< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้

วิธีลดโลกร้อน

ป้องกันน้ำท่วม เริ่มวันนี้ เริ่มเดี๋ยวนี้ ที่ตัวเรา
ป้องกันน้ำท่วม เริ่มวันนี้ เริ่มเดี๋ยวนี้ ที่ตัวเรา (สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม)

          แต่ก่อนเห็นฝนตกก็ดีใจที่จะมีน้ำใช้ในการผลิต  ข้าวปลาอาหารจะเพียงพอต่อการกินและการส่งออก  แต่เดี๋ยวนี้ยังไม่ทันเห็นฝนเลย  เพียงได้ยินคำเตือนช่วงหลังข่าว ก็เกิดความวิตกกังวลว่าน้ำท่วมอีกหรือเปล่า จะกลับบ้านลำบากไหม จะต้องเตรียมอะไรไปบ้างเพื่อจะได้ไม่ลำบากเมื่อฝนตกหนักตามคำเตือน ความแปรปรวนของภูมิอากาศ ฟ้าฝนได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น 

          ขณะที่พื้นที่รองรับน้ำฝนมีขีดความสามารถในการดูดซับและชลอการไหลของน้ำฝน จากที่สูงให้ไหลช้าลงได้ลดลงตามลำดับ แต่ก่อนป่าไม้ที่ปกคลุมบนภูเขาช่วยทำหน้าที่ดูดซับและชลอการไหลของน้ำภาย หลังฝนได้เป็นอย่างดี แต่พื้นที่ป่าที่ลดลง ทำให้น้ำปริมาณมากที่ตกลงมาไหลบ่าลงสู่พื้นที่ราบอย่างรวดเร็ว  ทำความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูก  ที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน และชีวิต เป็นจำนวนมาก และเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

          อะไรเป็นปัจจัยทำให้พื้นที่รองรับน้ำฝนซึมซับน้ำได้ลดน้อยลง  คำตอบ ก็คือ การลดน้อยลงของพืชพรรณที่ปกคลุมดิน  การที่ต้นไม้ใหญ่ถูกตัดโค่นมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  การฟื้นตัวของป่าธรรมชาติเป็นไปด้วยความยากลำบาก  เพราะเมล็ดพันธุ์จากป่ามีโอกาสงอกได้น้อยลงเนื่องจากการลดน้อยลงของสัตว์ป่าที่ถูก ล่า ฆ่า จับ และถูกแย่งอาหารอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ไม่มีสัตว์ป่าทำหน้าที่กระจายเมล็ดพันธุ์ให้ป่าฟื้นตัวตามธรรมชาติ

          อาหารของสัตว์ป่าถูกยื้อแย่งออกมากินและขายโดยชาวบ้านและชาวเมืองเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จากความเคยชิน ความชอบ และรู้เท่าไม่ถึงการณ์จนหลายคนหลงไปว่าเป็นอาหารของตนเอง ไม่เกี่ยวกับสัตว์ป่า หรือระบบนิเวศแต่อย่างใด เป็นเหตุให้พันธุ์ไม้ในป่าเสื่อมโทรมเร็งลง พืชพรรณที่ถูกเก็บรวบรวมเหล่านี้ เป็นอาหารจานโปรดของใครต่อใครหลายคนมาเป็นเวลานาน ถึงแม้จะมีใครบอกกล่าวว่าไม่ดีไม่ถูกต้องเพราะเป็นอาหารสัตว์ป่า  เป็นพืชพรรณที่ช่วยยึดเหนี่ยวผิวดินไม่ให้ถูกกัดเซาะเมื่อคราวฝนตก และน้ำหลาก เป็นพืชพรรณที่จะช่วยชลอการแพร่กระจายไฟป่า  เป็นพืชพรรณที่จะช่วยปรับแต่งดินให้มีความพร้อมที่จะรองรับการงอกและเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ในป่า เพื่อสืบทอดภาระในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าให้ยาวนานที่สุด  

          จะด้วยเหตุผลและความสำคัญต่อการฟื้นตัวของป่า หรือการดำรงคงอยู่ของป่าและระบบนิเวศในป่า อย่างไรก็ตาม การรับรู้เหตุผลดังกล่าวจะช่วยยับยั้งคนบางคนมิให้ตามหาซื้อและบริโภคได้ เท่านั้น  ขณะที่คนส่วนใหญ่ยังซื้อหาและบริโภคอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งการส่งออกไปขายตลาดต่างประเทศ  ที่จะเป็นปัจจัยช่วยเร่งรัดให้เกิดการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศจนยากที่หยุดยั้งไว้ได้

          ถ้าการรับรู้ความเสียหายและความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จะทำให้เกิดความเป็นห่วง ความวิตกกังวล และความอยากจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหล่านั้นได้บ้างละก็ ท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่มีศักยภาพที่จะทำให้ทั้งการแก้ไขและป้องกันปัญหาไปพร้อม ๆ กัน   ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของการระดมความช่วยเหลือเฉพาะหน้าแก่ผู้ประสบภัย 

          และยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยกันลดและป้องกันน้ำท่วมด้วยการไม่ส่ง เสริมสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์จากป่า นับแต่การบริโภคสัตว์ป่าทุกชนิด จะด้วยเหตุผลด้านความแปลกของรสชาติหรือด้าน การบำรุงและบำบัดรักษาก็ตาม รวมไปถึงการไม่หาซื้อ และใช้ไม้เนื้อแข็งและไผ่จากป่าธรรมชาติ  

          ที่สำคัญคือ การลด หลีกเลี่ยง และเลิก การบริโภคพืชพรรณและผลผลิตของพืชพรรณจากป่า เช่น ผักหวาน เห็ดโคน  และหน่อไม้ โดยเฉพาะหน่อไม้ที่เป็นอาหารที่พวกเราหาซื้อมารับประทานกันแทบทุกวันตลอดทั้งปี เป็นหน่อไม้ที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมจากป่า เป็นหน่อไม้ไผ่ลวกไม่ใช่หน่อไม้ไผ่ตงที่มีการปลูกในหลายจังหวัด ซึ่งหน่อไม้ไผ่ลวกที่ขายอยู่ทั่วไปส่วนใหญ่เป็นหน่อที่เก็บมาจากการงอกในป่า เกือบทั้งหมด  จนเป็นเหตุให้แม้แต่ป่าไผ่ก็เสื่อมโทรม  และใช้เวลายาวนานมากขึ้นในการฟื้นตัวตามธรรมชาติ  เนื่องจากการทดแทนเป็นไปด้วยความยากลำบาก

          ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยและไม่น่าจะช่วยป้องกันและลดความเสียหายจากการ เกิดน้ำท่วมได้เลย  แต่จุดเริ่มต้นง่าย  ๆ นี้แหละที่จะทำให้เราเริ่มคิดถึงหนทางอื่น ๆ ที่ควรจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อมิให้ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกันต้นเหตุที่ทำให้ เกิดน้ำท่วมและความเสียหายจากน้ำท่วมได้อีก  การช่วยจัดหาสิ่งของและรวบรวมปัจจัยส่งไปช่วยผู้ประสบภัยเป็นทางหนึ่งที่จะบรรเทาความยากลำบากให้แก่ผู้ประสบภัย แต่ถ้าจะช่วยป้องกันมิให้ผู้ประสบภัยต้องยากลำบากอีก ก็จะต้องหาหนทางมีส่วนช่วยในการป้องกัน และลดมิให้พื้นที่รับน้ำฝนเสื่อมโทรมลงมากกว่านี้อีก

          การลดและเลิกการบริโภคหน่อไม้ไผ่ลวกที่ได้จากป่าธรรมชาติจะช่วยได้อย่างมาก ช่วยได้อย่างแท้จริง จนกว่าจะเริ่มมีการปลูกไผ่ลวกในพื้นที่เกษตรกรรม และเก็บหน่อไม้ออกมาขายเป็นเรื่องเป็นราว  เราจึงจะหันมาซื้อหาและบริโภคหน่อไม้ไผ่ลวกจากผู้ผลิตเหล่านี้อย่างกว้างขวางขอขอบคุณข้อมูลจาก

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ภาวะโลกร้อน
ฮีตเวฟ ... คลื่นความร้อนที่ควรระวัง
เรียนรู้เรื่องโลกร้อน Global warming & Climate change
โลกร้อน ต้นเหตุเฮอร์ริเคนแรงขึ้น
ข้อปฎิบัติให้ปลอดภัยจากพิบัติภัยแผ่นดินไหว
ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ภาวะโลกร้อน คืออะไร...
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
บทความน่ารู้
ความรู้เรื่อง ดินถล่ม
ถ่านหิน…ถิ่นพลังงาน สานฝันแสงสว่างเมืองไทย
พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกใหม่ พลังงานไทย
นาโนเทค วิจัยโซลาร์เซลล์ จากแก้วมังกร
เชื้อเพลิงชีวภาพ ความท้าทายของอุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก
พบเชื้อราตัวใหม่ ใช้ผลิตเอทานอล ทั้งเป็นหัวเชื้อปุ๋ย
พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานหมุนเวียนที่ไทยไม่ควรมองข้าม
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
พลังลม สู้วิกฤติพลังงาน
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional