< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้

วิธีลดโลกร้อน

พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้

 

 

พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (วารสารตลาดสีเขียว)

โดย ไผ่พิม

         
ในโลกยุคนี้คงต้องยอมรับว่าพลาสติกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของคนเราอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงแม้แต่ความสวยงามแห่งธรรมชาติก็ยังมีดอกไม้พลาสติกมาลอกเลียนแบบได้

         
จากการเสวนา "ตายผ่อนส่ง... จากวิถีการกิน และสารเคมี สู่อาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์"ดร.สุนีย์ เตชะอาภรณ์กุบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้บอกเล่าถึงโทษภัยจากภาชนะใส่อาหารที่ทำจากพลาสติกประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะถ้วยจานชามเมลามีนที่คนไทยเรานิยมใช้แต่แฝงไว้ด้วยสารพิษ ถ้านำมาใส่อาหารร้อนก็จะละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (น้ำยาฟอร์มาลินที่ใช้ดองศพ) หากปนเปื้อนในปริมาณมากมีพิษเฉียบพลันทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ส่งผลระยะยาวก่อมะเร็ง ซึ่งนี่คือสิ่งที่ทุกคนควรรับรู้ และตระหนักถึงพิษภัยใกล้ตัว แล้วเราจะหลีกพ้นจากพลาสติกมากพิษภัยได้อย่างไร?

         
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ริเริ่มโครงการยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพมาตั้งแต่ปี 2547 โดยร่วมมือกับบริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำของประเทศ ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจากพืชผลเกษตรของไทย และส่งเสริมภาคเอกชนที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมร่วมโครงการจนปัจจุบันเราสามารถทำผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปเป็นพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (Biodegradable Plastics)

          พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (Biodegradable Plastics) เป็นพลาสติกที่ผลิตจากพืช เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันฝรั่ง ข้าว และอ้อย เป็นต้น โดยมีกระบวนการผลิตจากการใช้เอนไซม์ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลกลูโคส แล้วนำไปหมักให้ได้เป็นกรมแลคติก จากนั้นนำไปผ่านกระบวนการพอลีเมอร์ไรเซชั่น (Polymerization) ก็จะได้เม็ดพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ PLA (Polylactic Acid) ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษสามารถย่อยสลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ เมื่อนำไปฝังกลบในดินภายหลังการใช้งาน

         
ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้สำหรับกระบวนการผลิตจนถึงการกำจัดทำให้พลาสติกชีวิภาพย่อยสลายได้มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนี่คือการคิดค้นสร้างสรรค์เพื่อชีวิต เพื่อโลกอย่างแท้จริง...


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก

วารสารตลาดสีเขียว 

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

 

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ภาวะโลกร้อน
ฮีตเวฟ ... คลื่นความร้อนที่ควรระวัง
เรียนรู้เรื่องโลกร้อน Global warming & Climate change
โลกร้อน ต้นเหตุเฮอร์ริเคนแรงขึ้น
ข้อปฎิบัติให้ปลอดภัยจากพิบัติภัยแผ่นดินไหว
ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ภาวะโลกร้อน คืออะไร...
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
บทความน่ารู้
ความรู้เรื่อง ดินถล่ม
ถ่านหิน…ถิ่นพลังงาน สานฝันแสงสว่างเมืองไทย
พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกใหม่ พลังงานไทย
นาโนเทค วิจัยโซลาร์เซลล์ จากแก้วมังกร
เชื้อเพลิงชีวภาพ ความท้าทายของอุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก
พบเชื้อราตัวใหม่ ใช้ผลิตเอทานอล ทั้งเป็นหัวเชื้อปุ๋ย
พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานหมุนเวียนที่ไทยไม่ควรมองข้าม
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
พลังลม สู้วิกฤติพลังงาน
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional