< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้

บทความน่ารู้

พลังลม สู้วิกฤติพลังงานพลังลม สู้ วิกฤติพลังงาน          ลม เป็นพลังงานที่มีอยู่รอบตัว ไม่มีวันหมด ไม่ต้องนำเข้าจากที่ไหนในโลก แต่มีวิธีอย่างไรที่จะนำมันมาใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนี่พอจะเป็นตัวช่วยสำหรับประเทศไทย ในการเป็นพลังงานทางเลือกทดแทน น้ำมัน ได้หรือไม่ 

          ประจวบ มาตรวิจิตร ประธานบริหาร บริษัท วินด์วินเทค จำกัด (Wind Win tech Co., Ltd.) เป็นบริษัท รับติดตั้งกังหันลมขนาดเล็ก ใช้ตามครัวเรือนหรือ ตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ที่เพิ่งเปิดดำเนินการมาได้ 3 ปี โดยมีงานด้านการฉีดพลาสติกรับผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป/ ประกอบโลหะ เป็นธุรกิจหลักที่ทำมาตั้งแต่ 24 ปีที่แล้ว ในชื่อ สยามโมลด์ แอนด์ พาร์ท (Siam Mould & PArt  co.,Ltd.) ปัจจุบันมีบริษัทในความดูแลทั้งหมด 5 บริษัท แต่ละบริษัททำธุรกิจแตกต่างกันไป คือ พลังงาน อิเลคทรอนิคส์ ซอฟท์แวร์ เครื่องจักรกลและผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จับธุรกิจแห่งอนาคต 

          ประจวบ จบการศึกษาจากวิทยาลัยครูอาชีวะระดับ ปวส.แผนกช่างกลโรงงาน เมื่อจบแล้วเข้าทำงานบริษัทเอกได้ปีกว่าๆ จึงออกมาเปิดร้านของตัวเอง โดยขณะนั้นยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ ความคิดในเรื่องผลกำไรขาดทุนยังไม่ใช่เรื่องที่มีความชำนาญ 

          "ด้วยความเป็นช่างก็ชอบประดิฐษ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่ เพราะมันคือความท้าทายสำหรับช่างทุกคน รวมทั้งต้องการความคล่องตัวในการตัดสินใจจึงเปิดบริษัท สยามโมล แอนด์ พาร์ท ที่ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันและเป็นรายได้หลักให้กับเราจนขยายไปสู่การเปิดบริษัทอื่นในเวลาต่อมา" 

          ด้วยการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมโดยการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านบริหารจัดการทั่วไป และปริญญาโท  MPA รัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทำให้เกิดมุมมองทัศนะวิสัยวิธีคิดการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบมากขึ้น รู้จักประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจในอนาคต จนนำไปสู่การเปิด บริษัท วินด์วินเทค จำกัด บริการติดตั้งกังหันลมขนาดเล็กขึ้น ด้วยเล็งเห็นว่ากระแสหลักของโลกในตอนนี้ ทุกประเทศเริ่มเข้าสู่วิกฤติพลังงาน 'น้ำมัน' กันถ้วนหน้า จนต้องหาพลังงานทดแทนอื่น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ความขาดแคลนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

          "ยอมรับว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญทำให้เราได้รับรู้แง่มุมใหม่ๆ และจากการที่ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ทำให้มองเห็นว่าธุรกิจในอนาคตที่จะมีความยั่งยืน อยู่ได้มี 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1.พลังงาน 2.สิ่งแวดล้อม 3.เทคโนโลยี" ประธานบริหารบริษัท กล่าว 

          จากการศึกษาความเป็นไปได้ บริษัทวินด์วินเทค พบว่า พลังงานจากลม เป็นพลังงานที่มีอยู่ทุกที่ ไม่เหมือนน้ำซึ่งจะมีอยู่น้อยกว่า ส่วนพลังงานแสงอาทิตย์ค่าใช้จ่ายยังแพงกว่าเมื่อเทียบกับกังหันลม ทางบริษัทจึงเริ่มศึกษากังหันลมอย่างจริงจัง 

          "ทางเราก็คิดถึงเรื่องพลังงานลมเป็นอันดับแรก บริษัทได้ศึกษาเรื่องกังหันลมก่อนทำเป็นธุรกิจอยู่ 2 ปี ศึกษารูปแบบจากประเทศต่างๆ เดินทางไปดูมาเกือบทุกที่ ลองผิดลองถูก ทั้งเรื่องใบพัด เครื่องยนต์ กลไกภายใน วัสดุอุปกรณ์ การติดตั้ง ระบบเก็บพลังงาน การดูแลบำรุงรักษา การบริหารจัดการ จากนั้นจึงเริ่มเปิดบริษัท รวมแล้ว 5 ปีพอดีที่เราทำเรื่องกังหันลม"

พลังงานทดแทน ใช้ต้องประหยัด 

          เนื่องจากในประเทศไทยอัตราความเร็วของลมไม่คงที่และไม่แรงเหมือนต่างประเทศ รูปแบบกังหันลมของบริษัทวินด์วินเทคจึงเน้นเฉพาะขนาดเล็กซึ่งจะใช้แรงลมไม่มาก เหมาะกับการใช้ตามครัวเรือนขนาดเล็กบนพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งพลังงานหลัก ยังไม่เหมาะที่จะใช้กับตามบ้านเรือนทั่วไปนัก เพราะค่าใช้จ่ายในการติดตั้งค่อนข้างสูง 

          "ค่าใช้จ่ายต่อกังหันลม 1 ต้น ขั้นต่ำจะอยู่ที่ 60,000-70,000 บาทเป็นอย่างน้อย อายุการใช้งานจะอยู่ราว 10-20 ปี โดยจะมีทั้งแผงโซล่าร์เซลล์กับแบตเตอรี่ประจุไฟฟ้า ซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้ คือใช้ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างเป็นหลัก ไม่ใช่เพื่อความบันเทิงหรือความสะดวกสบาย ซึ่งถ้าอยู่ในพืนที่ห่างไกลจะถือว่าคุ้มค่า เช่นตามหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงหรือตามเกาะต่างๆ เพราะจะลดต้นทุนการติดตั้งเสาไฟฟ้าที่มีระยะทางหลายกิโลเมตรไปได้ ซึ่งนับว่าคุ้มกว่ากันมาก โดยขณะนี้ทางเราได้เข้าไปติดตั้งอยู่ประมาณ 10 กว่าแห่ง มีทั้งหมู่บ้านบนเขา สำนักสงฆ์ หรือแม้แต่สถานที่ราชการต่างจังหวัด" 

          จากที่พบเห็นโดยทั่วไป รูปทรงของเสากังหันลมจะเป็นเพียงเสาต้นเดียวมองดูสวยงาม แต่ความเป็นจริงโครงเสาเหล็กที่วางเชื่อมกันแบบซิกแซกไปมาหรือที่เรียกกันว่า 'เสาถัก' กลับให้ความมั่นคงแข็งแรงกว่าแม้จะดูไม่สวยงามนัก เสายิ่งสูงจะได้พลังงานมากแต่ราคาเหล็กก็จะแพงตามเป็นเงาตามตัว 

          "โครงเหล็กจะเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพงที่สุดยิ่งสูงยิ่งแพง ส่วนตัวกังหันที่ทำจากไฟเบอร์นั้นราคาไม่แพง เคยไปติดให้บ้าน 2 ชั้นหลังหนึ่งที่ปากช่อง มีห้องนอนแปดห้อง เราไปวางให้ทั้งระบบ มีทั้งโซล่าร์เซลล์ กังหันลม รวมถึงหลอดไฟในบ้านใช้เป็นแบบแอลอีดี (Light Emitting Diode - LED เป็นหลอดไฟในอนาคต ประหยัดไฟ  ช่วยลดภาวะโลกร้อน) ทั้งหมดราคาเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นอยู่ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท" 

          เขายังแนะนำเพิ่มเติมอีกว่า บ้านที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนควรจะมีทั้งสองระบบ เพราะจะทำให้พลังงานไม่ขาดแคลน โดยทางบริษัทจะเน้นเรื่องการบริหารจัดการเรื่องใช้พลังงานมากกว่าการหาพลังงานให้ได้จำนวนมาก เพราะถ้าหาพลังงานได้มากแต่ไม่มีวิธีการจัดการที่ดีก็ไม่มีประโยชน์ 

          "ต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือพลังงานทดแทน ฉะนั้นต้องมีจิตสำนึกที่ดี มีบ่อยครั้งที่ลูกค้าโทรมาสอบถามว่า มันใช้แอร์ได้มั้ย ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์มีตู้เย็นครบวงจรได้หรือเปล่า มันก็ได้นะ ถ้าคุณมีเงิน 3-4 ล้านก็ได้ถ้าจะทำ เพราะมันต้องใช้กังหันตัวใหญ่ แต่ถ้าต้องการอย่างนั้นจริงๆ คุณก็ใช้ไฟทางปกติของการไฟฟ้าไม่ดีกว่าหรือ" 

          ส่วนใครที่คิดจะซื้อชิ้นส่วนเพื่อไปประกอบใช้เอง ทางบริษัทก็ยินดี แต่แนะนำว่าไม่คุ้มกับการลงทุน เพราะเมื่อติดแล้วจะต้องมีการดูแลหลังติดตั้งอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งถ้าไม่มีความรู้เพียงพออาจเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ หรือดีไม่ดียิ่งซ่อมยิ่งเสียหาย ค่าใช้จ่ายกลายเป็น 2 เท่าของราคาปกติ 

          "จากที่ผ่านมามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ติดไม่ดีเสาล้มบ้าง ใบพัดหักปลิวไปโดนผู้คนหรือบ้านเรือนก็มี"

วางแผนชีวิต คิดเรื่องพลังงาน 

          ในแง่ธุรกิจ กังหันลมที่เปิดบริษัทมา 5 ปี เรื่องรายได้ยังไม่นับว่าดีนัก แต่เชื่อว่าน่าจะไปได้ดีในอนาคตอันใกล้ ถ้าอาศัยประสบการณ์ในการทำธุรกิจมา 20 กว่าปีของ 'ประจวบ' เอง ส่วนใครคิดอยากลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจด้านนี้บ้าง เขาบอกว่า 

          "ใช้ทุนไม่มากในเรื่องอุปกรณ์ แต่จะหมดไปกับการวิจัยเสียมากว่า หมดไปหลายล้านบาท ต้องมีความรู้จริง มีเงินอย่างเดียวไม่ได้ ต้องรักที่จะทำเพราะที่ทำอยู่นี้คิดว่ามันสนุก ต้องออกไปสถานที่ต่างๆ ด้วยตัวเอง ต้องไปดูความเป็นไปได้ในการติดตั้งแต่ละครั้งการทำงานมีปัญหาให้ต้องคิดแก้ไขทุกครั้ง ต้องมีความสุขกับงาน ต้องลุย ทุกวันนี้ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ได้เพราะผมลงมือทำเอง รู้ปัญหาด้วยตัวเองมาทั้งชีวิต" 

          ในอนาคต บริษัท วินด์วินเทค ยังมีแผนวิจัยในเรื่องของพลังงานทดแทน และมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกหลายชนิด ที่อยู่ระหว่างการทดสอบ 

          บอสใหญ่วัย 51 ปี บอกว่าการที่จะหันมาใช้พลังงานทดแทนให้ได้ประสิทธิภาพจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง และต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป บ้านที่กำลังจะสร้างใหม่ถ้าวางแผนให้ดีจะ ประหยัดพลังงานได้มาก ทั้งยังให้ข้อคิดเตือนสติเรื่องการบริหารจัดการกับพลังงานธรรมชาติอย่างน่าสนใจว่า 

          "ถ้ามนุษย์รู้จักใช้เวลาช่วงกลางวันที่มีแสงสว่างให้มีประสิทธิภาพ เราจะมีพลังงานให้ใช้อย่างพอเพียง ขยายความว่า ถ้าเราเอาเวลากลางวันมานอนเล่นแทนที่จะลุกขึ้นมาอ่านหนังสือ เขียนตำรา หรือทำงานบ้าน แต่กลับเอาธุระเหล่านี้ไปทำช่วงกลางคืน เช่นนี้แล้วพลังงานจะมีให้เราอย่างพอเพียงได้อย่างไร" เป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจจากคนสายพลังงานพอเพียงขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

โดย อัคคเดช ดลสุข
ภาพ : นัทพล ทิพย์วาทีอมร

 

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ภาวะโลกร้อน
ฮีตเวฟ ... คลื่นความร้อนที่ควรระวัง
เรียนรู้เรื่องโลกร้อน Global warming & Climate change
โลกร้อน ต้นเหตุเฮอร์ริเคนแรงขึ้น
ข้อปฎิบัติให้ปลอดภัยจากพิบัติภัยแผ่นดินไหว
ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ภาวะโลกร้อน คืออะไร...
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
บทความน่ารู้
ความรู้เรื่อง ดินถล่ม
ถ่านหิน…ถิ่นพลังงาน สานฝันแสงสว่างเมืองไทย
พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกใหม่ พลังงานไทย
นาโนเทค วิจัยโซลาร์เซลล์ จากแก้วมังกร
เชื้อเพลิงชีวภาพ ความท้าทายของอุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก
พบเชื้อราตัวใหม่ ใช้ผลิตเอทานอล ทั้งเป็นหัวเชื้อปุ๋ย
พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานหมุนเวียนที่ไทยไม่ควรมองข้าม
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
พลังลม สู้วิกฤติพลังงาน
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional