< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้

วิธีลดโลกร้อน

โครงการพลังงานลม ลดโลกร้อนพลังงานลม

ภาวะโลกร้อน

        พลังงานลม (Wind Energy) ลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและกำลังลม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าลมเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มีอยู่ในตัวเอง ในปัจจุบันมนุษย์จึงได้ให้ความสำคัญและนำพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากพลังงานลมมีอยู่โดยทั่วไป ไม่ต้องซื้อหา เป็นพลังงานที่สะอาด (Green Energy) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น เช่นนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า (Wind Generator) และเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน และอนาคต        กังหันลมภาวะโลกร้อน        กังหันลม (Wind Turbine) คือ เครื่องจักรกลอย่างหนึ่งที่สามารถรับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมให้เป็นพลังงานกลได้ จากนั้นนำพลังงานกลมาใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น การบดสีเมล็ดพืช การสูบน้ำ หรือในปัจจุบันใช้ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า การพัฒนากังหันลมเพื่อใช้ประโยชน์มีมาตั้งแต่ชนชาวอียิปต์โบราณและมีความต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยการออกแบบกังหันลมจะต้องอาศัยความรู้ทางด้านพลศาสตร์ของลมและหลักวิศวกรรมศาสตร์ ในแขนงต่างๆ เพื่อให้ได้กำลังงาน พลังงาน และประสิทธิภาพสูงสุด


        รูปแบบของเทคโนโลยีกังหันลม


        กังหันลมสามารถแบ่งออกตามลักษณะการจัดวางแกนของใบพัดได้ 2 รูปแบบ คือ

        1. กังหันลมแนวแกนตั้ง (Vertical Axis Turbine (VAWT)) เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนและใบพัดตั้งฉากกับการเคลื่นที่ของลมในแนวราบ

        2. กังหันลมแนวแกนนอน (Horizontal Axis Turbine (HAWT)) เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ โดยมีใบพัดเป็นตัวตั้งฉากรับแรงลม


        ส่วนประกอบของเทคโนโลยีกังหันลม

        1. กังหันลมเพื่อสูบน้ำ (Wind Turbine for Pumping) เป็นกังหันลมที่รับพลังงานจลน์ จากการ เคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกลเพื่อใช้ในการชักหรือสูบน้ำจากที่ ต่ำขึ้นที่สูง เพื่อใช้ ในการเกษตร การทำนาเกลือ การอุปโภคและการบริโภค ปัจจุบันมีใช้อยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบระหัดและแบบสูบชัก

        2. กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า (Wind Turbine for Electric) เป็นกังหันลมที่รับพลังงาน จลน์จากการเคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกล จากนั้นนำพลังงานกลมาผลิตเป็นพลังงาน ไฟฟ้า ปัจจุบันมีการนำมาใช้งานทั้ง กังหันลมขนาดเล็ก (Small Wind Turbine) และกังหันลมขนาด ใหญ่ (Large Wind Turbine)        กังหันลม ลดโลกร้อนภาวะโลกร้อน

        พลังงานลมเป็นพลังงานจากธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์โดยอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่า “กังหันลม” เป็นตัวสกัดกั้นพลังงานจลน์ของกระแสลม แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานกล จากนั้นจึงนำพลังงานกลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ เช่น สูบน้ำ หรือ ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า

        ปัจจุบันปัญหาโลกร้อน กำลังรุมเร้าชาวโลก สิ่งมีชีวิต และธรรมชาติในทุกแถบพื้นที่บนโลกนี้ “พลังงานลม” เป็นตัวช่วยหนึ่ง ที่ทุกประเทศ ต่างพยายามศึกษา ค้นคว้าเพื่อนำ “พลังงานลม” ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนมาใช้ประโยชน์ต่างๆ ที่สำคัญก็คือ การนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อผลตอบกลับที่คุ้มค่ากว่านี้ก็คือการช่วยสกัด หรือหยุดโลกร้อนในทุกวันนี้ให้ได้

        ในประเทศไทย กระทรวงพลังงาน ก็พยายามศึกษาค้นคว้าเรื่องของพลังงานทดแทน โดยจะเห็นได้ว่าส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน ปัจจุบันประเทศไทยผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมได้ทั้งสิ้นประมาณ 0.5 เมกะวัตต์ โดยขณะนี้กังหันลมขนาดใหญ่ของไทยอยู่ที่แหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 150 กิโลวัตต์

        “แม้ว่าประเทศไทยจะมีพื้นที่เพียง 2 % ที่สามารถแปลงพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยกังหันลมได้ แต่ถือว่า พลังงานลมมีความบริสุทธิ์ไม่ก่อให้เกิดมลพิษเหมือนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดอื่น และภาคใต้มีความเหมาะสมที่ควรได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง เพราะตั้งแต่ชาวบ้านในชนบทและคนที่อยู่ในเมืองก็สามารถทำได้ โดยการติดตั้งกังหันรับลมได้ทั้งบนดาดฟ้าและมุมตึก เก็บพลังงานไฟฟ้าสู่แบตเตอรี่ ขอเพียงมีความแรงลมเท่ากับความแรงของพัดลมเบอร์ 3 ก็พอ”

        กังหันลมที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือแบบแกนนอนกับแกนตั้ง แต่แรงลมในประเทศไทยเหมาะกับกังหันแกนตั้ง ด้วยการเคลื่อนที่ของลมคล้ายกับน้ำ หรือหากมีพื้นที่กว้างก็จะมีความเร็วต่ำ แต่หากพัดในพื้นที่แคบจะมีความแรงลมมาก ทำให้สามารถนำกังหันลมติดตั้งได้ทั้งชนบทและในเมือง วัสดุในการผลิตกังหันลมหลักๆ ประกอบด้วย ใบพัดซึ่งสามารถผลิตจากสังกะสีได้ แม่เหล็ก ขดลวด และแบตเตอรี่ เป็นต้น ซึ่งต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมถูกกว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยกังหันลมลงทุน 6 แสนบาท/เมกะวัตต์ ขณะที่โรงไฟฟ้าจะนะต้องลงทุน 23 ล้าน/เมกะวัตต์ ยังไม่นับรวมต้นทุนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต (ผศ.ประสาท : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน, 14 เมษายน 2551)

        พลังงานลมถือเป็นพลังงานสะอาด ที่ช่วยลดโลกร้อนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างไร


อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับพลังงานลม และกังหันลมเพิ่มเติมได้ที่นี่ขอขอบคุณข้อมูลจาก :
- กรมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
- Greenenergy
- หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน (14 เมษายน 2551)
- ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ภาวะโลกร้อน
ฮีตเวฟ ... คลื่นความร้อนที่ควรระวัง
เรียนรู้เรื่องโลกร้อน Global warming & Climate change
โลกร้อน ต้นเหตุเฮอร์ริเคนแรงขึ้น
ข้อปฎิบัติให้ปลอดภัยจากพิบัติภัยแผ่นดินไหว
ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ภาวะโลกร้อน คืออะไร...
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
บทความน่ารู้
ความรู้เรื่อง ดินถล่ม
ถ่านหิน…ถิ่นพลังงาน สานฝันแสงสว่างเมืองไทย
พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกใหม่ พลังงานไทย
นาโนเทค วิจัยโซลาร์เซลล์ จากแก้วมังกร
เชื้อเพลิงชีวภาพ ความท้าทายของอุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก
พบเชื้อราตัวใหม่ ใช้ผลิตเอทานอล ทั้งเป็นหัวเชื้อปุ๋ย
พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานหมุนเวียนที่ไทยไม่ควรมองข้าม
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
พลังลม สู้วิกฤติพลังงาน
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional