< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้

โลกร้อน รอบโลก

สิ่งแวดล้อมกับสารปรอท
ปรอทเป็นโลหะที่มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิปกติ มีจุดหลอมเหลว -38.9 C โลหะปรอทและไอปรอทเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจเกือบ 100% ปริมาณของสารปรอท ที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีสาเหตุจากการเผาขยะมูลฝอยและเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยเฉพาะจากถ่านหิน ทำให้พิษภัยของสารปรอทคงคุกคามต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

เกรกอร์ ทิว (Gregory Tew) กล่าวว่า สารปรอทในอากาศมีอายุค่อนข้างยาวนาน ทำให้มีโอกาสเกิดการ ปนเปื้อนทั้งบนดินและในน้ำได้เป็นบริเวณกว้างและที่ทำให้ดูเลวร้ายลงไปอีกคือแบคทีเรียสามารถเปลี่ยนรูปของสารปรอทชนิดต่างๆ ให้กลายเป็นเมทิลเมอร์คิวรี ซึ่งหากเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารก็จะเป็นพิษต่อระบบประสาท

สารปรอทเป็นโลหะเหลวที่มักพบปะปนอยู่กับธาตุชนิดอื่นๆ ในแร่ มีการนำไปใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น แบตเตอรี่แห้ง หลอดฟลูออเรสเซนต์ สวิตช์ไฟ และ สารสำหรับอุดฟัน เป็นต้น เนื่องจากคุณสมบัติของสารปรอทที่ระเหยได้ง่าย ทำให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้ง่าย อาทิเช่น แหล่งน้ำ และพื้นดินได้หลายทาง เช่น จากการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงฟอสซิล การหลอมโลหะ การผลิตซีเมนต์ การเผาขยะ และกระบวนการทำโลหะให้บริสุทธิ์

ดังนั้น หากสารปรอทปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมแบคทีเรีย สามารถเปลี่ยนรูปของสารปรอทอนินทรีย์ไปเป็นสารปรอทอินทรีย์และสะสมในสัตว์น้ำได้ เช่น ที่เกิดขึ้นในอ่าวมินามาตะ ในประเทศญี่ปุ่นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเคมีทิ้งเกลือของสารปรอทลงในทะเลพร้อมกับสารเคมีอื่นๆ เมื่อแบคทีเรียเปลี่ยนเกลือของสารปรอทเป็นเมทิลเมอร์คิวรี และสัตว์ทะเลมากินอาหารบริเวณนั้น สารปรอทก็จะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร เมื่อมนุษย์จับมากินก็จะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ ผลที่เกิดขึ้นมีเด็กจำนวนมากที่เกิดมามีร่างกายและสมองพิการ

พิษของสารปรอทต่อสุขภาพจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น รูปแบบทางเคมีของสารปรอทเพราะหากเป็นเมทิลเมอร์คิวรีจะอันตรายกว่าสารปรอทที่เป็นโลหะปรอท ระยะเวลาที่ได้รับพิษ อายุของผู้ได้รับพิษ วิธีที่ได้รับ เช่น ได้จากการหายใจ การรับประทาน การสัมผัส เป็นต้น

เมื่อร่ายกายได้รับพิษของสารปรอทตามรูปแบบทางเคมีจะมีผลต่อสุขภาพดังนี้

 1.หากได้รับสารปรอทในรูปของเมทิลเมอร์คิวรึจะมีผลต่อ ระบบภูมิคุ้มกันลดน้อยลง เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของระบบการทำงานของเอ็นไซม์ และทำลายระบบประสาท

 2.หากได้รับสารปรอทในรูปโลหะปรอท เมื่อได้รับ ไอของสารปรอททางการหายใจเป็นเวลานานทำให้เกิด อาการสั่น อารมณ์แปรปรวน นอนไม่หลับ ประสาทกล้ามเนื้อเกิดการเปลี่ยนแปลง ปวดศีรษะ การตอบสนองของระบบประสาทเปลี่ยนแปลง หากได้รับในปริมาณมากจะมีผลต่อไต

 3.สารประกอบอื่นๆ ของสารปรอท หากรับประทานเข้าไปจะทำลายกระเพาะและลำไส้ ระบบประสาทและการทำงานของไตสำหรับในน้ำดื่ม กำหนดมาตรฐานให้ไม่เกิน 2 ไมโครกรัมต่อลิตร ทั้งนี้เนื่องจากทาง EPA เชื่อว่าถ้าไม่เกิน มาตรฐานนี้ไม่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์

ฉะนั้นในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราล้วนมีสารพิษทั่วไปอยู่ในรูปแบบต่างๆ ตามสภาวะที่เหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบของสารนั้นๆ ดังนั้น ทุกคนจึงควรตระหนักถึงพิษภัยของโลหะหนักที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ หากจะต้องนำมาใช้หรือทำลายเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราและรุ่นลูกหลานต่อๆ ไป

 


  

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ภาวะโลกร้อน
ฮีตเวฟ ... คลื่นความร้อนที่ควรระวัง
เรียนรู้เรื่องโลกร้อน Global warming & Climate change
โลกร้อน ต้นเหตุเฮอร์ริเคนแรงขึ้น
ข้อปฎิบัติให้ปลอดภัยจากพิบัติภัยแผ่นดินไหว
ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ภาวะโลกร้อน คืออะไร...
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
บทความน่ารู้
ความรู้เรื่อง ดินถล่ม
ถ่านหิน…ถิ่นพลังงาน สานฝันแสงสว่างเมืองไทย
พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกใหม่ พลังงานไทย
นาโนเทค วิจัยโซลาร์เซลล์ จากแก้วมังกร
เชื้อเพลิงชีวภาพ ความท้าทายของอุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก
พบเชื้อราตัวใหม่ ใช้ผลิตเอทานอล ทั้งเป็นหัวเชื้อปุ๋ย
พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานหมุนเวียนที่ไทยไม่ควรมองข้าม
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
พลังลม สู้วิกฤติพลังงาน
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional