< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้

บทความน่ารู้

เชื้อเพลิงชีวภาพ ความท้าทายของอุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก

          ในช่วงหลายปีมานี้ที่ราคาน้ำมันปิโตรเลียมอยู่ในภาวะผันผวนจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลก ประกอบกับกระแสรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการใช้น้ำมัน กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง ปัจจัยดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงการหาพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานชีวภาพ (Biofuel) และเอทานอลซึ่งเป็นน้ำมันที่มีส่วนผสมจากพืช เช่น อ้อย ข้าวโพด โดดเด่นขึ้นมา 

          หากแต่การขยายศักยภาพของอุตสาหกรรมเอทานอลให้ก้าวขึ้นไปสู่แถวหน้าของตลาดเชื้อเพลิงในระดับโลก หรือมีสัดส่วนราว 10-15% ของการใช้พลังงานทั้งหมดในอีก 10-20 ปีข้างหน้ายังคงมีอุปสรรคอยู่บางประการจากข้อมูลการศึกษาของบริษัท แอคเซนเจอร์ฯซึ่งเป็นผู้ให้บริการคำปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎระเบียบที่ไม่ชัดเจน การรับรู้ในเชิงลบของผู้บริโภค และปัจจัยสำคัญที่สุดคือ ความจำเป็นด้านการลงทุนในสายการผลิตและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง 

          เมลิซซา สตาร์ก หัวหน้าฝ่ายพลังงานชีวภาพระดับโลกของแอคเซนเจอร์ในลอนดอน และเป็นผู้ทำการศึกษาเรื่อง "พลังงานชีวภาพ ถึงเวลาการเปลี่ยนผ่าน" ระบุว่า ผลการศึกษาพลังงานชีวภาพเชิงลึกในครั้งที่ 2 พบปัญหาในการขยายโอกาสของอุตสาหกรรมหนักกว่าที่เคยคาดไว้ในการศึกษาครั้งแรกเมื่อปี 2550 ขณะที่องค์ประกอบที่จะส่งให้พลังงานชีวภาพก้าวสู่อุตสาหกรรมระดับโลกมีพร้อมหมดแล้ว ขาดก็แต่ส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน 

          ตัวอย่างเช่น กฎระเบียบที่กำหนดการใช้พลังงานชีวภาพทั่วโลกมีลักษณะแตกไปคนละทิศละทาง ส่วนใหญ่ขึ้นกับผู้วางนโยบายว่าจะให้น้ำหนักกับเรื่องใดมากกว่ากันระหว่างการสนับสนุนภาคเกษตร ความมั่นคงด้านพลังงาน หรือปัญหาโลกร้อน

          โดยประเด็นที่ถือเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพตามที่กล่าวข้างต้นคือ อยู่ที่ในส่วนสายการผลิต โครงสร้างพื้นฐาน และทุน ซึ่งตามการศึกษาของแอคเซนเจอร์มองว่า เป็นปัญหาแบบไก่กับไข่ สาเหตุที่ทำให้ตลาดไม่โตก็ด้วยเหตุว่าไม่มีสถานีบริการเอทานอลสำหรับผู้ใช้รถที่ใช้น้ำมันเอทานอล 85% หรืออี85 อย่างเพียงพอ แต่อีกด้านหนึ่งก็มองได้ว่าเพราะไม่มีรถที่รองรับน้ำมันอี 85 มากพอที่จะจูงใจให้ปั๊มน้ำมันหันมาติดตั้งหัวจ่าย อี85 นั่นเอง 

          จากตัวอย่างในสหรัฐอเมริกานั้น นายฟิล แลมเพิร์ต ผู้อำนวยการบริหารจากกลุ่มยวดยานที่ใช้เอทานอลแห่งชาติ ระบุว่าจนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีสถานีบริการน้ำมันอี85 อยู่ราว 1,557 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในแถบมิดเวสต์ติดกับสถานที่ผลิตเอทานอล แต่หากจะติดตั้งสถานีบริการน้ำมันอี85 ในรัศมี 5 ไมล์ ที่มีผู้ใช้ยวดยานอยู่อย่างหนาแน่น จะต้องเพิ่มสถานีเป็นทั้งหมด 20,000 แห่ง 

          หากพิจารณาด้านต้นทุนในการเปลี่ยนปั๊มปกติเป็นอี85 จะมีต้นทุนอยู่ที่ 3,350 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อแห่ง จากการประเมินของเจ้าหน้าที่ในอิลลินอยส์ ซึ่งมีสถานีให้บริการที่จะต้องเปลี่ยนทั้งสิ้น 64 แห่ง และยังไม่นับการติดตั้งปั๊มใหม่สำหรับอี85 อีกซึ่งมีต้นทุนอยู่ที่ 7,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อแห่ง 

          ต้นทุนการเปลี่ยนปั๊มบริการก็เป็นแรงฉุดแล้วเรื่องหนึ่ง สิ่งที่จะสร้างความลังเลให้กับบริษัทน้ำมันไม่กล้าเพิ่มการลงทุนอีก ยังมาจากสัญญาณที่ไม่ชัดเจนจากรัฐบาลที่จะสนับสนุนให้ตลาดพลังงานชีวภาพเติบโตไปในทิศทางใด 

          ขณะเดียวกัน ความท้าทายอีกประการยังมาจากเทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่ที่จะพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่อง ตามรายงานได้ระบุว่า ถึงตอนนี้ เทคโนโลยีที่พัฒนาไปมากจะช่วยส่งเสริมพลังงานเอทานอลและไบโอดีเซลในฐานะทางเลือกสำหรับพลังงานเชื้อเพลิงในระดับโลกได้ เช่นเดียวกับกรรมวิธีการเกษตรที่สร้างผลผลิตเพิ่มขึ้นทำให้สามารถแปลงวัตถุดิบอาหาร เช่น ข้าวโพดไปใช้เพื่อการผลิตพลังงานได้ ทำให้คาดว่าจะเป็นปัจจัยเร่งวิทยาการสำหรับพลังงานชีวภาพในระยะที่ 2 ที่จะผลิตจากวัตถุดิบกากใย ประเภทเซลลูโลส ซึ่งจะได้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีรองรับไว้ตั้งแต่ระยะแรกนี้ 

          ตัวอย่างเช่น บริษัทโพเอ็ทฯ บริษัทเอกชนที่ผลิตพลังงานชีวภาพ มีแผนว่าภายในปีนี้จะเริ่มโรงงานนำร่องในเซาธ์ ดาโกตา ที่ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตจากพลังงานเอทานอลที่ใช้วัตถุดิบจากอาหารไปเป็นเซลลูโลส ที่ใช้ซังข้าวโพดเป็นวัตถุดิบแทน 

          ทั้งยังมีเทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่ เช่น ไบโอดีเซลที่พัฒนาจากสาหร่าย หรือชีววิทยาสังเคราะห์ที่รู้จักกันว่าเป็นพลังงานชีวภาพระยะที่ 3 ที่จะตามออกมาเช่นเดียวกับรถยนต์ลูกผสมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า หรือโฮโดรเจน

          ทั้งหมดนี้นอกจากสะท้อนความก้าวหน้าทางวิทยาการแล้ว อีกด้านหนึ่งยังหมายถึง คู่แข่งทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมาในตลาดพลังงานทางเลือกนอกจากพลังงานชีวภาพ ซึ่งแม้จะมีพื้นที่ในตลาดสำหรับเทคโนโลยีทุกประเภท แต่ก็นับว่าพลังงานชีวภาพซึ่งหมายถึงในระยะที่ 1 นี้ยังพอมีเวลาอย่างน้อยถึง 10 ปีที่จะก้าวนำเทคโนโลยีอื่นที่เตรียมจะเข้ามาสู่การแข่งขันเพื่อวางรากฐานตลาดในฐานะพลังงานเชื้อเพลิงที่เชื่อถือได้และยั่งยืน อยู่ที่ว่าแต่ละประเทศจะมีการวางยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมอย่างจริงจังเพียงใดเท่านั้น


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
thannews.th.com
ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ภาวะโลกร้อน
ฮีตเวฟ ... คลื่นความร้อนที่ควรระวัง
เรียนรู้เรื่องโลกร้อน Global warming & Climate change
โลกร้อน ต้นเหตุเฮอร์ริเคนแรงขึ้น
ข้อปฎิบัติให้ปลอดภัยจากพิบัติภัยแผ่นดินไหว
ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ภาวะโลกร้อน คืออะไร...
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
บทความน่ารู้
ความรู้เรื่อง ดินถล่ม
ถ่านหิน…ถิ่นพลังงาน สานฝันแสงสว่างเมืองไทย
พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกใหม่ พลังงานไทย
นาโนเทค วิจัยโซลาร์เซลล์ จากแก้วมังกร
เชื้อเพลิงชีวภาพ ความท้าทายของอุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก
พบเชื้อราตัวใหม่ ใช้ผลิตเอทานอล ทั้งเป็นหัวเชื้อปุ๋ย
พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานหมุนเวียนที่ไทยไม่ควรมองข้าม
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
พลังลม สู้วิกฤติพลังงาน
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional