< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้

ภาวะโลกร้อน

เรียนรู้เรื่องโลกร้อน Global warming & Climate change

 

 

เรียนรู้เรื่องโลกร้อน Global warming & Climate change (โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา)

ความหมายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)

          “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของอากาศ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการภายในและภายนอกหรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ บรรยากาศ หรือพื้นดิน ที่มาจากกิจกรรมต่อเนื่องของมนุษย์โดยการเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ชัด (สามารถวัดได้) เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ, การเปลี่ยนแปลงของกระแสลม, การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝน ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ อาจเป็นทศวรรษ (10 ปี) หรือยาวนานกว่านั้น (ร้อยปี พันปี...ล้านปี)

ความหมายของภาวะโลกร้อน (Global warming)

          ภาวะโลกร้อน (Global warming) คือ การที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น โดยทั่วไปแล้ว ภาวะโลกร้อน จะหมายความถึง ผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ เนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์  และก๊าซเรือนกระจกนี้เองทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับความร้อนเอาไว้ไม่ให้ออกไป จากโลกได้ โดยส่งผลให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิดจะต้องอพยพย้ายถิ่น หรืออาจสูญพันธุ์ไป โรคเขตร้อน ที่มียุงเป็นพาหะนำโรคจะแพร่กระจายไปยังเขตอบอุ่น พื้นที่เกษตรกรรมจะได้รับผลกระทบ ส่งผลต่อการผลิตอาหารของโลก ผู้คนนับล้านจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และอื่นๆอีกมากมาย

สาเหตุของภาวะโลกร้อน

          ภาวะโลกร้อนคือผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ เนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งก๊าซเรือนกระจกหลักได้แก่

         
* ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)ที่ มาจากการหายใจของสัตว์, การย่อยสลาย,การเผา เช่น ไฟป่า, การระเหยจากมหาสมุทร,การเผาไหม้ซากฟอสซิล เช่น น้ำมัน, ถ่านหิน
          * ก๊าซมีเทน (CH4) ที่เกิดจากการทับถมของซากสิ่งมีชีวิตใต้ดิน, การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน, นาข้าวหรือพื้นที่น้ำท่วมขัง, แหล่งทิ้งหรือกำจัดขยะ
         
* ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) จากการย่อยสลายในดิน, ปุ๋ยที่มีไนโตรเจน, การเผาไหม้ซากฟอสซิล และจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเส้นใยไนลอน อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก ที่ใช้กรดไนตริกในกระบวนการผลิต
         
* ก๊าซซีเอฟซี (CFC) หรือ คลอโรฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซชนิดนี้เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น (ไม่มีตามธรรมชาติ) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทำความเย็น และอุตสาหกรรมผลิตสี      
         
* ก๊าซโอโซนระดับผิวโลก (O3)ที่ อยู่ในชั้นโทรโพสเฟียร์

         
เดิมทีนั้นก๊าซเรือนกระจกมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้หากมีในปริมาณที่ เหมาะสม โดยก๊าซเรือนกระจกนั้นมีเพื่อรักษาความอบอุ่นให้กับโลก ทำให้สิ่งมีชีวิตภายในเรือนกระจกนั้นมีอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโต แต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวไปไกลมากขึ้นการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมก็มากขึ้น เป็นทวีคูณ เช่น การนำฟอสซิลมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงต่างๆ การผลิตสารสังเคราะห์จากอุตสาหกรรม หรือการผลิตขยะที่เหลือจากการบริโภค เหล่านี้คือกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งนั้น และมันยังส่งผลให้ตัวการที่ทำหน้าที่ดูดซับความร้อนจากแสงอาทิตย์เพิ่มมาก ขึ้น และแน่นอนว่าอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นนั้นมาจากความหนาของเรือนกระจกที่หนา ขึ้นนั่นเอง

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

          ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว เช่น การละลายของธารน้ำแข็ง ใน Alaska, น้ำทะเลสูงขึ้นทำให้เกาะเวลสเคท ในบริเวณหมู่เกาะฮาวายจมหายไป, การเกิดคลื่นความร้อนในยุโรป ที่อุณหภูมิสูงถึง 40 C, ปะการังในมหาสมุทรอินเดียบริเวณหมู่เกาะเซเชลล์ หมู่เกาะมัลดีฟ อินโดนีเซีย ศรีลังกา ไทยและอื่นๆ เกิดการฟอกขาวและตายลง, การเกิดพายุเฮอร์ริเคนในอเมริกากลาง และอื่นๆ โดยนักวิทยาศาสตร์ได้คาดการณ์ไว้ว่า หากอุณหภูมิโลกยังคงสูงขึ้น สิ่งมีชีวิตหลายชนิดจะต้องอพยพย้ายถิ่น หรืออาจสูญพันธุ์ไปจากโลก โรคเขตร้อนที่มียุงเป็นพาหะนำโรคจะแพร่กระจายไปยังเขตอบอุ่น พื้นที่เกษตรกรรมจะได้รับผลกระทบ ส่งผลต่อการผลิตอาหารของโลก ผู้คนนับล้านจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น

แนวทางการแก้ไข

          หากการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหน้าที่ของคน เพียงกลุ่มเดียวคงไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะทุกคนบนโลกเป็นผู้ก่อปัญหาขึ้นมาทั้งนั้น และสาเหตุที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การบริโภคที่เกินความจำเป็นของมนุษย์ และวิธีการลดโลกร้อนนั้นก็มีวิธีง่ายๆ เช่น

         
* ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ช่วยรักษา สิ่งแวดล้อม เช่น ป้ายฉลากเขียว ประหยัดไฟเบอร์ 5 มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์
         
* เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไส้มาใช้แบบหลอด คอมแพคฟลูออเรสเซนต์จะประหยัดไฟได้ถึงร้อยละ 75-80 เมื่อเทียบกับหลอดไส้
         
* ใช้ฝักบัวชนิดประหยัดน้ำ (Water Efficient Showerhead) แทนการอาบน้ำแบบใช้ตัก เพราะ สามารถประหยัดน้ำได้ถึงร้อยละ 25-75
         
* ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะช่วยลดการใช้น้ำมันลงได้ 20%
         
* ทานอาหารที่ผลิตในประเทศ เพราะการขนส่งต้องใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงและยังปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย
         
* ปลูกต้นไม่เพื่อเพิ่มตัวดูดซับคาร์บอน ไดออกไซด์


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา

 

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

 

 

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ภาวะโลกร้อน
ฮีตเวฟ ... คลื่นความร้อนที่ควรระวัง
เรียนรู้เรื่องโลกร้อน Global warming & Climate change
โลกร้อน ต้นเหตุเฮอร์ริเคนแรงขึ้น
ข้อปฎิบัติให้ปลอดภัยจากพิบัติภัยแผ่นดินไหว
ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ภาวะโลกร้อน คืออะไร...
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
บทความน่ารู้
ความรู้เรื่อง ดินถล่ม
ถ่านหิน…ถิ่นพลังงาน สานฝันแสงสว่างเมืองไทย
พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกใหม่ พลังงานไทย
นาโนเทค วิจัยโซลาร์เซลล์ จากแก้วมังกร
เชื้อเพลิงชีวภาพ ความท้าทายของอุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก
พบเชื้อราตัวใหม่ ใช้ผลิตเอทานอล ทั้งเป็นหัวเชื้อปุ๋ย
พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานหมุนเวียนที่ไทยไม่ควรมองข้าม
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
พลังลม สู้วิกฤติพลังงาน
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional