< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค

"ไอ-ครีเอท 2011" เวทีนักศึกษากับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ

 

 

"ไอ-ครีเอท 2011" เวทีนักศึกษากับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ (มูลนิธิพระมหาไถ่)

          ปัจจุบันเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนพิการมากขึ้น ทั้งด้านการใช้ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ การเดินทาง หรือการสื่อสาร 

          ที่ผ่านมาหลายประเทศรวมถึงประเทศ ไทยโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และหน่วยงานสตาร์ต เซ็นเตอร์ (START Centre) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รวมตัวกันจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการขึ้นในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

          เรียกว่า งานประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ หรือเรียกสั้น ๆ ว่างาน ไอ-ครีเอท (i-CREATe) 

          ปีนี้งานดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 และกำหนดจัดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2554 ที่ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค กรุงเทพฯ

          โดยงานไอ-ครีเอท 2011 นอกจากจะเป็นการประชุมวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ ที่มุ่งเน้นให้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรทางด้านวิชาการ ด้านการผลิต การจำหน่าย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐแล้ว ยังเป็นเวทีสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษา ในการแสดงศักยภาพที่จะสร้างผลงานด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเข้าร่วมประกวดกับตัวแทนประเทศอื่น ๆ ซึ่งการแสดงผลงานเหล่านี้ถือเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงไปสู่การทำงานเป็นเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป

          ล่าสุด...เนคเทค ได้จัดให้มีการคัดเลือกผลงานนักศึกษา จำนวน 10 ผลงานเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งประกวดโครงการนักศึกษาในงานประชุมดังกล่าว

          ดูจากโครงการที่น้อง ๆ ส่งเข้ามาในรอบคัดเลือก มีหลายผลงานที่น่าสนใจ อาทิ ผลงาน CPEeK Up สปิ๊ค-อัพ ระบบถ่ายทอดการสื่อสารอัตโนมัติ ของน้อง ๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ที่พัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการพูด ให้สามารถสนทนาทางโทรศัพท์กับบุคคลทั่วไปได้ โดยโปรแกรมนี้ จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยถ่ายทอดการสื่อสารให้กับผู้ใช้งาน มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดจากข้อความในการแปลงข้อความให้เป็นเสียงมนุษย์ และใช้เทคโนโลยีบลูทูธ ในการติดต่อระหว่างโปรแกรมกับโทรศัพท์ มือถือ

          ผลงานเกมความฝันอันมืดมิด หรือ Unawakening ของน้อง ๆ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างโปรแกรมเกมเพื่อพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์และให้ความบันเทิงแก่ผู้พิการทางสายตา โดยเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งผู้ที่พิการทางสายตา และบุคคลธรรมดาทั่วไป เนื้อหาเหมาะสมกับวัยรุ่นยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาระบบเฉพาะที่ทำให้ผู้เล่นที่พิการทางสายตาและบุคคลปกติ เกิดความเท่าเทียมกันในการเล่นเกม 

          ส่วนผลงานเครื่องแสดงพื้นผิวด้วยการสัมผัสและการประยุกต์ ของน้อง ๆ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็น่าสนใจไม่น้อย โดยผลงานนี้เป็นการสร้างอุปกรณ์ทดแทนการสร้างสื่อภาพนูนสำหรับประกอบการเรียนการสอนผู้พิการทางการมองเห็น โดยมีการพัฒนาอุปกรณ์จำลองพื้นผิวที่เรียกว่า Hapic Surface Rendering Device ผู้ใช้สามารถนำเข้าภาพขาวดำซึ่งบอกความสูงต่ำของพื้นที่ลงในโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น มีการนำไปทดสอบกับผู้พิการทางการมองเห็นแล้วพบว่า สามารถใช้เรียนรู้รูปทรงและจำรูปทรงที่สื่อสร้างขึ้นได้ทั้งรูปทรงเรขาคณิต ตัวอักษรภาษาไทยภาษาอังกฤษ แต่ยังมีข้อจำกัดการแสดงผลรูปทรงที่ซับซ้อนมากเท่านั้น

          นอกจากนี้ยังมีผลงานของน้อง ๆ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่พัฒนารถเข็นปรับยืนสำหรับเด็กพิการทางสมอง ที่สามารถปรับจากการนั่งเป็นยืนได้อย่างสะดวกมากขึ้น ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับใช้ในการทำกายภาพบำบัด และที่สำคัญมีราคาไม่แพง

          ...เห็นตัวอย่างผลงานแล้ว น่าชื่นชมกับศักยภาพของเด็กไทยที่พร้อมจะคิดและสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้ด้อยโอกาสที่ยังมีอยู่อีกมากในโลกใบนี้!!!.


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจากวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
หน่วยงานสนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional