< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้

วิธีลดโลกร้อน

เลือกใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่อนแรง อย่างประหยัดพลังงาน

 

 

เลือกใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่อนแรง อย่างประหยัดพลังงาน (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน)

         
จากการที่ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถทำงานได้อย่างเที่ยงตรงและรวดเร็ว ทำให้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น โดยการประยุกต์ระบบหรือโปรแกรม การใช้งานให้สอดคล้องตามสาขาอาชีพ หรือ หน่วยงานต่างๆ เช่น

         
ราชการ มีการใช้คอมพิวเตอร์หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ อาทิ งานทะเบียนราษฎร์ งานจัดเก็บภาษี งานสืบหาอาชญากร เป็นต้น

         
ธุรกิจ ใช้คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี รายการซื้อขาย ควบคุมการผลิต การทำธุรกิจแบบพานิชอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้านำเข้า-ส่งออก เป็นต้น

         
คมนาคม ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการจราจร สำรองที่นั่งโดยสาร เป็นต้น

         
ธนาคาร ใช้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลธุรกรรม ข้อมูลการเงิน ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทำธุรกรรมออนไลน์ เป็นต้น

         
วิศวกรรม ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบงานต่างๆ จำลองสภาวการณ์สำคัญๆเช่น การรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเมื่อเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น

         
การศึกษา ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอน การเรียนออนไลน์กับผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล งานทะเบียนนักศึกษา การเก็บข้อมูลยืมและส่งคืนหนังสือห้องสมุด เป็นต้น

         
การแพทย์ ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการตรวจ รักษาโรค การคำนวณ หรือประมวลผลที่ซับซ้อน เช่น งานศึกษาโมเลกุลทางเคมี งานวิจัยทางการแพทย์ เป็นต้น

         
จึงต้องคำนึงถึงความสิ้นเปลืองพลังงานในการใช้คอมพิวเตอร์ด้วย เพราะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าก็ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด ความละเอียดในการแสดงผลของจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น

         
คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (Desktop) ใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าคอมพิวเตอร์ชนิดกระเป๋าหิ้ว (Notebook)

         
จอภาพ CRT หรือรังสีคาโธด (Cathode Ray Tube) ใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าจอภาพแบบ LCD หรือ จอภาพแบบผนึกเหลว (Liquid Crystal Display)

         
จอภาพที่มีขนาดใหญ่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าจอภาพที่มีขนาดเล็กกว่า เช่น จอภาพขนาด 17 นิ้ว ใช้ไฟฟ้ามากกว่าจอภาพขนาด 15 นิ้ว เป็นต้น

         
จอภาพที่มีความละเอียดในการแสดงผลสูงใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าจอภาพที่ มีความละเอียดในการแสดงผลต่ำกว่า

 

          ดังนั้นควรเลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะตรงตามวัตถุประสงค์การใช้ งาน เพื่อประหยัดพลังงาน เช่น

         
- เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วต่ำ สำหรับงานพิมพ์เอกสารทั่วไป หรืองานที่ไม่ต้องมีการประมวลผล ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานได้

         
- เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบจัดการพลังงาน (Energy management) เช่น คอมพิวเตอร์ที่ผ่านการรับรองโดย Energy Star เพราะคอมพิวเตอร์ชนิดนี้จะใช้กำลังไฟฟ้าเท่ากับคอมพิวเตอร์ทั่วไปขณะใช้งาน แต่จะใช้กำลังไฟฟ้าลดลง 55% ในขณะรอทำงาน หรือเมื่อไม่ได้ใช้งานในระยะเวลาที่กำหนด

          - เลือกใช้คอมพิวเตอร์ชนิดกระเป๋าหิ้ว สำหรับงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทั้งในและนอกที่ทำงาน ซึ่งนอกจากประหยัดกำลังไฟฟ้าแล้วยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแหล่ง จ่ายไฟสำรอง เนื่องจากมีแบตเตอรี่ในตัวสามารถบรรจุไฟใหม่ได้

          - เลือกใช้จอภาพที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป เพราะจอภาพขนาด 15 นิ้ว ใช้พลังงานน้อยกว่าจอภาพขนาด 17 นิ้ว ถึง 20%

         
ที่สำคัญอย่าลืมปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกงาน และปิดจอภาพในเวลาพักเที่ยง หรือเมื่อ ไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาที แค่นี้คุณก็ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

 


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ภาวะโลกร้อน
ฮีตเวฟ ... คลื่นความร้อนที่ควรระวัง
เรียนรู้เรื่องโลกร้อน Global warming & Climate change
โลกร้อน ต้นเหตุเฮอร์ริเคนแรงขึ้น
ข้อปฎิบัติให้ปลอดภัยจากพิบัติภัยแผ่นดินไหว
ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ภาวะโลกร้อน คืออะไร...
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
บทความน่ารู้
ความรู้เรื่อง ดินถล่ม
ถ่านหิน…ถิ่นพลังงาน สานฝันแสงสว่างเมืองไทย
พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกใหม่ พลังงานไทย
นาโนเทค วิจัยโซลาร์เซลล์ จากแก้วมังกร
เชื้อเพลิงชีวภาพ ความท้าทายของอุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก
พบเชื้อราตัวใหม่ ใช้ผลิตเอทานอล ทั้งเป็นหัวเชื้อปุ๋ย
พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานหมุนเวียนที่ไทยไม่ควรมองข้าม
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
พลังลม สู้วิกฤติพลังงาน
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional