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค

กระทรวงไอซีที เปิดอบรม 3 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสฟรี

 

 

กระทรวงไอซีที เปิดอบรม 3 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสฟรี (สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์)

         
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อผู้พิการและผู้ด้อย เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

         
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี พร้อมอาหารว่างและอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ช่วยลดช่องว่าง ความเลื่อมล้ำทางสังคมให้เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับประชาชนทุกระดับชั้นและทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึง ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         
โดยหลักสูตรที่เปิดอบรมประกอบด้วยหลักสูตรสำหรับคนพิการทางการมองเห็น การส่งเสริมศักยภาพการใช้ ICT ขั้นพื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม, ICT เพื่ออาชีพกับการจัดทำเอกสารและและการคำนวณ, การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น หลักสูตรสำหรับคนพิการทางการได้ยิน การส่งเสริมศักยภาพการใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน, ICT เพื่ออาชีพกับการจัดทำเอกสารและและการคำนวณ, ICT เพื่ออาชีพกับการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และหลักสูตรสำหรับผู้ด้อยโอกาส ทั้งคนพิการทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ สตรีด้อยโอกาส เด็กด้อยโอกาส จะเป็นหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพการใช้ ICT พื้นฐาน, ICT เพื่ออาชีพกับการจัดทำเอกสารและและการคำนวณ, ICT เพื่ออาชีพกับการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์, ICT เพื่ออาชีพกับการสร้างสรรค์งานวีดีโอ สำหรับผู้ด้อยโอกาส และ ICT เพื่ออาชีพกับการสร้างแบบจำลอง 3 มิติด้วย Google Sketch Upโดยผู้ด้อยโอกาสที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกระทรวงไอซีที รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที อีเมล์: arit_ict@ar.co.th หรือ 0-2682-6350 # 571

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2553

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
หน่วยงานสนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional