< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้

วิธีลดโลกร้อน

ช่วยกันหน่อย มูลฝอยจะน้อยลง

 

 

ช่วยกันหน่อย มูลฝอยจะน้อยลง (โครงการแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง สำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร)

         
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณมูลฝอยสูงถึง วันละประมาณ 8,000 ตัน ต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลถึง 2 พันกว่าล้านบาท ในการรักษาความสะอาดใช้เจ้าหน้าที่มากกว่า 10,000 คน และรถเก็บขนมูลฝอยมากกว่า 2,000 คัน  แต่ท่านช่วยกรุงเทพมหานครลดภาระในการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยได้เพียงแต่ท่านช่วยแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง ช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องเก็บขนและกำจัดให้เหลือน้อยลง ช่วยประหยัดงบประมาณในการเก็บขนและทำลาย ทำให้มีงบประมาณเหลือไปพัฒนางานด้านอื่น ช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น ทำให้ท่าน ครอบครัว และสังคม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ควรแยกทิ้งมูลฝอยอย่างไร

         
ขยะเปียก
         
เป็นขยะที่มีความชื้นมาก และย่อยสลายง่ายได้แก่ เศษอาหาร ผัก ผลไม้และใบไม้ ให้ทิ้งลงในถังขยะเปียกแล้วนำไปกำจัดโดยการหมักทำปุ๋ย

         
ขยะแห้ง
         
เป็นขยะที่มีความชื้นน้อย ประเภทเศษกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เศษผ้า เศษหนังและยางเป็นต้น ควรแยกทิ้งจากขยะเปียก ให้ทิ้งลงในถังขยะแห้ง เพื่อง่ายแก่การนำไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ และเตาเผามูลฝอย รวมทั้งบางส่วนยังสามารถแยกนำมาสู่กระบวนการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล)

         
ขยะหมุนเวียน (รีไซเคิล)
         
เป็นขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้โดย นำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่  กระดาษ พลาสติก แก้ว  และโลหะ ให้แยกไว้เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป

         
กระดาษ
         
กระดาษจากสำนักงาน กระดาษกล่องและกระดาษหนังสือพิมพ์ เก็บรวบรวมไว้ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย

         
แก้ว
         
ขวดแก้วที่ใส่ผลิตภัณฑ์ประเภท เครื่องดื่ม อาหาร  เครื่องปรุง และเครื่องสำอาง เป็นต้น ให้นำผาขวดออกและรินน้ำหรือสิ่งของที่เหลือค้างในขวดออกให้หมดก่อนเก็บรวบรวมในภาชนะรองรับ

         
พลาสติก
         
ขวดแก้วพลาสติกและภาชนะบรรจุพลาสติกแยกฝาออกถ้ามี และนำของที่เหลือค้างออกให้หมด เก็บรวบรวมไว้

         
โลหะ
         
กระป๋องบรรจุเครื่องดื่ม ให้แยกเอาของเหลวภายในออกให้หมด เก็บรวบรวมในภาชนะรองรับ

ทำอย่างไรมูลฝอยจะน้อยลง

         
เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปราศจากมลพิษ เพียงแต่พวกเราช่วยรับผิดชอบต่อมูลฝอยทุกชิ้นที่ทิ้งไป โดยก่อนทิ้งมูลฝอยทุกครั้ง ขอให้พวกเราคำนึงถึงข้อคิด 4 ประการ คือ

         
1.    ลดของที่จะทิ้งให้เหลือน้อยลง (Reduce)
         
การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก จะช่วยลดมูลฝอยประเภทถุงพลาสติกให้น้อยลง การใช้สินค้าที่บรรจุในภาชนะที่ใช้เติมได้อีก (Refill) การใช้กระดาษทั้งสองหน้าก่อนทิ้ง

         
2.    ยังใช้ได้อยู่ให้ใช้ต่อ (Reuse)
         
การนำพลาสติกกลับมาใช้อีก การดัดแปลงภาชนะบรรจุประเภทขวดหรือกล่องมาใช้ประโยชน์ใหม่

         
3.    ยังพอแก้ไขให้แก้ไข (Repair)
         
การนำเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่ใช้แล้วมาซ่อมแซมใช้ต่อไป

         
4.    หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้ช่วยแยกทิ้ง (Recycle)
         
รีไซเคิล        การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
         
รีไซเคิล        ช่วยลดปริมาณมูลฝอยให้น้อยลง
         
รีไซเคิล        ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
         
รีไซเคิล        ช่วยกันประหยัดพลังงาน
         
รีไซเคิล        ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก

โครงการแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง สำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ภาวะโลกร้อน
ฮีตเวฟ ... คลื่นความร้อนที่ควรระวัง
เรียนรู้เรื่องโลกร้อน Global warming & Climate change
โลกร้อน ต้นเหตุเฮอร์ริเคนแรงขึ้น
ข้อปฎิบัติให้ปลอดภัยจากพิบัติภัยแผ่นดินไหว
ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ภาวะโลกร้อน คืออะไร...
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
บทความน่ารู้
ความรู้เรื่อง ดินถล่ม
ถ่านหิน…ถิ่นพลังงาน สานฝันแสงสว่างเมืองไทย
พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกใหม่ พลังงานไทย
นาโนเทค วิจัยโซลาร์เซลล์ จากแก้วมังกร
เชื้อเพลิงชีวภาพ ความท้าทายของอุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก
พบเชื้อราตัวใหม่ ใช้ผลิตเอทานอล ทั้งเป็นหัวเชื้อปุ๋ย
พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานหมุนเวียนที่ไทยไม่ควรมองข้าม
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
พลังลม สู้วิกฤติพลังงาน
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional