< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้

บทความน่ารู้

พบเชื้อราตัวใหม่ ใช้ผลิตเอทานอล ทั้งเป็นหัวเชื้อปุ๋ย

          เมื่อวันที่ 31 ส.ค. นางผ่องศรี ศิวราศักดิ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องประสบปัญหาวิกฤติด้านพลังงานเชื้อเพลิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานมากกว่าร้อยละ 65 ของการบริโภคพลังงานภายในประเทศ และมากกว่าร้อยละ 80 เป็นการนำเข้าพลังงานในรูปของน้ำมันเชื้อเพลิง

          นอกจากนี้ มีการคาดการณ์ว่าในอีก 30 ปีข้างหน้า พลังงานเชื้อเพลิงน้ำมันจะหมดลง ประกอบกับราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ทุกประเทศจึงพยายามมองหาพลังงานทดแทน และพลังงานทดแทนที่มีการพูดถึงกันมากก็คือ การผลิตเอทานอลขึ้นมาใช้ เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมในเรื่องของวัตถุดิบ หรือพืชผลทางการเกษตรที่จะนำมาใช้ในการผลิตเอทานอล อาทิ อ้อย มันสำปะหลัง และวัสดุ เหลือทิ้ง เช่น ฟางข้าว และกากมันสำปะหลัง 

          อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาตนได้เริ่มทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตเอทานอลเมื่อ 6 ปีที่แล้ว โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ทั้งฟางข้าวและกากมันสำปะหลัง ซึ่งในระยะแรกได้มีการทดลองผลิตเอทานอลด้วยวิธีการหมักแบบสองขั้นตอน ซึ่งมีการทดลองกันอย่างแพร่หลาย จะต้องใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างมากและหลายขั้นตอน แต่ในระยะหลังได้ทดลองด้วยวิธีการรวมปฏิกิริยาแบบขั้นตอนเดียว ซึ่งจะมีวิธีการที่ไม่ซับซ้อน และใช้ระยะเวลาน้อยกว่าแบบสองขั้นตอน

          โดยการหมักยีสต์และเชื้อราไว้ด้วยกัน เชื้อราจะไปทำปฏิกิริยากับกากมันสำปะหลังทำให้ได้น้ำตาล จากนั้นยีสต์จะไปเปลี่ยนน้ำตาลที่ออกมาจนเกิดปฏิกิริยาเป็นเอทานอลในน้ำหมัก คิดเป็น 63 ลิตรเอทานอลต่อตันกากมันสำปะหลัง ก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นออกมาเป็นเอทานอลบริสุทธิ์ในที่สุด 

          นางผ่องศรี กล่าวต่อไปว่า แม้ว่าการวิเคราะห์ผลวิจัยการผลิตเอทานอลด้วยวิธีการหมักกากมันสำปะหลังกับครูดเอนไซม์จากเชื้อราไตรโคเดอร์มา รีสิอี RMUTT 01 จะได้ผลไม่คุ้มทุนในเชิงพาณิชย์ โดยจะต้องมีการพัฒนาเอนไซม์ที่มีความเข้มข้นและบริสุทธิ์ขึ้นก่อนนำมาใช้หมักเอทานอลแบบรวมปฏิกิริยา 

          แต่การที่ค้นพบเชื้อราไตรโคเดอร์มา รีสิอี RMUTT 01ในระหว่างการวิจัยและทดลองค้นคว้า รวมไปถึงการค้นพบวิธีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา รีสิอี RMUTT 02 ชนิดผงแห้งจากกากมันสำปะหลังและฟางข้าวหมัก ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นหัวเชื้อสดในการผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ จากเดิมที่ใช้ข้าวหุงสุกแล้วมาผลิต ทำให้มีต้นทุนที่สูง ในขณะที่นำกากมันสำปะหลังและฟางข้าวมาใช้จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตหัวเชื้อสดที่จะนำมาใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้มาก 

          นอกจากนี้ ในการศึกษาวิจัยยังค้นพบเอนไซม์เซลลูเลสที่มีค่ากิจกรรมของเอนไซม์เทียบเท่าเอนไซม์ทางการค้า ซึ่งปกติเอนไซม์ชนิดนี้จะต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศประมาณกิโลกรัมละ 2,000 บาท แต่ในขณะนี้เราสามารถผลิตได้เอง ซึ่งถือเป็นการค้นพบชิ้นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ตนและคณะผู้วิจัยจะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อให้งานวิจัยดังกล่าวถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเป็นประโยชน์กับประเทศไทยให้มากที่สุด ขณะเดียวกัน ตนยินดีที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับผู้ที่สนใจเพื่อนำไปต่อยอดผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ภาวะโลกร้อน
ฮีตเวฟ ... คลื่นความร้อนที่ควรระวัง
เรียนรู้เรื่องโลกร้อน Global warming & Climate change
โลกร้อน ต้นเหตุเฮอร์ริเคนแรงขึ้น
ข้อปฎิบัติให้ปลอดภัยจากพิบัติภัยแผ่นดินไหว
ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ภาวะโลกร้อน คืออะไร...
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
บทความน่ารู้
ความรู้เรื่อง ดินถล่ม
ถ่านหิน…ถิ่นพลังงาน สานฝันแสงสว่างเมืองไทย
พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกใหม่ พลังงานไทย
นาโนเทค วิจัยโซลาร์เซลล์ จากแก้วมังกร
เชื้อเพลิงชีวภาพ ความท้าทายของอุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก
พบเชื้อราตัวใหม่ ใช้ผลิตเอทานอล ทั้งเป็นหัวเชื้อปุ๋ย
พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานหมุนเวียนที่ไทยไม่ควรมองข้าม
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
พลังลม สู้วิกฤติพลังงาน
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional