< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคนพิการส่งบทเพลงเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในงานวาตาโบชิครั้งที่ 11

          การประกวดบทเพลงเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนคนพิการของประเทศไทยเข้าร่วมการแสดงในงานมหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11” (The 11th Asia-Pacific Wataboshi Music Festival 2011) พร้อมรางวัลเงินสด10,000 บาท (เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ)

ความเป็นมา


          มหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (The Asia-Pacific Wataboshi Music Festival) หรือ มหกรรมวาตาโบชิก่อรูปขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นโดยคุณฮาริมะ ยาซูโอะ ประธานมูลนิธิ Tanpopo-No-Ye ในเมืองนารา ผู้ซึ่งเชื่อมั่นในความสามารถของคนพิการและความสำคัญของการสร้างเครือข่ายด้านคนพิการได้ชักชวนองค์กรคนพิการในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกรวม19 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊า สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มองโกลเลีย เนปาล อินเดียและไทย เข้าร่วมเป็นภาคีในการจัดมหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิกขึ้น และใช้การแสดงความสามารถด้านดนตรีของคนพิการเป็นสื่อในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างเครือข่ายขององค์กรคนพิการ และในขณะเดียวกันก็ได้สร้างความตระหนักรู้ต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการในงานศิลปวัฒนธรรมและปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีต่อคนพิการ

          นับเป็นอีกครั้งที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดมหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ในปี 2554ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากในปี 2554 จะเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษาดังนั้น เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติของพระองค์ท่านในฐานะเอกอัครมหาคีตราชันแห่งโลก จึงจะได้มีการอันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ยิ้มสู้ทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษมาขับร้องโดยเหล่าศิลปินคนพิการจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่สำคัญนี้ นอกจากนี้แล้ว ในปีดังกล่าวยังเป็นวาระแห่งการครบรอบปีที่ 20ของการจัดมหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิก อีกด้วย จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ร่วมเฉลิมฉลองวาระพิเศษนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกภายใต้ชื่องานว่า มหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 11: “ยิ้มสู้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนหรือ The 11th Asia-Pacific Wataboshi Music Festival 2011: “The Empowering Smiles for Harmony and Inclusion” ระหว่างวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2554

คุณสมบัติของผู้สมัคร


          คนพิการทุกประเภท สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศและอายุ

เงื่อนไขการส่งบทเพลงเข้าประกวด

          1. เนื้อร้องจะต้องแต่งขึ้นโดยคนพิการที่ส่งผลงานเข้าประกวดเท่านั้น (ทำนองสามารถคิดและร่วมทำกับผู้อื่นได้)

          2. ความหมายของบทเพลงสื่อสารหัวข้อการจัดงานคือ ยิ้มสู้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเช่น แง่มุมการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย รอยยิ้ม การเข้าใจความหลากหลายของมนุษย์ การมีส่วนร่วมหรือการอยู่ร่วมกัน สิทธิและความเสมอภาค เป็นต้น

          3. หลีกเลี่ยงเนื้อหาของเพลงที่กล่าวถึง ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจหรือพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นสาเหตุหรือปัญหาของการมีชีวิตที่ไม่น่าพึงประสงค์หรือยากลำบาก การนำเสนอที่สุดโต่ง (เช่น มีความสามารถพิเศษเหนือคนทั่วไปหรือน่าสงสาร) ความคิดเหมารวม อคติ การตีตรา ความไม่สมบูรณ์หรือความแตกต่าง

          4. ไม่จำกัดแนวเพลงและเนื้อหาของเพลงไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับความพิการ

          5. บทเพลงที่ส่งประกวดต้องไม่ลอกเลียนแบบเนื้อร้อง/ทำนองหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

          6. อนุญาตให้บุคคลอื่นสามารถขับร้องแทนได้ (กรณีผู้แต่งคำร้องไม่สามารถร้องเพลงด้วยตนเองหรือมีข้อจำกัดอื่นๆ)

          7. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินท่านละ 3 บทเพลง

          8. บันทึกเสียงร้องลงในซีดีหรือด้วยวิธีอื่นที่สามารถฟังเสียงร้องได้อย่างชัดเจน พร้อมแนบเนื้อร้องแบบพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือที่ชัดเจน (มีดนตรีหรือไม่มีก็ได้)

          9. ระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมทั้งแนบสำเนาสมุดประจำตัวคนพิการและรูปถ่ายเต็มตัวขนาดโพสการ์ด 1 ใบ ส่งมาพร้อมกับผลงาน

การส่งผลงานเข้าประกวด

          1. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์มาได้ที่

เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ ชั้น
2 อาคารมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เลขที่
546 ถนนลาดพร้าว ซอย 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310

          2. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครเป็นไฟล์ทางอีเมล์: somporn@nmad2006.org

กำหนดการ

          1. เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554

          2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายในวันที่  10 กรกฎาคม 2554 ณ เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ/มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และทางเว็บไซต์ www.nmad2006.orgและ www.wataboshi.net (ผู้ผ่านเข้ารอบจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากเจ้าหน้าที่)

          3. ผู้เข้าร่วมส่งผลงานประกวดทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรในการร่วมกิจกรรม

          4. มอบรางวัลในวันแถลงข่าวภายในเดือนสิงหาคม 2554

          5. ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแสดงผลงานในงานมหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 8 – 13พฤศจิกายน 2554 ที่ประเทศไทยจัดขึ้น ในฐานะตัวแทนศิลปินคนพิการจากประเทศไทย

ขอรับใบสมัครได้ที่

          1. เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ ชั้น 2 อาคารมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ถนนลาดพร้าว ซอย 47แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม.

          2. ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.nmad2006.org  และ www.wataboshi.net  หรือติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์/โทรสาร: 02-539-9958, 539-2916 (กด 25)
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 08-5155-9341, 08-5337-9660
อีเมล์: somporn@nmad2006.org


          หมายเหตุ: กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของผลงานมาโดยละเอียด เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ฯลฯ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อสื่อสารมากที่สุด กรุณาให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554


icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
หน่วยงานสนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional