< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้

วิธีลดโลกร้อน

“ธนาคารใบไม้” พลังผู้สูงวัย ลดภัยหมอกควัน

 

 

 

ธนาคารใบไม้พลังผู้สูงวัย ลดภัยหมอกควัน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

แปรรูปใบไม้ให้เป็นปุ๋ย เพิ่มรายได้      

         
ฤดูหนาวมาถึงคราใด บรรยากาศและสีสันของธรรมชาติในภาคเหนือของไทยดึงดูดผู้คนไปเยือนปีละหลายล้านคนสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างเป็นกอบเป็นกำแต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ความคึกคักทางเศรษฐกิจต้องสะดุดเป็นระยะจากปัญหาหมอกควันที่คุกคามอย่างรุนแรง เพราะสภาพภูมิประเทศของภาคเหนือตอนบนล้อมรอบด้วยภูเขาสูง บางบริเวณเป็นหุบเขาและแอ่งกระทะ จึงเก็บกักฝุ่นละอองและหมอกควันจากการเผาไหม้ทุกชนิด จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเชียงใหม่ และลำปาง

 เผาขยะผลกระทบที่มากกว่าไฟป่า

         
จากรายงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ปัญหามลพิษจากหมอกควันที่ปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือมีความรุนแรงที่สุดในปี 2550และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามเข้าไปป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จนในปี 2551 สามารถลดจำนวนวันที่ฝุ่นเกินมาตรฐานลงได้เหลือ 6 วัน จาก 31 วันในปี2550 แต่การเกิดภาวะหมอกควันก็ยังคงมีอยู่ และในปี 2551 จ.เชียงใหม่ ยังมีผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันถึง 67,996 ราย

         
จากการจัดเวทีเพื่อรวบรวมปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขภาวะหมอกควันในพื้นที่ 24 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับศูนย์ประสานงานสร้างสุขเพื่อสังคม ได้ข้อสรุปว่าปัญหาหมอกควันเกิดจากพฤติกรรมการเผา เช่น เผาขยะ เผาเศษหญ้า เผาใบไม้ กิ่งไม้ เผาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่

         
อัญชนา นิติคุณ ผู้รับผิดชอบ โครงการผู้สูงอายุอาสาสร้างเสริมสุขภาพชุมชนและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมด้วยธนาคารใบไม้ของสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล่าว่า เหตุที่ผู้สูงอายุมีบทบาทมากในเรื่องนี้ เพราะที่ผ่านมา กลุ่มผู้สูงอายุจะมีพฤติกรรมชอบกวาดใบไม้ ใบหญ้าแล้วจุดไฟเผาทั้งเช้าและเย็น ทำให้คนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงต้องดมควันพิษทั้งช่วงตื่นนอนตอนเช้า และเมื่อกลับจากเรียนหรือทำงานในตอนเย็น

         
จุดนี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงเพราะเกิดขึ้นทุกวัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่พบว่า อำเภอที่เกิดไฟป่ามาก จำนวนผู้ป่วยกลับไม่มากเท่าอำเภอที่มีการเผาในโล่งแจ้งเป็นประจำ

ธนาคารใบไม้... ฝากแทน เผา

         
โครงการผู้สูงอายุอาสาสร้างเสริมสุขภาพชุมชนและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมด้วยธนาคารใบไม้ ที่ สสส.ให้การสนับสนุน จึงเป็นทางเลือกที่เกิดขึ้นใน 6 พื้นที่ ที่มีข้อมูลสถิติผู้เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจจำนวนมากในช่วงที่เกิดภาวะหมอกควัน ได้แก่ หมู่บ้านท่าข้ามใต้ อ.ฮอด,หมู่บ้านโฮ่งมะค่า อ.จอมทอง, หมู่บ้านจอมคีรีอ.เชียงดาว, หมู่บ้านชัยสถาน อ.แม่อาย, หมู่บ้านสันทรายคลองน้อย อ.ฝาง และหมู่บ้านคายนอก อ.แม่อาย

         
เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นแกนนำในการดำเนินงาน ธนาคารใบไม้และให้เยาวชนเป็นตัวเชื่อมกับครอบครัวและชุมชนในการนำใบไม้ เศษไม้มาใช้ประโยชน์ ฝากผ่านธนาคาร ธนาคารก็จะนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยกลับมาขายให้กับเกษตรกรในชุมชน เงินที่ได้ก็จะหมุนเวียนกลับมารับซื้อใบไม้ เศษไม้ต่อไป เป็นการหมุนเวียนทุนที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

         
ประวิช คมขำ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง หนึ่งในผู้ร่วมโครงการ บอกว่ากิจกรรมของโครงการไม่เพียงแต่ทำให้สภาวะสิ่งแวดล้อมดี ขจัดฝุ่นควัน และขยะเรี่ยราดในชุมชนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้สูงอายุแน่นแฟ้นขึ้น จากเดิมภาพชินตาของคนทั่วไป คือตื่นเช้า วัยแรงงานออกไปทำงานนอกบ้าน ปล่อยให้คนเฒ่าคนแก่กวาดขยะ กวาดใบไม้มาสุมรวมกันแล้วจุดไฟเผาเกือบทุกวัน ขณะที่เด็กๆ มักใช้เวลาหมดไปกับการเตรียมตัวและเดินทางไปโรงเรียน ส่วนตอนเย็นก็กลับมาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ หรือดูโทรทัศน์ แต่เมื่อเกิดโครงการนี้ขึ้น เด็กกลับกระตือรือร้นที่จะใช้เวลาว่างช่วยเหลือผู้เฒ่าผู้แก่เก็บกวาดเศษไม้ ใบไม้ และบรรจุไว้ในกระสอบเตรียมขายฝากธนาคาร ที่มีผู้สูงอายุในท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงาน ในราคากิโลกรัมละ 2 บาท

         
ขยะที่รับฝากไว้ จะถูกนำมาทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ เมื่อครบกำหนดก็กันส่วนหนึ่งแจกจ่ายเป็นดอกเบี้ยสำหรับคนที่นำใบไม้มาขายอีกส่วนหนึ่งจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจภายในชุมชนที่มีการสั่งจองเข้ามาล่วงหน้า เพราะโดยกายภาพของพื้นที่ ทำการเกษตรเป็นหลัก อาทิสวนลำไย มะม่วง นาข้าว ชาวบ้านจึงต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี ที่นับวันจะมีราคาสูงขึ้นทุกขณะ

พลังผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนสมดุลสู่ธรรมชาติ

         
ทางด้าน ใจ๋ นันต๊ะวงศ์ประธานโครงการธนาคารใบไม้ หมู่บ้านโฮงมะค่า เล่าเสริมว่า ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากโครงการ คือทำให้ผู้สูงอายุตื่นตั วมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กัน จึงรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ยังมีความรู้ความสามารถ ที่ช่วยพัฒนาท้องถิ่นได้ เมื่อนัดหมายให้ทำกิจกรรม เช่น การเปิดธนาคารรับซื้อใบไม้จากเด็กนักเรียน หรือทำปุ๋ยอินทรีย์ ก็เต็มใจให้ความร่วมมืออย่างดี บางรายสนใจขนาดนำวิธีการทำปุ๋ยกลับไปทำใช้เองภายในบ้านของตนเอง เนื่องจากทราบดีว่าในช่วงที่ผ่านมา มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในพื้นที่อย่างมหาศาล ทำให้สภาพดินเริ่มเสื่อมโทรม หากสามารถใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ได้ ก็จะเป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้

         
นับเป็นพลังความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มผู้สูงอายุ ที่พยายามพิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้สะอาดปราศจากมลพิษ ผลจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกเผาขยะ นอกจากช่วยลดปัจจัยเสี่ยงโรคระบบทางเดินหายใจและมะเร็งปอดลง ยังสร้างรายได้เสริมสู่ชุมชน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งเริ่มมองเห็นความสำคัญ เตรียมบรรจุเป็นแผนงานขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก

  

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ภาวะโลกร้อน
ฮีตเวฟ ... คลื่นความร้อนที่ควรระวัง
เรียนรู้เรื่องโลกร้อน Global warming & Climate change
โลกร้อน ต้นเหตุเฮอร์ริเคนแรงขึ้น
ข้อปฎิบัติให้ปลอดภัยจากพิบัติภัยแผ่นดินไหว
ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ภาวะโลกร้อน คืออะไร...
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
บทความน่ารู้
ความรู้เรื่อง ดินถล่ม
ถ่านหิน…ถิ่นพลังงาน สานฝันแสงสว่างเมืองไทย
พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกใหม่ พลังงานไทย
นาโนเทค วิจัยโซลาร์เซลล์ จากแก้วมังกร
เชื้อเพลิงชีวภาพ ความท้าทายของอุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก
พบเชื้อราตัวใหม่ ใช้ผลิตเอทานอล ทั้งเป็นหัวเชื้อปุ๋ย
พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานหมุนเวียนที่ไทยไม่ควรมองข้าม
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
พลังลม สู้วิกฤติพลังงาน
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional