< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้

วิธีลดโลกร้อน

“เซเว่น อีเลฟเว่น” นำร่องใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายด้วยแสงอาทิตย์
เซเว่น อีเลฟเว่นนำร่องใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายด้วยแสงอาทิตย์ (มติชน)

เซเว่น อีเลฟเว่น นำร่องประกาศใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายด้วยแสงอาทิตย์ ในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูเก็ต เกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพีพี หวังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ-ลดปัญหาโลกร้อน วางแผนขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ในอนาคต พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำถุงพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพมาใช้ หากราคาปรับลดลงสมเหตุสมผล

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยใช้ถุงพลาสติกรวมกันมากถึง1,800 ตันต่อวัน ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการรณรงค์รักษาสภาพแวด ล้อมจากการใช้ถุงพลาสติกโดยกำหนดให้ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา ใน จ.ภูเก็ต เกาะสมุย เกาะพีพี และเกาะเต่า ใช้ถุงพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุย่อยสลายได้ด้วยแสงอาทิตย์ใส่สินค้าให้แก่ ลูกค้า ซึ่งถุงพลาส- ติกทุกถุงจะมีข้อความระบุบนถุงอย่างชัดเจนว่า "ถุงพลาสติกย่อยสลายด้วยแสงอาทิตย์"

เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ทดลองใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายด้วยแสงอาทิตย์ใส่สินค้ามา 2ปีแล้ว เหตุที่เลือกนำร่องในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และเกาะทั้ง 3แห่ง ก่อน เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไป เป็นจำนวนมากในแต่ละปี จึงต้องการจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่สวยงามเอาไว้ โดยวางแผนว่าจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ในอนาคตนายสุวิทย์ กล่าวและว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการผลิตถุงพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Bio degradable plastics) สำหรับทดลองใช้ใส่สินค้าภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น บางสาขาอีกด้วย

ถุงพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพมีราคาแพงกว่าถุงพลาสติกทั่วไปถึง 7 เท่า เพราะต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตราที่สูงมากแต่บริษัทก็มุ่งมั่นที่จะดำเนินการ ต่อไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสภาพแวด ล้อมร่วมกับผู้บริโภค โดยวางแผนจะขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้ช่วยลดภาษีในการนำเข้า หากสามารถนำถุงพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพมาใช้ได้ก็น่าจะช่วยลดปริมาณขยะ และปริมาณก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อน ได้เป็นอย่างมากนายสุวิทย์ กล่าว

เซเว่น อีเลฟเว่น ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์การใช้ถุงพลาสติกเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมอย่างต่อ เนื่อง อาทิ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรม “45 วัน รวมพลังลดถุงพลาสติก...ลดโลกร้อนโดยให้พนักงานของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามลูกค้าก่อนรับสินค้าว่า ไม่รับถุงพลาสติก ช่วยลดโลกร้อนไหมค่ะ/ครับซึ่งจากการจดบันทึกสถิติยอดลูกค้าปฏิเสธรับถุงพบว่าสามารถลดปริมาณการใช้ถุง พลาสติกได้ถึง 2,702,700 ถุง

เซเว่น อีเลฟเว่น ยังได้จัดโครงการอื่นๆ อาทิ โครงการลดและคัดแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร,จ.พิษณุโลก และ จ.ภูเก็ต โครงการบริจาคถุงพลาสติกคืนเพื่อรีไซเคิล เป็นโครงการที่รณรงค์ภายในองค์กรให้พนักงานของบริษัทนำถุงพลาสติกใช้แล้ว มาบริจาคเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งสามารถรวบรวมถุงพลาสติกได้มากกว่า 30,000 ถุง โครงการร่วมใจใช้ถุงผ้าไม่เรียกหาถุงพลาสติก รณรงค์ให้พนักงานใช้ถุงผ้าใส่ของแทนถุงพลาสติก และโครงการหิ้วถ้วยกาแฟไม่แคร์ถุงพลาสติก ด้วยการจัดทำถุงหูหิ้วรูปตัว T ให้ลูกค้าของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ใช้หิ้วถ้วยเครื่องดื่ม ซึ่งสามารถช่วยให้ลดปริมาณและขนาดของถุงพลาสติกลงได้ เป็นต้น


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553


icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ภาวะโลกร้อน
ฮีตเวฟ ... คลื่นความร้อนที่ควรระวัง
เรียนรู้เรื่องโลกร้อน Global warming & Climate change
โลกร้อน ต้นเหตุเฮอร์ริเคนแรงขึ้น
ข้อปฎิบัติให้ปลอดภัยจากพิบัติภัยแผ่นดินไหว
ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ภาวะโลกร้อน คืออะไร...
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
บทความน่ารู้
ความรู้เรื่อง ดินถล่ม
ถ่านหิน…ถิ่นพลังงาน สานฝันแสงสว่างเมืองไทย
พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกใหม่ พลังงานไทย
นาโนเทค วิจัยโซลาร์เซลล์ จากแก้วมังกร
เชื้อเพลิงชีวภาพ ความท้าทายของอุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก
พบเชื้อราตัวใหม่ ใช้ผลิตเอทานอล ทั้งเป็นหัวเชื้อปุ๋ย
พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานหมุนเวียนที่ไทยไม่ควรมองข้าม
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
พลังลม สู้วิกฤติพลังงาน
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional